12.2.2019 klo 09:04
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Pk-yritysten suhdanneodotukset ovat vaimentuneet 

Yritysten kasvuhalukkuus on pysynyt korkeana

Pk-yrityksistä 29 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 15 prosenttia uskoo niiden heikkenevän. Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset suhdanteista ovat kuitenkin heikentyneet puolen vuoden takaisesta. Pohjois-Savon yleiset suhdannenäkymät ovat pudonneet enemmän kuin koko maassa.

Tiedot käyvät ilmi tänään julkistetusta Pk-yritysbarometrista. Sen teettivät Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö. Barometriin vastasi 4600 pk-yritystä.

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen muistuttaa, että Pk-yritysbarometri on historiansa aikana ennustanut tulevia suhdannekäännöksiä erittäin hyvin.

– Valtion ja kuntien on tehtävä toimia syvän taantuman välttämiseksi. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi investoinnit julkiseen infraan, kuten alemman tieverkon korjausvelan kurominen umpeen tai Pietarin ja samalla itäisen ratayhteyden rakentaminen, Nykänen sanoo.

– Positiivista uskoa luo se, että yritysten kasvuhalukkuus on kuitenkin pysynyt korkeana. Tämä antaa pohjan välttää syvin pohjakosketus, Nykänen jatkaa.

Suhdannenäkymien heijastuminen yritystoimintaan

Leppävirtalaisen Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Rossi vahvistaa, että viimeisen viiden vuoden osalta yrityksen toiminta on kulkenut täsmälleen alueen yleisten suhdannenäkymien mukaan. Vuosien 2014-2015 pohjakosketuksien jälkeen nousua on ollut aina vuoteen 2018 saakka, kunnes loppuvuodesta on taas ollut oireilua markkinoiden osalta.

– On selvästi nähtävillä, että asiakashankinta on tällä hetkellä kovemman työn takana. Venäjän puoleltakaan ei ole mitään valoa tunnelin päässä ennen kuin kurssi vahvenee. Toki venäläiset reagoivat nopeasti, jos vaan ruplan ostovoima paranee, Rossi kertoo.

– Haastamme omalta osaltamme alaspäin näyttäviä yleisiä käyriä investoimalla uusiin ideoihin ja yhdessä Leppävirran kunnan kanssa puitteisiin, hän jatkaa.

Kuopiolaisen Talentree Oy:n näkökulmasta kasvunäkymät ovat edelleen hyvät. Yhtiö kasvoi konsernina viime vuonna noin 35% ja kuluvalle tilikaudelle kasvua on budjetoitu 30%.

Talentree Oy:n varatoimitusjohtaja Olli Paavolan mukaan heikentyneet suhdannenäkymät eivät näy toiminnassa niin vahvasti, koska yrityksen liiketoiminta ei ole toimialasidonnaista.

– Erityisen vahvassa kasvussa ovat digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät palvelut, mutta myös liiketoiminnan strateginen suunnittelu sekä johtamisen kehittäminen ovat osa-alueita, joihin yritykset ovat valmiita panostamaan. Uutta työvoimaa on saatavilla kohtuullisen hyvin ja rekrytoimme jatkuvasti uusia osaajia, Paavola summaa tulevaisuuden näkymiä.

Osaajavajeeseen tulee vastata pikaisesti

Pohjois-Savon työllisyyskehitys on viime aikoina ollut erittäin hyvää ja pk-yritysten rooli Pohjois-Savon työllisyyskehityksessä ja uusien työpaikkojen luojina on merkittävä. Rekrytointiongelmat ovat olleet pidemmän aikaa kasvussa.

– Osaajavajeeseen tulee vastata pikaisesti rekrytointi- ja muuntokoulutuksella, sekä madaltamalla kynnystä osaajien palkkaamiseen, sanoo yksikön päällikkö Jan Blomberg, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta (ELY).

