Yrittäjien Jäsenpalvelu on väliaikaisesti pois käytöstä ke 7.6. klo 8-16 sivustouudistuksen vuoksi. Pahoittelemme häiriötä.

14.2.2022 klo 09:06
Uutinen

Pk-barometri: Pk-yritysten suhdanneodotukset edelleen positiiviset ja investoinnit vireänä

Pk-yritykset lähtivät kuluvaan vuoteen poikkeuksellisessa tilanteessa, kun pandemia alkoi kiihtyä uudelleen. Tilanne heijastuu pienten ja keskisuurten yritysten odotuksiin lähiajan suhdannekehityksestä, mutta odotukset pidemmälle ajalle ovat edelleen positiiviset.

– Viime syksyyn verrattuna pienempi joukko pk-yrityksiä näkee nyt suhdanteiden paranevan. Viime viikkoina on kuitenkin virinnyt toivoa pandemiatilanteen tasaantumisesta. Yritykset hyötyisivät ennustettavammasta toimintaympäristöstä, mikä olisi omiaan myös vauhdittamaan kasvuhaluja ja investointiaikeita. Koronan jälkeisessä ajassa on varmistettava, että yritysten toimintaympäristö on ennakoitava ja kannustava, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 5 200 yritystä. Vastausaika oli joulukuun 2021 puolivälistä ja tammikuun 2022 puoliväliin.

Etelä-Karjalassa investoinnit lähteneet vauhtiin, työvoimapula jarruttaa kasvua

Yhä suurempi osa yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Erityisesti aikomukset investointien rahoitukselle ovat kasvaneet merkittävästi. Vientikaupan rahoitustarpeet ovat myös voimakkaassa kasvussa, kohdistuen Pk-barometrin mukaan varsinkin Imatran alueelle. 

Vaikuttaa siltä, että Etelä-Karjalan investointien koronapato saattaa olla purkautumassa. Tämä on tulevaisuuden kasvun edellytys. Myös viennin rahoitustarpeiden kasvu voi kertoa positiivisista näkymistä, kertoo Finnveran aluejohtaja Anna Karppinen

Rahoituksen saatavuus on pysynyt hyvällä tasolla. Yli puolet Etelä-Karjalan yrittäjistä on kuitenkin kokenut luottopolitiikan kiristyneen. Erityisesti vakuusvaatimukset ja rahan noussut hinta harmittavat.

Kasvua varjostaa osaltaan työvoimapula, sillä kaksi kolmasosaa yrityksistä vastaa, että työvoiman saatavuusongelmat ovat kasvua rajoittava tai estävä tekijä.

– Vastauksissa näkyy, että yritykset etsivät eri keinoja löytää osaavaa työvoimaa. Erityisesti oppisopimustyyppinen koulutus kiinnostaa, sillä se mahdollistaa juuri yrityksen tarpeeseen sopivan osaamisen, kertoo Etelä-Karjalan Yrittäjien toimitusjohtaja Marko Hanhisuanto.

Etelä-Karjalan omistajanvaihdostilanne akuutti

Merkittävä havainto on, että 20 % alueen vastanneista yrityksistä on omistajanvaihdostilanteessa kahden vuoden sisään. Vain kahden muun alueen tilanne Suomessa on Pk-barometrin mukaan yhtä akuutti. 

– Pk-barometrin tulosten näkökulmasta vaikuttaisi, että Etelä-Karjalassa omistajanvaihdoksille on merkittävä tarve juuri nyt. Kokemuksiemme mukaan omistajanvaihdosten kautta voisimme lisätä myös kasvuhakuisten yritysten määrää, toteaa Finnveran aluepäällikkö Elisa Sipponen.

Neljännes eteläkarjalaisista yrityksistä kartoittanut liiketoiminnan ilmastovaikutuksia 

Ajankohtaisena aiheena barometrissä selvitettiin myös yritysten valmiuksia ilmastonmuutoksen hillintään.

Kasvuhakuiset ja suuremmat pk-yritykset tunnistavat ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien vaikutukset yrityksen toimintaan muita yrityksiä useammin. Etelä-Karjalassa ilmastotietoisuus on hieman muuta maata paremmalla tasolla ja lähes neljännes vastanneista yrityksistä on jo kartoittanut liiketoimintansa ilmastovaikutuksia.

Tutustu kevään 2022 Pk-yritysbarometriin tästä.

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Tällä kertaa kyselyyn vastasi valtakunnallisesti 5 200 yritystä. Vastausaika oli joulukuun 2021 puolivälistä ja tammikuun 2022 puoliväliin.

Lisätietoja: 
Marko Hanhisuanto, toimitusjohtaja, Etelä-Karjalan Yrittäjät, 050 440 8868, marko.hanhisuanto@yrittajat.fi
Anna Karppinen, aluejohtaja, Finnvera Oyj, 050 405 2706, anna.karppinen@finnvera.fi
Elisa Sipponen, aluepäällikkö, Finnvera Oyj, 044 325 7224, elisa.sipponen@finnvera.fi