9.9.2020 klo 10:48
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Odotukset laskivat – Hämeessä pudotus muuta maata loivempi

Koronakriisi heijastuu suoraan pienten ja keskisuurten yritysten odotuksiin lähiajan suhdannekehityksestä. Odotukset ovat laskeneet voimakkaasti.

Tässä artikkelissa esitetään merkittävimmät suhdannenäkymät Kanta-Hämeen yrityksiltä. Laajempi artikkeli löytyy Hämeen Yrityssanomista 10.9. – näköislehti löytyy myös verkkosivuiltamme.

Yleinen suhdannenäkymä

Saldoluku kevät 2020 syksy 2020
Kanta-Häme +2 -7
Suomi +9 -10

Kanta-Hämeen suhdannepudotus oli selvästi loivempi kuin maassa keskimäärin.

Liikevaihdon kehitysodotukset

Saldoluku kevät 2020 syksy 2020
Kanta-Häme +2 -4
Suomi +22 -2

Odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat laskeneet suhdanneodotuksien heikentyessä samaan aikaan. Poikkeuksellisen alhaiset arvot ovat onneksi vielä hieman korkeampia kuin finanssikriisin aikana.

Kannattavuusodotukset

Saldoluku kevät 2020 syksy 2020
Kanta-Häme 0 -6
Suomi +10 -9

Kannattavuusodotukset ovat liikevaihto-odotusten tapaan heikentyneet: odotukset kannattavuudesta ovat suunnilleen samalla tasolla, kuin ne olivat finanssikriisin aikana.

Investointien arvo ja innovaatiot

Saldoluku Investointien arvo Tuotannon ja tuotteiden kehitys
Kanta-Häme -19 0
Suomi 13

-13

Pk-yritykset arvioivat vähentävänsä investointejaan merkittävästi lähiaikoina. Rakentamisessa odotukset investointien lähiajan kehityksestä ovat heikoimmat.

Työllisyysodotukset

Saldoluku kevät 2020 syksy 2020
Kanta-Häme +4 -8
Suomi +8 -4

Pk-yritykset huolehtivat henkilökunnasta ja sinnittelevät heikon taloustilanteen yli pitämällä kiinni henkilöstöstään. Tulos kuitenkin ennakoi työllisyyden heikentyvän ensi vuonna ja irtisanomisten määrän lähtevän kasvuun vuoden lopulla.

Digitalisaatioloikka antaa vielä odottaa

Pk-yritysten digitaalisten palveluiden käyttö on edistynyt. Erityisesti sosiaaliseen mediaan ja verkkokauppaan on panostettu aiempaa enemmän. Sosiaalista mediaa käyttää nyt 60 prosenttia pk-yrityksistä. Verkkokaupan kautta liiketoimintaa tekee 17 prosenttia pk-yrityksistä. Yritykset pitävät digitaalisuuden tuomia mahdollisuuksia eri liiketoiminnan osa-alueille pääosin merkittävinä tai kohtalaisen merkittävinä. Eniten helpotusta haluttaisiin taloushallinnon työvaiheisiin, kuten esimerkiksi paperikuittien käsittelyyn ja selvittelyyn.

Taustaa Pk-yritysbarometristä

  • Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät tutkimuksen kaksi kertaa vuodessa
  • Tulokset perustuvat 5 100 pk-yrityksen vastauksiin Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä, kehittymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta.
  • Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina.
  • Alueraporteissa kehitystä verrataan erityisesti kyseisen alueen yritysten ja koko maan välillä.