11.9.2019 klo 11:21
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Hämeessä suhdanneodotuksissa optimismia

Odotukset suhdanteiden ja oman yrityksen liikevaihdon kehityksestä ovat myönteiset, ne ovat Kanta-Hämeessä jopa kohentuneet viime keväästä. Näin kertoo tuore Pk-yritysbarometri.

Kanta-Hämeen yrityksissä tulevaisuudenodotukset ovat kohentuneet viime keväästä ja ovat myönteisemmät kuin maassa keskimäärin. Maakunnan pienistä ja keskisuurista yrityksistä 31 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 13 prosenttia pelkää niiden heikkenevän.

Myös kasvuodotukset liikevaihdon ja kannattavuuden suhteen ovat Kanta-Hämeessä positiivisemmat kuin viime keväänä. Se on toisin kuin valtakunnallisesti, missä kasvuodotukset liikevaihdon ja kannattavuuden suhteen ovat keskimäärin laskeneet.

– Meillä vallitsee epätyypillinen hämäläinen optimismi, Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Juha Haukka toteaa.

– Kasvun ja kannattavuuden nähdään parantuvan kotimarkkinalla. Viennin sekä tuonnin määrän ennakoidaan laskevan. Vastaukset heijastelevat kansainvälisten markkinoiden yleistä epävarmuutta, Haukka jatkaa.

Suurimmat haasteet valtakunnallisesti on pk-yritysten arvioissa investointien lähiajan kehityksestä. Kaikkien muiden toimialojen paitsi teollisuuden investointien saldoluku painui negatiiviseksi.

– Jatkuessaan investoimattomuus vaarantaa tulevien vuosien kasvun, Juha Haukka muistuttaa.

Kasvuhakuisilla yrityksillä suurin tarve rahoitukselle

Barometrin mukaan rahoituksen saatavuus ja ehdot ovat säilyneet kohtuullisella tasolla. Niiden yritysten määrä, jotka eivät hae rahoitusta, vaikka sille olisi tarvetta, on edelleen vähentynyt.

Myönteistä rahoituksenottamisaikomuksissa on kasvuhakuisten yritysten suurena säilynyt ja jopa hieman kasvanut kiinnostus ulkoista rahoitusta kohtaan.

– Kasvuhakuisilla yrityksillä on suurin tarve rahoitukselle ja yksi yleisimmistä kasvun esteistä niille on rahoituksen saatavuus. Finnvera toi syksyllä rahoitusmarkkinoille uuden PK-takauksen helpottamaan keskeisintä saatavuuden pullonkaulaa eli vakuuspulaa, Finnveran aluejohtaja Juha Ketola kertoo.

Kantahämäläisten yritysten rahoitustilanne hyvä

Vastauksista selviää, että koko maan ja Kanta-Hämeen alueen pk-yrityksistä yli kuudella kymmenestä ei ole ollut tarvetta hankkia rahoitusta viimeisten 12 kuukauden aikana.

Koko maan ja alueen vastanneista joka neljäs sanoo tarvetta olleen ja nämä ovat myös hakeneet ja saaneet rahoitusta lähimmän vuoden aikana. Noin joka kymmenes sanoo tarvetta olleen, mutta ei ole hakenut rahoitusta. Koko maan vastaajista 2 prosenttia ja alueella 5 prosenttia sanoo olleen tarvetta rahoitukselle ja on myös hakenut rahoitusta, mutta ei ole sitä saanut.

Yrityspankkiiri Kirsi Sinisilta Lammin Säästöpankista tunnistaa yritysten rahoitustarpeen vastaavan tutkimuksen tuloksia. Hän toteaa, että rahoitusta on saatavilla, mikäli hanke on hyvä ja yrityksen asiat kunnossa.

– Rahoitusta haetaan lähinnä investointeihin, harvemmin käyttöpääomaksi. Yritysten taloudellinen tilanne on yleisesti hyvä. Matala korkotaso ruokkii sitä, Sinisilta sanoo.

Hänen kokemuksensa mukaan rahoituksessa yhteistyö on lisääntynyt entisestään. Yritystä rahoittavat pankki, Finnvera ja jokin kolmas taho, kuten esimerkiksi joukkorahoituspalvelu, yhdessä.