20.2.2017 klo 11:13
Uutinen

Pk-yritysbarometri 1-2017

Kevään pk-yritybarometrin tulosten mukaan Etelä-Pohjanmaan alueella suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku oli kevään pk-barometrissa 23, kun vastaava luku syksyllä 2016 oli 18. Suunta on selkeästi positiivinen.

Berometritulokset kertovat, että ennallaan suhdanteiden arvioi pysyvän 51 % pk-yrityksistä (koko maa 47 %), kun syksyllä näin arvioi 49 %. Suhdanteiden arvioi paranevan 36 % (koko maa 44 %) ja heikkenevän 13 % (koko maa 9 %).

Odotuksia liikevaihdon ja kannattavuuden myönteisestä kehittymisestä

Kevään pk-yritysbarometrin mukaan investointien arvossa on päästy syksyn arviosta (-9) nollaan ja ollaan lähellä koko maan tasoa (3). Sen sijaan odotukset alueella liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksestä ovat hivenen positiivisemmat kuin viime syksynä. Liikevaihdon osalta suhdeluku kevään barometrissa oli 27 (koko maassa 39) kun se syksyllä oli 21 (koko maa 36).

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjien puheenjohtajan Anne Niemen mukaan yritystoimintaa koskevan sääntelyn vähentäminen tulee olla tavoitteena, kun maakuntauudistusta ja varsinkin yrityksille suunnattuja palveluja järjestellään. – Kun uutta yritystoimintaa on syntyäkseen tai uusia ideoita syntyy yrityksissä, tulee niitä tukevien toimenpiteiden olla nopeita ja ketteriä. Hyvät ideat eivät saa hautautua ”paperipinoihin”, Niemi muistuttaa. Myös digitalisaation mukanaan tuomat mahdollisuudet on hyödynnettävä mahdollisimman laajasti.

Rahoituksen saatavuus hyvällä tasolla

Finnveran aluejohtaja Kari Hytönen toteaa, että rahoituksen saatavuus on edelleen hyvällä tasolla. Jopa 35 % yrityksistä ilmoittaa hakeneensa ja saaneensa pankki- tai muuta rahoitusta. Vain 2 % ilmoittaa ettei ole saanut hakemaansa rahoitusta. Joka neljäs pk-yritys aikoo ottaa rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Pk-yritykset aikovat hakea rahoitusta erilaisiin investointitarpeisiin ja myös kasvu- ja kehittämispanostuksiin sekä yritysostoihin. – Joka kuudes alueen pk-yritys suunnittelee yritysostoa kasvun kiihdyttäjänä.

Kiinnostus yrityskauppoihin näkyy myös ulkopuolisen rahoituksen tarpeena, sillä noin 80 prosenttia yritysostoa suunnittelevista kertoi mahdollisen laajentumisen edellyttävän rahoitusta, Hytönen kertoo.

Pk-yritysten rahoituskanavat myös monipuolistuvat jatkuvasti – rahoitusta on sekä otettu, että aiotaan hakea perinteisten pankkikanavien ja julkisten rahoittajien lisäksi yksityisiltä henkilösijoittajilta ja joukkorahoituksen kautta.

Toimintaympäristön muutoksessa pitää pysyä

ELY-keskuksen kehityspäällikkö Kari Välimäki korostaa yritysten kasvuhakuisuuden ja uudistumishalukkuuden merkitystä. -Toimintaympäristön muutosvauhti on edelleen kiihtymässä. ELY-keskuksessa painotamme uudistumiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä hankkeita. Erityisesti toivomme haettavaksi hankkeita, joilla kehitetään uusia digitaalisia elementtejä sisältäviä toimintatapoja, tuotteita ja palveluja sekä hankkeita, joilla tähdätään vähähiiliseen talouteen, Välimäki kertoo. Uudistumisen tueksi yrityksille voidaan myöntää rahoitusta mm. pienehköihin esiselvityshankkeisiin, kuten digiselvityksen tai kansainvälistymissuunnitelman tekemiseen. Lisäksi ELY-keskuksella on helppokäyttöisiä palveluita yritysten osaamisen kehittämiseen monipuolisilla asiantuntijapalveluilla. Myös maaseudun yritystuet antavat hyvät mahdollisuudet tukea monipuolista yritystoimintaa.

Yrityksissä positiivinen vire

Kuortaneella metallialalla räätälöityjä ratkaisuja elintarvike-, energia- ja prosessiteollisuuteen valmistavan JL Metals Oy:n toimitusjohtaja Jouko Lampi kertoo, että tarjouspyyntöjä on tullut selvästi vilkkaammin nyt kuin viime vuonna alkuvuodesta. – Meidän asiakkaidemme päätöksentekoa on selkeästi hidastanut ELY-keskuksen päätösten odottaminen. Lampi kertoo, että JL Metals Oy:n investointitarpeet kasvavat, jos Ruotsiin ja Hollantiin aloitettu vientitoiminta vilkastuu. Yritys työllistää viisikymmentä henkilöä ja osa työstä teetetään alihankintana alueen yrityksissä.

Seinäjokelaisen VV-Kuivaus Oy:n toimitusjohtajan Janne Haapamäen tuntuma suhdanteiden osalta on myönteinen. -Yksityisten talouksien teettämien kylpyhuoneremonttien määrä on kasvanut selkeästi viimeisen puolen vuoden aikana. Myös taloyhtiöissä teetettävien linjasaneerauksien volyymi on kasvanut huomattavasti. Yksityisasiakkaiden rohkeus lähteä taloudellisesti isompiin hankkeisiin on selvä merkki taloustilanteen kohentumisesta kotitalouksissa, Haapamäki kertoo. Positiiviset näkymät ovatkin kannustaneet yritystä laajentamaan toimintaa Seinäjoen, Vaasan ja Jyväskylän lisäksi myös Kokkolan seudulle.

Tiedot käyvät ilmi 13. helmikuuta julkistetusta Pk-yritysbarometrin Etelä-Pohjanmaan alueraportista, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä. Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin kaksi kertaa vuodessa.

Alueellinen raportti