11.2.2020 klo 13:38
Uutinen

Pk-yritysbarometri kevät 2020

Kainuun Pk-yritykset varovaisia tulevaisuuden suhteen

Osaavan työvoiman saatavuuden epävarmuus on kasvava uhka yritysten kasvulle ja investoinneille.

Kevään Pk-yritysbarometrin mukaan Kainuun Pk-yritysten lähiajan suhdannenäkymät ja arviot investointien ja liikevaihdon kehittymisestä ovat lähialuieta heikommat. Myös arviot yleisten suhdannenäkymien ja työllisyyden kehittymisestä ovat laskussa. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on nyt -4, kun se esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla on +11 ja Pohjois-Savossa +7. Koko maan saldoluku on +9.

Pk-yritykset ja työllisyys

Kainuun alueen työllistämisodotukset ovat hieman heikentyneet viime syksystä, saldoluku on nyt -2 ja työllistämisodotukset ovat vuoden 2016 tasolla. Positiivista on, että pk-yritysten uskovat liikevaihdon (+3) ja kannattavuuden (+5) parananevan hieman.

Osaavan työvoiman saatavuus on kasvun este 66 % yrityksistä. Merkittävänä esteenä sitä pitää 7 % ja jonkin verran rajoittavana 59 % yrityksistä. Suurimmat työllistämisen esteet ovat työvoiman saatavuus, kysynnän riittämättömyys ja epävakaus ja palkkaamisen sivukulut. Palkkatasoa, verotusta tai irtisanomisen vaikeutta ei koeta Kainuussa kovinkaan suurina esteinä.

”Mainetyö, jossa keskiössä ovat Kainuun veto- pito- ja valovoima sekä täsmätoimenpiteet osaavan työvoiman saamiseksi Kainuuseen ovat vihdoin käynnissä. Rekry Kainuu 2.0 -hankkeessa keskitytään rekrytoinnin tehostamiseen ja rekryosaamisen vahvistamiseen sekä sähköisten rekrykanavien käyttöönottoon. Eures -mahdollisuuksia markkinoidaan aktiivisemmin ja ETA- ja EU-alueen ulkopuolisiin maihin on suunnitelmissa täsmärekryjä. Tilanteemme on niin haastava, että tarvitsemme kaikki mahdolliset keinot käyttöön, jotta yrityksemme saavat työvoimaa”, sanoo Kainuun Yrittäjien toimitusjohtaja Anu Tervonen. ”Myös oppilaitoksissamme on tehty hyviä uusia koulutusavauksia, joilla vahvistetaan omaa osaajatuotantoa. Lisäksi yritykset ovat tiivistäneet oppilaitosyhteistyötä ja hyödyntävät entistä paremmin mm. oppisopimusta”, jatkaa Tervonen.

Investointien arvot ja innovaatiot

Yritysten investointihalukkuus on heikentynyt selvästi. Investointien arvon saldoluku on Kainuussa -17 ja koko maassa -4. Innovaatioiden ja tuotteiden kehitys on onneksi positiivinen, saldoluku +6 mutta sekin on koko maahan (+15) verraten hyvin maltillinen.

Yritysten rahoitustarpeet

Yritykset aikovat tehdä kone-, laite- ja rakennusinvestointeja koko maata ahkerammin (Kainuu 62 %, koko maa 54 %). Epävarmuus taloudesta näkyy tuloksissa merkittävästi, 40 % yrityksistä uskoo tarvitsevansa käyttöpääomarahoitusta suhdanteista tai kireästä tilanteesta selviämiseen eikä niinkään kasvuun ja kansainvälistymiseen.

Kasvuhakuisuus ja toiminta ulkomaillaKainuun kaikista pk-yrityksistä kolmannes on kasvuhakuisia (33 %). Voimakasta kasvua hakee 7 % yrityksistä ja mahdollisuuksien mukaan kasvavia on 26 %. Yrityksistä 32 % pyrkii säilyttämään nykyisen asemansa ja 32 %:lla ei ole lainkaan kasvutavoitteita.

Pk-yrityksistä 34 %:lla on suoraa tavaroiden vientiä ulkomaille, palveluja vie 39 % yrityksistä. Lisensointi ja franchising -toiminta ovat kasvamassa. Kainuussa on koko maahan verrattuna kaksinkertainen määrä yrityksiä, joilla on joko lisensointi tai franchising -toimintaa.

Sopeuttamistoimet

Kainuulaisista pk-yrityksistä 17 % kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa (v. 2019:16 %). Sopeuttamistoimenpiteinä ovat lomautukset, työaikajärjestelyt ja liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen ydintoimialueelle sekä alihankinnan siirtäminen toiseen maahan tai alihankintojen vähentäminen. Irtisanomisiltakaan ei vältytä. 31 % yrityksistä sopeuttaa toimintaansa myös irtisanomalla työntekijöitä.

Omistajanvaihdos

Puolet kainuulaista pk-yrityksistä (50 %) suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan kymmenen vuoden kuluessa. ”Omistajanvaihdosbuumi johtuu pääosin kainuulaisten yrittäjien ikärakenteesta. Yrittäjistä lähes kolmannes on yli 55-vuotiaita. Omistajanvaihdostilanteiseen pitäisi varautua pitkällä tähtäimellä. Kainuussa tarvitaan nyt tukea ja palveluita niille yrityksille, jotka suunnittelevat yritystoiminnastaan luopumista. Yrittäjyyttä suunnitteleville olemassa olevan, markkinoilla vakiintuneen yritystoiminnan jatkaminen on erittäin hyvä vaihtoehto”, sanoo Anu Tervonen.

IlmastonmuutosKainuulaiset pk-yritykset ovat huomioineet ilmastonmuutoksen toiminnassaan koko maata laiskemmin. 43 % yrityksistä ei ole toteuttanut ilmastonmuutoksen vähentämistoimenpiteitä laisinkaan. Jotain on kuitenkin tehty, 26 % yrityksistä on tehostanut kierrätystä ja jonkin verran on otettu käyttöön puhtaampaa teknologiaa ja tehostettu tuotteiden ja materiaalien käyttöä. 17 % on muuttanut työntekotapoja, esim. suosinut videopalavereita.

Motivaatio ilmastovaikutusten vähentämiseen on olemassa. ”Kainuulaisten yritysten strategioissa ja arvoissa ilmastonmuutos on noteerattu ihan yhtä hyvin kuin koko maassa. Ilmastokompensaatiota ja kustannussäästöjä aiotaan hakea tehokkuutta lisäämällä. Myös lainsäädännöstä tulevat velvoitteet ohjaavat yrityksiä ilmastotekoihin”, sanoo Tervonen.