13.2.2017 klo 10:04
Uutinen

Pk-yritykset luovat työtä – tämän yrittäjän tilauskirjat näyttävät hyvältä seuraavat 18 kuukautta

Pk-yrityksiin alkaa syntyä uusia työpaikkoja. Yritysten lähiajan positiiviset odotukset selviävät Pk-yritysbarometrista. Jo nyt pk-yritykset luovat valtaosan uusista työpaikoista eli vievät Suomea eteenpäin.

Lohjalaisella Mecra Oy:lla lähiajan näkymät ovat valoisat.

– Tilauskirjat näyttävät oikein hyvältä seuraavat 18 kuukautta, toimitusjohtaja Tuomas Patanen kertoo.

Konepajateollisuuden sopimusvalmistaja Mecra osti juuri uuden työstökeskuksen, joka oli merkittävä vajaan 300 000 euron investointi.

– Saamme lisää kilpailukykyä ja pystymme tekemään monipuolisempia töitä.

Pk-yritykset ovat palkkaamassa lisää henkilökuntaa. Jo nyt ne luovat valtaosan uusista työpaikoista eli vievät Suomea eteenpäin. Kasvuhaluisten kasvu Kasvuhaluiset näkevät kansainvälistymisen mahdollisuudet

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat positiiviset, mutta kasvu jää hitaaksi. (Juttu jatkuu videon jälkeen)

– Kasvun vauhdittamiseksi tarvitaan määrätietoisia rakenteellisia uudistuksia Suomen talouteen, Mika Kuismanen sanoo.

Suomen pk-yrityksistä 44 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana. Yhdeksän prosenttia pelkää niiden heikkenevän. Suhdannenäkymien saldoluku nousi kolmella yksiköllä, kertoo tänään julkaistu Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön tilaama Pk-yritysbarometri.

Pk-yritysten kannattavuusodotukset ovat kohonneet samaan aikaan, kun talouskasvu on vähitellen kiihtynyt. Saldoluku nousi syksystä kaksi yksikköä ja on nyt 25.

Pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat hieman aiempaa positiivisemmat, mutta edelleen hyvin alhaiset.

– Hieman yllättäen voimakkaasti kasvuhakuisten pk-yritysten investointiodotuksia peilaava saldoluku ei kohentunut suhteessa syksyn Pk-yritysbarometriin. Tämä saattaa kertoa kasvuodotusten laskemisesta, Mika Kuismanen sanoo.

Pk-yritykset rekrytoivat – Alihankkijalla tarvetta tuotantotyöntekijöille

SY:n toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen varoittelee, että uhkana on 70 prosentin työllisyysaste vuonna 2019.

– Kuten VM perjantaina raportissaan totesi, hallituksen työllisyystavoitteen saavuttaminen on epätodennäköistä ilman tehokkaita politiikkatoimia, jotka vahvistavat työn kysyntää ja tarjontaa.

Pentikäisen mukaan avain talouden tasapainottamiseen on yritysten kasvun ja investointien varmistaminen.

Taloudellinen piristyminen ei näy välittömästi yhtä suurena muutoksena henkilöstöodotuksissa, koska yritykset ovat sinnitelleet heikon taloustilanteen yli pitämällä kiinni henkilöstöstään. Työllistämisodotusten saldoluku nousi syksystä kolme yksikköä.

– Suurin työllistämisen este on epävakaa taloudellinen tilanne ja huono kysyntä. Myös työn sivukulujen suuruus ja työvoiman heikko saatavuus estävät yrityksiä palkkaamasta lisää henkilökuntaa, pääekonomisti Kuismanen kertoo.

Lähes puolella yrityksistä osaavan työvoiman puute rajoittaa kasvua.

Mecra Oy:n toimitusjohtaja Patanen rekrytoi alkuvuonna tuotantopäällikön ja avoimia paikkoja on luvassa lisääkin.

– Jos tämä tahti jatkuu, niin joudumme 1- 2 tuotannon tekijää rekrytoimaan.

Vienti vetää vähän paremmin

Jo 23 prosentilla pk-yrityksistä on kansainvälistä liiketoimintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että Suomessa on noin 65 000 pientä ja keskisuurta yritystä, jotka vievät tavaroita tai palveluja tai harjoittavat muuten liiketoimintaa ulkomailla.

Voimakkaasti kasvuhaluiset yritykset erottuvat selkeästi joukosta, kun niistä yli 50 prosenttia hakee kasvua kansainvälisiltä markkinoilta. Kasvuhakuisten yritysten joukossa vastaava määrä on 27 prosenttia.

– Lisäksi pitää kannustaa yrityksiä kasvuun. On syytä noteerata, että kasvuhaluisten yritysten määrä ei ole kasvanut viime vuodesta. Se on huolestuttava signaali, toimitusjohtaja Pentikäinen painottaa.

Yrittäjiä tarvitaan tulevina vuosina lisää: 40 prosenttia yrityksistä tarvitsee jatkajan 10 vuoden sisään.

Kuismasen mukaan barometri näyttää, että viennin määrän odotetaan nousevan seuraavan vuoden aikana vain maltillisesti.

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Siinä kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle. Taloustutkimuksen tekemään barometriin saatiin vastaus 4800 yrityksestä.

* Päivitetty Mecra tekniikan toimitusjohtajan kommenteilla.

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta@yrittajat.fi