13.2.2017 klo 10:40
Uutinen

Pk-barometri: Varsinais-Suomessa eniten kasvuhaluisia yrityksiä

Kasvua haetaan nyt runsaasti yrityskauppojen kautta.

Neljännes varsinaissuomalaisista pk-yrityksistä aikoo palkata seuraavan vuoden aikana lisää henkilökuntaa.

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometrista selviää, että koko maan pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannenäkymistä ovat jatkuneet positiivisina syksystä 2016. Varsinais-Suomen alueella suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on noussut hieman syksystä 2016 ollen nyt +33 (syksyllä 2016 +31).

Varsinais-Suomessa 39 prosenttia pk-yrityksistä ilmoittaa pyrkivänsä kasvamaan mahdollisuuksien mukaan. Luku on samalla tasolla koko maan vastaajien kanssa, mutta eri alueista korkein Suomessa. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on koko maassa vastaava määrä kuin syksyllä 2016. Varsinais-Suomessa näiden pk-yritysten määrä on edelleen kasvussa (syksy 2016 10 prosenttia vastaajista, nyt 14 prosenttia).

– Pk-barometrin Varsinais-Suomea koskevat positiiviset näkymät noudattelevat alkuvuonna julkaistun Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tuloksia. Maakunnan positiiviset talousnäkymät ja -uutiset heijastelevat myös pk-yrityksiimme, Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter sanoo.

Varsinais-Suomen alueella työllistämisodotukset ovat samalla tasolla kuin syksyllä 2016, hieman koko maan tasoa korkeammalla. Alueen pk-yrityksistä 24 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän olevan vuoden kuluttua tämänhetkistä suurempi. Kuusi prosenttia arvioi henkilökunnan määrän vähenevän. Yrittäjistä 39 prosenttia kokee työvoiman saatavuuden jossain määrin rajoittavaksi esteeksi yrityksensä kasvulle. Joka kymmenes taas pitää sitä kasvun merkittävänä esteenä.

– Varsinais-Suomen positiivisen rakennemuutoksen mukanaan tuoman työvoiman kohtaanto-ongelman taklaamisessa on toimittava ripeästi. Koko maakunnan etu on, että työllistämishaluinen yrittäjä löytää osaavaa henkilökuntaa, Hanna Munter painottaa.

Pahimpina työllistämisen esteinä Varsinais-Suomessa nähdään työn sivukulut sekä yrityksen tuotteiden tai palvelujen kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus.

Kiinnostus yrityskauppoihin näkyy rahoitustarpeena

Joka viides varsinaissuomalainen pk-yritys näkee yrityskaupat mahdollisena kasvun kiihdyttäjänä. Finnveran Lounais-Suomen alueen aluejohtaja Seija Pelkosen mukaan erityisen ilahduttavaa on, että voimakkaasti kasvuhakuisista yrityksistä jopa lähes kolmannes on seuraavan parin vuoden aikana kiinnostunut laajentamaan toimintaansa yrityskauppojen kautta. Kiinnostus yrityskauppoihin näkyy myös ulkopuolisen rahoituksen tarpeena, sillä noin 80 prosenttia kertoi mahdollisen laajentumisen edellyttävän rahoitusta.

Omistajanvaihdokset näkyvät myös yritysten arvon kehittämisessä. Omistajanvaihdoksista ja yrityskaupoista kiinnostuneet pk-yritykset ovat aktiivisia yrityksen arvon seuraamisessa, kun taas muiden yritysten osalta kiinnostus on selvästi vähäisempää.

– Finnvera rahoitti vuonna 2016 Varsinais-Suomessa 95 yrityskauppaa. Määrässä kasvua edellisvuoteen oli 28 prosenttia. Euromääräisesti yrityskaupparahoitus kasvoi peräti 137 prosenttia 16 miljoonaan euroon, Seija Pelkonen kertoo.

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä tekemä Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Siinä kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle. Tulokset julkaistaan sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Varsinais-Suomen Pk-yritysbarometriin vastasi 374 yrittäjää.

Pk-yritysbarometri, kevät 2017, koko materiaali: https://www.yrittajat.fi/pk-yritysbarometri-12017-549090