16.2.2023 klo 10:05
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Päijät-Hämeessä sinnitellään globaalin epävarmuuden keskellä

Poikkeuksellinen maailmantilanne ja talouden epävarmuus näkyy edelleen pk-yritysten suhdanneodotuksissa, jotka ovat laskeneet selvästi. Ukrainan sodan, hintojen nousun, energiakriisin ja yleisen epävarmuuden keskellä myös Päijät-Hämeessä pk-yritysten arviot näkymistään heikkenivät huomattavasti syksystä. Kannattavuusodotukset ja vakavaraisuusarviot pysyivät kuitenkin koko maata paremmalla tasolla.

Päijät-Hämeen pk-yrittäjien suhdanneodotuksissa näkyy koko maassa koettava epävarmuus ja odotusten lasku, joskin Päijät-Hämeessä yritysten näkemykset ovat vielä hiukan valtakunnallista tasoa negatiivisemmat. Päijät-Hämeen suhdannenäkymien saldoluku on -21, syksyn niukasti positiivisesta saldoluvusta 1 tultiin alaspäin 22 yksikköä. Koko maan vastaava luku on -18, pudotusta siinäkin 13 yksikköä syksyyn verrattuna. Valtakunnallisesti pk-yrityksistä 16 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 34 prosenttia arvioi niiden heikkenevän.  

Suhdannetilanteen heikkeneminen näkyy esimerkiksi rakennusalalla, heijastuen liitännäistoimialojen yrityksiin:

– Yksityisen rakentamisen hidastuminen on nähtävissä, varattujen tonttien rakentamisen aloittamiset selvästi siirtyvät. Tämä varmaan osittain ainakin liittyy korkojen nousuun sekä lainansaannin kiristymiseen. Pankit ovat varovaisia ja vakuuksien on oltava riittävät, arvelee Päijät-Hämeen Yrittäjien puheenjohtaja Juha Tähkänen.
– Tämä näkyy myös pienempien talojen rakentamisen kasvussa.

Tiedot käyvät ilmi tuoreesta Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista. Barometriin vastasi 4650 pk-yritystä, Päijät-Hämeessä vastaajia oli 163.

Odotukset liikevaihdon kehityksestä ovat Päijät-Hämeessä koko maan tilannetta jonkin verran alhaisemmat, saldoluvun ollessa -3, kun vielä syksyllä vastaava luku oli 21. Koko maan luku on niukasti positiivinen 1, mutta sekin 14 yksikköä heikompi kuin syksyllä. Kannattavuusodotukset ovat Päijät-Hämeessä säilyneet syksyn tasolla, saldoluvussa -14, mikä on jonkin verran parempi kuin valtakunnallinen, syksystä laskenut lukema -20. Samoin yritysten arvio vakavaraisuuden muutoksesta oli maakunnassa paremmalla tolalla (saldoluku 0) kuin koko maassa (saldoluku -4).

-Tulokset kertovat poikkeuksellisen haastavasta toimintaympäristöstä jo pidemmältä ajalta, joka todennäköisesti on lisännyt yritysten varovaisuutta ja harkintaa tulevien kulujen suhteen. Esimerkiksi sähkön hinnan nousu on vaikuttanut yrityksiin eri tavoin, samoin mahdollisuus siirtää kustannusten nousua tuotteisiin ja palveluihin vaihtelee toimialoittain paljonkin. Tulevaa ajatellen erityisen positiivista on se, että alueemme yritysten kannattavuusodotukset ja vakavaraisuusarviot pysyivät koko maan keskiarvoa paremmalla tasolla. Tässä kohta yrityspalveluilta ja rahoitusratkaisuilta tarvitaan tilanteessa joustavuutta ja seudullisilta toimijoilta edelleen lisääntyvää ja tavoitteellista yhteistyötä, toteaa toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo Päijät-Hämeen Yrittäjistä. Merkityksellistä on myös se, miten meidän pk-yritykset pääsevät kiinni korkeakoulujen ja oppilaitosten TKI-osaamiseen ja valmistuvaan työvoimaan. Yhteistyötä tehdään ja sitä tarvitaan alueen oppilaitosten kanssa, jatkaa Vihervirta-Vuontelo.

Investointi arveluttaa, sopeuttamiskeinoista irtisanomiset ja lomautukset laskussa

Pk-yritykset vähentävät investointejaan merkittävästi lähiaikoina. Investointien arvon muutosodotukset saivat koko maassa saldoluvun -21; Päijät-Hämeessä vastaajien arviot noudattivat valtakunnallista linjaa saldoluvulla -22. Investointiodotuksia heikentää todennäköisesti poikkeuksellisen suuri epävarmuus Ukrainan sodan jatkumisesta, talouskasvun nopeudesta ja toimintaympäristön muutoksista.

Päijät-Hämeessä arvio henkilökunnan määrästä vuoden päästä sai arvon -2, laskua syksystä seitsemän yksikköä, mikä on hiukan koko maata matalampi taso. 22% päijäthämäläisistä pk-yrityksistä kokee tarvetta sopeuttaa toimintaansa, kun vuosi sitten keväällä näin totesi 12% vastaajista. Päijät-Hämeessä arviot lomautusten, irtisanomisten, palkanalennusten tai muiden työvoimakustannusten karsimisen tarpeesta ovat kuitenkin laskussa vuodentakaisesta. 51% ennakoi lomautuksia, irtisanomisia vain 13%. Sen sijaan liiketoiminnan karsiminen ja keskittyminen yrityksen ydinalueelle sekä työaikajärjestelyt ovat sopeuttamiskeinoina nousussa viime kevääseen verrattuna.

Epävarmuus on vähentänyt ulkoisen rahoituksen käyttöä ja yritysten kasvuhaluja

Epävarmuus tulevasta ja yritysten tunnuslukujen heikkeneminen vaikeuttavat rahoituksen saatavuutta samoin kuin heikentynyt toimintaympäristön ennustettavuus. Rahoittajien luottopolitiikka on barometrin mukaan kiristynyt. Ainoastaan 14 prosenttia yrityksistä aikoo hakea ulkopuolista rahoitusta, kun vastaava luku oli vielä syksyllä 22 prosenttia. Yhä suurempi osa yrityksistä hakee nyt rahoitusta käyttöpääomaan suhdanteista ja kireästä taloudellisesta tilanteesta johtuen. Investointeihin haetaan yhä rahoitusta mutta merkittävästi vähemmän kuin vielä syksyllä.

Yritysten kasvuhakuisuus on trendinomaisesti laskenut reilu vuosikymmenen ajan myös Päijät-Hämeessä. Viimeisen kahden vuoden aikana kasvuhakuisten yritysten määrä on kuitenkin Päijät-Hämeessä kääntynyt lievään nousuun poiketen positiivisesti koko maan luvuista.

-Tulosten mukaan pankkien kiristyneet vakuusvaatimukset ovat nousseet Päijät-Hämeessä suurimmaksi yksittäiseksi syyksi sille, että yritykset eivät ole saaneet tai edes hakeneet rahoitusta. Finnvera on varautunut lisäämään kasvuhakuisten ja investoivien yritysten rahoitusta takauksin ja lainoin, kertoo Finnveran Sisä-Suomen aluejohtaja Juha Ketola. Epävarmuuden keskellä on uskallettava rakentaa tulevaisuutta ja toteuttaa tulevaisuuden kilpailukyvyn ja kasvun mahdollistavia investointeja.

Lue valtakunnalliset ja alueelliset tulokset tästä