12.2.2019 klo 10:20
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Pk-yritysten suhdanneodotukset hiipuivat vuoden 2014 tasolle

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaimentuneet selvästi viime syksystä, kertoo Pk-yritysbarometri.

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset suhdanteista ovat heikentyneet huomattavasti puolen vuoden takaisesta. Kansantalouden kasvun hidastuessa suhdannenäkymien saldoluku puolittui. Päijät-Hämeen pk-yrityksistä 24 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 15 prosenttia uskoo niiden heikkenevän.

– Muutokseen vaikuttaa erityisesti vientinäkymien heikkeneminen. Myös rakennusinvestointien määrän oletetaan edelleen vähenevän. Päijät-Hämeessä riippuvuus viennin kehityksestä näkyy alueen vastauksissa, toteaa toimitusjohtaja Outi Hongisto Päijät-Hämeen Yrittäjistä.

Tiedot käyvät ilmi tänään julkistetusta Pk-yritysbarometrista. Sen teettivät Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Barometriin vastasi 4600 pk-yritystä valtakunnallisesti.

Kasvuhakuisten yritysten määrä kehittynyt Päijät-Hämeessä

Kasvuhakuisten yritysten määrä on Päijät-Hämeessä kehittynyt edellisestä syksyn kyselystä 6 prosenttiyksikköä. Joko voimakkaasti tai ylipäänsä kasvuun pyrkiviä yrityksiä oli Päijät-Hämeessä 45 prosenttia kyselyn vastaajista. Valtakunnallisella tasolla voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten määrä on pysynyt puolitoista vuotta samana, mutta parin vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna määrä on laskenut.

Työvoiman saatavuus rajoitteena

Yli puolet pk-yrityksistä ilmoittaa osaavan ja yrityksen tarpeita vastaavan työvoiman saatavuuden rajoittavan ainakin jossain määrin kasvua. Päijät-Hämeessä 23 prosenttia vastaajista ilmoittaa työvoiman saatavuuden työllistämisen suurimmaksi yksittäiseksi esteeksi silloin kun työllistämiselle olisi tarvetta, valtakunnallisesti vastaava luku on 21 prosenttia.

Kyselyyn vastanneet yritykset pyrkivät turvaamaan osaavan työvoiman saannin mm. panostamalla henkilöstön osaamiseen, hyödyntämällä aiempaa enemmän alihankinta- ja toimittajaverkostoja sekä koulutussopimuksen tai oppisopimuksen avulla.

– Työmarkkinoiden vetäessä ja rekrytointiongelmien lisääntyessä korostuu myös uuden työvoiman rekrytointipalveluiden merkitys, toteaa johtaja Jarmo Paukku Hämeen ELY-keskuksesta. – Yhteishankintakoulutuksella yritys voi hankkia ammattitaitoisia työntekijöitä, kun uusia osaajia ei ole saatavilla, räätälöidä henkilöstölleen lisäkoulutusta sekä auttaa taloudellisista tai tuotannollisista syistä irtisanottuja työntekijöitään, hän jatkaa.

Rahoituksen saatavuus hyvällä tasolla

Päijät-Hämeessä kyselyyn vastanneista yrityksistä 23 prosenttia kertoo ottaneensa ulkoista rahoitusta viimeisen vuoden aikana. Vuosi sitten vastaava luku oli 28 prosenttia. Ainoastaan 39 prosentilla vastanneista on lainaa rahoituslaitoksilta ja seuraavan 12 kk:n aikana vastaajista 19 prosenttia aikoo ottaa ulkopuolista rahoitusta. Luku on laskenut viime vuodesta.

– Rahoituksen tarjonta on monipuolistunut, mikä on hyvä asia. Ainoastaan yksi prosentti Päijät-Hämeen rahoitusta hakeneista yrityksistä ilmoittaa saaneensa kielteisen rahoituspäätöksen, kertoo Finnveran aluejohtaja Juha Ketola. Vaikka yritysten taloudellinen tilanne Päijät-Hämeen alueella on parantunut viimeisten vuosien aikana, ovat investointiaikeet kuitenkin laskeneet.

Omistajanvaihdokset jatkuvat Päijät-Hämeessä

Noin 24 prosenttia kyselyyn vastanneista suunnittelee yrityksen omistusvaihdosta lähimmän viiden vuoden aikana, mikä vastaa viime vuosien tasoa.

– Toimivan yrityksen ostaminen onkin varteenotettava vaihtoehto yrittäjäksi ryhtyvälle tai kasvua tavoittelevalle yritykselle, toteaa Juha Ketola.

Katso aluekohtaiset raportit täältä >

Lisätiedot:

pääekonomisti Mika Kuismanen, Suomen Yrittäjät, p. 0503560705
toimitusjohtaja Outi Hongisto, Päijät-Hämeen Yrittäjät, p. 050 597 8802
aluejohtaja Juha Ketola, Finnvera Oyj Sisä-Suomi, p. 040 582 9280
johtaja Jarmo Paukku, Hämeen ELY-keskus, p. 029 502 5083