28.10.2020 klo 16:18
Uutinen

Pk-yrityksille 1.5°C ohjekirja tiekarttatyöhön – Valtaosa maailman markkinoista alueilla joilla hiilineutraalisuustavoite

Yrityksille rakennettu 1.5°C Business Playbook – ohjekirja auttaa yrityksiä asettamaan päästövähennystavoitteita, jotka edesauttavat pysäyttämään ilmaston lämpenemisen globaalisti 1,5 asteeseen. Valtaosa maailman markkinoista on jo alueilla, joissa on hiilineutraalisuustavoite.

Sitran Ilmasto- ja luontoratkaisuiden projektijohtaja Janne Peljo näkee maailman talousmahtien hiilineutraalisuustavoitteiden tuovan kysyntää esimerkiksi puhtaan energian infrastruktuurille.

– EU tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä, samoin Japani. Kiina on ilmoittanut tavoittelevansa samaa ennen vuotta 2060. Valtaosa maailman päästöistä ja markkinoista tulee alueilta, joissa on hiilineutraalisuustavoite. Näemme, että tämä tuo suuret markkinat paitsi puhtaan energian infrastruktuurille ja energiatehokkuudelle, myös vähäpäästöisille tuotteille ja palveluille.

Peljon mukaan maailmalla kysyntä ohjautuu vähäpäästöisten tuotteiden ja palvelujen suuntaan, ja tällaisilla ratkaisuilla on vientipotentiaalia.

Kansainvälinen ilmastopaneeli, IPCC, esitti niin sanotun 1.5°C raportin vuonna 2018, jossa paneeli varoitti vakavista seurauksista, jos globaalia ilmaston lämpenemistä ei pystytä rajoittamaan 1,5 asteeseen. Jotta lämpeneminen saadaan rajattua 1,5 asteeseen, päästöjen pitää puolittua vuoteen 2030, ja päästöjen tulee nollautua vuoteen 2050 mennessä.

1,5 asteen lämpenemiskaton saavuttamisessa yritysten ja kaupunkien rooli on keskeinen

Sitra oli kumppanina parin vuoden takaisessa kansainvälisessä Exponential Roadmap -hankkeessa, jonka puitteissa julkaistiin syyskuussa yritysten 1.5°C Business Playbook.

Tämä YK:n ja muiden toimijoiden yhteinen aloite tähtää siihen, että yritykset ja toimijat asettavat strategian päästöjensä puolittamiseen ennen vuotta 2030 ja tavoitteensa matkalle kohti nollapäästöjä.

Päästöjen puolittamisen takana vaikuttaa muutosvoimia, joista yksi on kriittinen massa yrityksiä, kaupunkeja ja kansalaisia, joilla on tavoitteena puolittaa päästöt nopeasti ja jotka toimivat tavoitteiden mukaisesti.

– Yritysten ja kaupunkien rooli on tosi mittava. Isossa kuvassa valtiot määrittelevät politiikkatoimet, ja yritykset sekä kaupungit ovat keskeisiä toimeenpanossa ja skaalaamisessa. Yritykset ovat yhtä keskeisessä roolissa 1,5 asteen saavuttamisessa kuin valtiolliset toimijat. Tavoitteenasetannassa vallitsee positiivinen spiraali: valtiotasolla asetetaan tavoitteita ja päätetään politiikan ohjauskeinoista, jotka antavat yrityksille signaaleja kehittää puhtaampia ratkaisuja, ja politiikkakeinot vahvistavat puhtaampien ratkaisuiden kilpailukykyä, Sitran Peljo toteaa.

Neljä askelta päästöjen vähentämiseen 1.5°C Business Playbookin mukaan

Työkirja pohjaa laajalti käytettyyn päästövähennysstandardiin Greenhouse Gas Protocol (GHG). Päästöjen vähentämiseksi yritys tekee selkeän suunnitelman ja asettaa lyhyen tai pitkän tähtäimen tavoitteet. Työkirja esittelee neljä askelta yrityksen ilmastostrategian luomiseen:

1. Vähennä omia päästöjäsi linjassa IPCC:n 1,5 asteen tavoitteen kanssa.

2. Vähennä toimitusketjusi päästöjä.

3. Sisällytä ilmastonäkökohdat yritysstrategiaan. Tämä tarkoittaa sellaisten tuotteiden ja palveluiden priorisoimista, jotka mahdollistavat päästöjen vähentämisen, ja vastakkaiset ilmastovaikutukset omaavien tuotteiden lakkauttamista.

4. Vaikuta ilmastotekoihin yhteiskunnassa. Kiihdytä ilmastotekoja yhteiskunnassa esimerkiksi toimimalla teollisuuden tai sijoittajien kanssa yhteistyössä.

Edellä kuvattuja askelia voi kulkea myös eri järjestyksessä, jos esimerkiksi vakiintunut yritys implementoi muutosstrategian, se voi aloittaa kohdasta kolme.

Tee sitoumus ja hyödynnä ns. yhden luukun mallin työkaluja

1.5°C Business Playbook kuvaa sitä, miten yritykset voivat lähteä tavoittelemaan 1,5 asteen mukaista liiketoimintaa. Konkreettisia työkaluja liiketoiminnan ohjaamiseen oikealle uralle tarjoaa SME Climate hub. SME Climate hub lähtee liikkeelle Ilmastositoumuksen allekirjoittamisesta. Sitoumuksen allekirjoittaneet yritykset voivat hyödyntää työkaluja päästöjen vähentämistyössään. Esimerkiksi päästöjen raportointi voidaan kokea vaikeaksi, sivustolla on tukea päästöjen laskemiseen ja vähentämiseen.

– Tämä linkittyy isoihin kansainvälisiin aloitteisiin, joiden kautta yritysten on mahdollista löytää ulkomaisia yhteistyökumppaneita ja tulla tunnistetuksi kansainvälisessä keskustelussa. Tekemällä sitoumuksen liittyy sitoumuksen tehneiden joukkoon, ja joukko tulee sivuilla näkyväksi, Sitran Janne Peljo korostaa.

SME Climate hubin ns. yhden luukun alustan tarkoituksena on kiihdyttää hiilipäästöjen vähentämistoimenpiteitä, rakentaa yritysresilienssiä ja saavuttaa kilpailuetua. Alustan takana olevan koalition muodostaa YK:n Race to zero, Kansainvälinen kauppakamari, Exponential roadmap -aloite ja We mean business -yhteenliittymä.

Exponential Roadmap -selvityksen punaisena lankana ovat eksponentiaalisesti skaalautuvat teknologian tuomat mahdollisuudet eri sektoreilla. Esimerkiksi älyverkot tuovat tehokkuutta sähkönkulutukseen ja -tuotantoon, ja tekoäly voidaan valjastaa avuksi vähähiilisten ostopäätösten suosimisessa.

Lue lisää: 1.5°C Business Playbook ja SME Climate hub

SYKEn Hiilijalanjälki-työkalu yrityksille

Suomen Yrittäjien laatimassa Yrittäjän Ilmasto-oppaassa esitellään yksinkertaisia keinoja, joilla voit torjua ilmastonmuutosta yritystoiminnassasi

Sitran ja Teknologiateollisuuden laatima Kiertotalouden liiketoimintamallit valmistavassa teollisuudessa

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi