25.1.2018 klo 14:37
Uutinen

Pk-yrittäjyys tekee vahvaa esiinmarssia Varkaudessa – Työllistämiseen kiinnitettävä huomioita

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen vieraili 25.1.2018 Varkaudessa tutustuen paikallisiin yrittäjiin.

Päivän aikana käytiin keskusteluja Varkauden elinkeinoelämän sekä kaupungin edustajien kanssa mm. alueen työllisyyden kehittymisestä. Yhtenä aiheena esiin nousi myös perhevapaauudistus, jonka valmistelussa työllistämisen vahvistaminen tulee myös huomioida.

– On hienoa päästä käymään Varkaudessa ja sen yrityksissä. Olen kuullut viime aikoina paljon hyviä terveisiä tältä suunnalta. Pk-yrittäjyys tekee Varkaudessa vahvaa esiinmarssia ison teollisuuden rinnalle, mikä on hyvä asia alueen työllisyydelle ja kehitykselle. Tätä kehitystä haluan olla tukemassa, Mikael Pentikäinen toteaa.

Varkauden Yrittäjien puheenjohtaja Aimo Aalto vahvistaa, että Varkauden kehitysnäkymät ovat valoisat ja elinkeinoelämässä tapahtuu nykyisin positiivisia asioita, mikä näkyy mm. yritysten investointeina sekä työntekijöiden rekrytointeina.

– Kansainvälisten teollisuusyritystemme markkina-asema on vahva ja perinteisellä metsäteollisuudellamme pyyhkii myös hyvin. Monet pk-yritykset tekevät alihankintatöitä suurteollisuudellemme ja tämä hyvä vire näkyy suoraan monen yrityksen tilauskirjojen täyttymisenä. Paikkakuntamme loistava logistinen sijainti hyvien liikenneyhteyksien sekä Saimaa-syväväylän varrella on vielä hiomaton timantti ja luo lisää mahdollisuuksia yritysten liiketoimintojen kehittämiselle sekä uudelle yrittäjyydelle, Aalto toteaa.

Päivän yritysvierailukohteina olivat paikalliset yritykset Elcoline Group, Fimecon ja Varkauden Puu. Pentikäinen tapasi myös Navitas Kehityksen toimitusjohtaja Jouko Laitisen, kaupunginjohtaja Hannu Tsuparin, kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Kari Rajamäen sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Timo Suhosen.

Menestyvät yritykset takaavat Varkaudenkin elinvoiman

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen näkee Varkauden päässeen kasvu-uralle ja muistuttaa, ettei osaavan työvoiman saatavuus saa muodostua alueen kasvun ja kehittymisen pullonkaulaksi.

– Varkauden seudun ammattiin valmistavan koulutuksen riittävyys ja elinkeinoelämän kuuleminen siinä, mitkä ovat tulevaisuuden tarpeet, on onnistumisen edellytys. Sekä ammattiopiston, että ammattikorkeakoulun riittävä läsnäolo kaupungissa varmistaa, että Varkauden seutukunnalla kasvava nuoriso myös jää alueelle valmistumisensa jälkeen. Jos nuoret joutuvat peruskoulun tai lukion käytyään siirtymään muualle Suomeen, he usein myös jäävät opiskelupaikkakunnalle, koska opiskelun aikaiset työpaikallaoppimispaikat sekä työharjoittelu imee heitä voimakkaasti sijoittumaan jatkossakin harjoittelupaikkoina toimineisiin yrityksiin, Nykänen toteaa.

Myös Aimo Aalto peräänkuuluttaa kaupungin päättäjiä varmistamaan, että paikkakunnalla on riittävä koulutustarjonta yritysten työvoimatarpeisiin. Lisäksi tulee panostaa vetovoimaisuuteen ja huolehtia toimivasta palveluverkostosta yritysten sijoittautumiseksi paikkakunnalle mm. tonttitarjonnalla ja kaavoituksella.

– Paikkakuntamme saavutettavuus eri tavoin vaatii lisää tekoja; pelkkä loistava sijainti kartalla ei riitä, vaan on varmistettava mm. hyvät, toimivat sekä turvalliset liikenneyhteydet yritysten sekä asukkaiden tarpeisiin. Myös kaupunkimme imagon rakentamisessa sekä kaupunkikuvassa on vielä petraamista; Tarvitaan yhteistä näkemystä sekä yhteistyötä niin kaupungin, yritysten kuin myös asukkaiden kesken Varkauden imagon sekä yleisen viihtyisyyden lisäämiseksi. Tärkeää on muistaa, että menestyvät yritykset takaavat Varkaudenkin elinvoiman; siksi kaupungin yrittäjämyönteisyydellä sekä yrittäjäystävällisyydellä on ratkaiseva vaikutus kaupunkimme positiiviselle kehitykselle, Aalto toteaa.

Perhevapaauudistuksen lasku uhkaa langeta naisvaltaisten alojen yrittäjille

Hallitus valmistelee paraikaa perhevapaauudistusta, jota Yrittäjät pitää tärkeänä asiana. Pentikäisen mukaan uudistuksen tavoitteena pitää olla yrittäjän aseman parantaminen, oikeudenmukaisuus vanhemmuuden kustannusten rahoituksessa, työllisyyden vahvistaminen erityisesti nuorten naisten osalta ja syntyvyyden lisääminen. Tavoitteet eivät toteudu, jos yrittäjien maksutaakka perhevapaista yhä kasvaa. Tilapäisen hoidon kulut yrittäjille ovat tällä hetkellä runsaat 100 miljoonaa.

Pentikäinen on huolissaan siitä, että perhevapaauudistuksen lasku uhkaa langeta erityisesti naisvaltaisten alojen yrittäjille. Jos näin käy, uudistuksella on vaikea vahvistaa naisten työllisyyttä. Mitä enemmän yrittäjille koituu laskua perhevapaista, sitä korkeampi on työllistämisen kynnys.

– Yrittäjien kulut ovat uhkaavat nousta parista syystä; Jos äitiysvapaan aloitus myöhenee, se lisää sairauspäivärahalta äitiysvapaalle siirtyviä. Nyt viidennes äideistä jää sairauslomalta äitiyslomalle. Yrittäjien kulut kasvavat, koska sairausajan palkka jää työnantajan maksettavaksi. Kuluja tuo myös lisääntyvä varhaiskasvatus, mikä lisää sairaan lapsen hoitamista kotona ja sen myötä työnantajille koituvia palkkakuluja, Pentikäinen valottaa uhkakuvia.

Lisätietoja:

Suomen Yrittäjät:
Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja
p. 040 504 1944, mikael.pentikainen(at)yrittajat.fi

Savon Yrittäjät:
Arto Nykänen, toimitusjohtaja
p. 044 368 0501, arto.nykanen(at)yrittajat.fi

Varkauden Yrittäjät:
Aimo Aalto, puheenjohtaja
p. 0500 576 587, aimo.aalto(at)wamos.fi