Suhdannenäkymien perusteella nopein työllisyyttä edistävä kasvukausi on toistaiseksi ohitettu, mikä antaa viitteitä sille, että työttömyyden laskuvauhti on hidastumassa.

– Osaavan työvoiman merkitys on tärkeä, koska se edistää uusien kasvuyritysten syntymistä ja koko pk-yrityssektorin kehittämistä. Työvoiman saatavuudesta ei saisi muodostua kasvun estettä työllistäville yrityksille tai investoijille. Työttömien työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen kohtaannon parantamiseksi tulee tehdä määrätietoisesti työtä. Tämä tarkoittaa muun muassa, että yrityslähtöiseen koulutukseen ja alueen työpaikkojen saavutettavuuteen sekä työmarkkinoiden avoimuuteen tulee panostaa, Blomberg jatkaa.

Osaavan työvoiman saatavuus, nähdään mahdollisena ongelmana myös hyvässä kasvuvauhdissa olevassa RPS Brewing Oy:ssä, joka on vuonna 2016 perustettu kuopiolainen panimo. Yrityksen toimitusjohtaja Samuli Huuhtanen toivoo osaajavajeeseen vastattavan pikaisesti.

Huuhtanen kertoo RPS Brewingin olevan juuri päättämässä onnistuneesti rahoituskierrosta, jossa pääoman lisäksi yritys sai ammattitaitoista ja osaavaa ryhmää mukaan.

– Pohjois-Savon alueella on viriävä start-up-kulttuuri. Uskomme ja toivomme, että yhä useampi yritys päätyisi myös yksityisen rahoituksen piiriin useammin, Huuhtanen toteaa.

Satsaukset kasvuhakuisiin yrityksiin kannattaa

Pk-yritysbarometrin mukaan voimakkaasti kasvuhakuiset yritykset näkevät oman yrityksen tulevaisuuden ja jopa suhdanteiden kehityksen muita yrityksiä positiivisempana. Mikä parasta, myös voimakkaasti kasvuhakuisten yritysten itselleen asettamat kovat tavoitteet näyttävät toteutuvan hyvin.

– Tämä on hyvä osoitus siitä, että voimakkaasti kasvua hakevien yritysten muita yrityksiä suuremmat satsaukset innovaatioiden, tuotteiden ja tuotannon kehittämiseen kannattavat, aluejohtaja Mikko Vänttinen Finnverasta toteaa.

Yrityksen koko ja kasvuhakuisuus korreloivat lähes täydellisesti Pk-yritysbarometrin tuloksissa. Vänttisen mukaan avainkysymys onkin, mistä saamme lisää kasvuhakuisia yrityksiä. Kasvuhakuisten yritysten määrän lisäämiseksi tulisi tehdä uusia satsauksia pk-yritysten keskinäisiin omistusjärjestelyihin.

– Omistusjärjestelyistä puhuttaessa tulisi kääntää ajatustamme omistajanvaihdoksista menestyvien yritysten liiketoimintojen yhdistämiseen. Määrätietoisesti nykyistä leveämpiä hartioita yrityksille rakentaen mahdollistamme tarvittavien investointien, kasvun ja työpaikkojen syntymisen. Finnveralla omistusjärjestelyt ovat yksi rahoitustoiminnan keskeisistä painopistealueista, Vänttinen linjaa.

Yritystoiminnan jatkuvuus turvattava

Liiketoiminnan siirtäminen omistajanvaihdoksen myötä luo yrityksen toiminnalle mahdollisuuden jatkua. Pohjois-Savossa 30 prosenttia yrityksistä harkitsee yrityksestään luopumista seuraavan viiden vuoden aikana.

Savon Yrittäjien omistajanvaihdosasiantuntija Saara Timonen muistuttaa, että jokaisen yrittäjän olisi hyvä pohtia, mitä yritykselle tapahtuu, kun hän itse ei enää aktiivisesti pyöritä sitä.

