11.9.2019 klo 09:00
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Kasvu jatkuu, mutta investoinnit laahaavat

Suurempi osa pk-yrityksistä vähentää kuin lisää investointeja.

Odotukset suhdanteiden ja oman yrityksen liikevaihdon kehityksestä ovat myönteiset, mutta vaimeammat kuin ennen. Näin kertoo tuore Pk-yritysbarometri, johon vastasi yli 6000 pk-yrittäjää.

Pienistä ja keskisuurista yrityksistä 27 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 17 prosenttia pelkää niiden heikkenevän. Odotukset ovat positiiviset, mutta vaimentuneet viime keväästä. Myös liikevaihdon odotetaan edelleen kasvavan, vaikka kasvuodotukset ovat laskeneet.

Suurimmat haasteet pk-yritysten arvoissa on investointien lähiajan kehityksessä. Odotukset ovat selvästi negatiiviset, ja jatkoivat laskuaan. Kaikkien muiden toimialojen paitsi teollisuuden investointien saldoluku painui negatiiviseksi.

– Jatkuessaan investoimattomuus vaarantaa tulevien vuosien kasvun, pääekonomisti Mika Kuismanen Suomen Yrittäjistä sanoo.

– Yritysten on hyvä muistaa, että jos talouden notkahdus toteutuu, on hyvä aika pohtia investointeja, Heta Vihervirta-Vuontelo Päijät-Hämeen Yrittäjistä toteaa.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Pk-yritysbarometrista. Sen teettivät Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Barometriin vastasi yli 6000 pk-yritystä.

Kasvamaan pyrkivien osuus suurempi kuin maassa keskimäärin

Mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä on Päijät-Hämeessä muuta maata enemmän, noin 39 %. Sen sijaan voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt melko samana. Valtakunnallisesti kasvua tavoittelemattomien yritysten määrä on trendinomaisessa nousussa.

– Kasvuhakuisuuden heikentyminen on huolestuttavaa, sillä tämä voi pitkällä aika välillä määrittää kuinka hyvin yritys kestää taantumaa, Vihervirta-Vuontelo sanoo.

Suurimmaksi kasvun esteeksi Päijät-Hämeessä nousee edelleen osaavan työvoiman saatavuus.Kasvuhakuisilla yrityksillä suurin tarve rahoitukselle

Barometrin mukaan rahoituksen saatavuus ja ehdot ovat säilyneet kohtuullisella tasolla. Niiden yritysten määrä, jotka eivät hae rahoitusta, vaikka sille olisi tarvetta, on edelleen vähentynyt.Myönteistä rahoituksenottamisaikomuksissa on kasvuhakuisten yritysten suurena säilynyt ja jopa hieman kasvanut kiinnostus ulkoista rahoitusta kohtaan.

– Kasvuhakuisilla yrityksillä on suurin tarve rahoitukselle ja yksi yleisimmistä kasvun esteistä niille on rahoituksen saatavuus. Finnvera toi syksyllä rahoitusmarkkinoille uuden PK-takauksen helpottamaan keskeisintä saatavuuden pullonkaulaa eli vakuuspulaa, kertoo Finnveran aluejohtaja Juha Ketola.

Päijät-Hämeessä kehitettävä yritysten markkinointia

Päijät-Hämeessä ja koko maassa pk-yritykset näkevät eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. Seuraavaksi eniten tarvetta on henkilöstön kehittämisessä ja koulutuksessa, yhteistyössä ja verkostoitumisessa sekä alihankinnassa ja talouteen liittyvissä asioissa.

– Seudun yritysten kehittämistarpeet on tärkeää tiedostaa yrityspalvelua tarjoavien tahojen keskuudessa, Vihervirta-Vuontelo toteaa. Loistava esimerkiksi tarpeeseen vastaamisesta on Lahden kaupungin suunnittelema markkinoinnin ja viestinnän palveluseteli, hän jatkaa.

Lahden kaupunki myöntää syksyn 2019 aikana 20 yritykselle 4 000 euron arvoisen palvelusetelin, jonka voi käyttää palveluiden ostamiseen. Palvelusetelituottajiksi on ilmoittautunut 40 seudun yritystä, joilta palvelunvoi ostaa. Palveluseteliä voi hakea 22.9.2019 saakka.

Katso aluekohtaiset raportit täältä >

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo, Päijät-Hämeen Yrittäjät, p. 0400 854 995
Aluejohtaja Juha Ketola, Finnvera Oyj Sisä-Suomi, p. 040 582 9280
Pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705