– Noin puolet Pohjois-Savon alueen pk-yrityspäättäjistä sanoo seuraavansa yrityksensä arvoa aktiivisesti. Toisaalta noin 48 % ei ole suunnitellut lainkaan omistajanvaihdosta, jolloin omistajanvaihdoksen voi joutua toteuttamaan suunnittelemattomasti, Timonen toteaa.

Pk-yritysbarometrin mukaan oma kirjanpitäjä, tilintarkastaja, maksuttomat omistajanvaihdospalvelut ja konsultti ovat yleisimmät tahot, joiden puoleen pk-yrittäjät kääntyisivät ensisijaisesti omistajanvaihdostilanteessa. Savon Yrittäjien kuntarahoitteinen omistajanvaihdospalvelu näyttäisi myös saaneen hyvin jalansijaa alueen asiantuntijapalveluiden kentässä.

Digitalisoituminen tuo uusia mahdollisuuksia

Pk-yritykset arvioivat digitalisoitumisesta syntyviksi mahdollisuuksiksi yrityskuvan vahvistumisen, uusien asiakasryhmien tavoittamisen ja asiakaspalvelun sekä kannattavuuden parantumisen sekä myös liiketoimintaprosessien tehostumisen.

Nämä mahdollisuudet on tunnistettu myös Pohjois-Savossa, minkä vuoksi Savon Yrittäjät on käynnistänyt ESR-tuettuja digikoulutuksia tarjoavan Yritys oppii ja menestyy (YOM) -palvelun.

– Digikoulutuspalvelut on löydetty hyvin ja niitä osataan hyödyntää koko alueellamme niin yrittäjien kuin yritysten henkilöstönkin eduksi, toteaa Savon Yrittäjien YOM-palvelun projektipäällikkö Mia Hakulinen.

Pk-yritysbarometrin mukaan Pohjois-Savon alueella henkilöstön koulutus yrityksen uusiutumisen välineenä onkin ollut muuta maata korkeammalla tasolla.


Suomen Yrittäjät, Finnvera sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, joka kuvaa pienten ja keskisuurten yritysten taloudellista toimintaympäristöä. Syksyn 2018 Pk-yritysbarometri perustuu 4 600 pk-yrityksen vastauksiin. Se kuvaa suomalaisten pk-yritysten käsityksiä taloudellisen toimintaympäristön muutoksista sekä yritysten liiketoimintaan ja kehitysnäkymiin vaikuttavista tekijöistä. Raportissa tarkastellaan pk-yritysten suhdanneodotuksia ja kehitystä, kasvua ja uusiutumista, kansainvälistymistä sekä investointeja ja rahoitustilannetta.

Barometri julkistetaan sekä valtakunnallisena että alueellisina raportteina, jotka ovat nähtävillä Suomen Yrittäjien sivuilla: www.yrittajat.fi/tutkimukset

Lisätietoja:

Savon Yrittäjät
Arto Nykänen, toimitusjohtaja, p. 044 368 0501, arto.nykanen(at)yrittajat.fi
Saara Timonen, omistajanvaihdosasiantuntija, p. 044 368 0503, saara.timonen(at)yrittajat.fi
Mia Hakulinen, projektipäällikkö (Yritys oppii ja menestyy -palvelu, YOM), p. 044 368 0508, mia.hakulinen(at)yrittajat.fi

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY)
Jan Blomberg, yksikön päällikkö, p. 0295 026 552, jan.blomberg(at)ely-keskus.fi

Finnvera
Mikko Vänttinen, aluejohtaja, p. 050 522 5621, mikko.vanttinen(at)finnvera.fi

Sport & Spa Hotel Vesileppis Oy
Kimmo Rossi, toimitusjohtaja, p. 0291 700 172, kimmo.rossi(at)vesileppis.fi

Talentree Oy
Olli Paavola, varatoimitusjohtaja, p. 050 587 7626, olli.paavola(at)talentree.fi

RPS Brewing Oy
Samuli Huuhtanen, toimitusjohtaja, p. 0400 229 227, samuli(at)rpsbrewing.fi