11.9.2017 klo 13:28
Uutinen

PK-yritysbarometri syksy 2017: Varsinais-Suomen pk-yrityksillä vaatimattomat kasvuodotukset

Vaikka maan talous kasvaa reippaasti, pk-yritysten odotukset suhdanteista paranivat keväästä vain hieman. Varsinais-Suomessa yritysten odotukset ovat hieman koko maata positiivisempia, kertoo tänään julkaistu Pk-yritysbarometri.

Koko maan pk-yrityksistä 47 prosenttia arvioi suhdanteiden paranevan lähimmän vuoden aikana. Varsinais-Suomessa suhdanteiden arvioi paranevan 49 prosenttia pk-yrityksistä (keväällä 2017 koko maa 44 % ja Varsinais-Suomi 43 %). Tiedot käyvät ilmi Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön teettämästä Pk-yritysbarometrista, joka julkaistiin tänään.

Mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä on Varsinais-Suomessa 39 prosenttia, mikä on saman verran kuin keväällä 2017. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on alueella nyt vähemmän kuin keväällä (14 % –> 7 %).

– Varsinais-Suomen positiivinen rakennemuutos on tuonut alueelle paljon elinvoimatekijöitä, mutta vielä kasvu ei näy laajemmin pk-yritysten toiminnassa. Maakunnan talouskasvu on edelleen isojen veturiyritysten vetämää yrityskohtaista kasvua, eikä alueella voida puhua laajoista toimialakohtaisista kasvun trendeistä. Maakunnan elinkeinoelämän vinkkelistä kasvu on yhä varsin ohutta, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

Koko maan työllistämisodotukset ovat lähellä kevään lukuja. Varsinais-Suomessa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat hieman keväistä heikommat.

– Talouskasvu ei edelleenkään riitä vastaamaan Suomen haasteisiin, vaan tarvitaan rakenteellisia uudistuksia, kuten työelämän joustoja, työpaikkakohtaista sopimista ja palkkamalttia, sanoo Munter.

Pk-yritysten rahoitus ja omistusjärjestelyt

Varsinais-Suomessa 14 prosentilla pk-yrityksistä ja koko maassa 15 prosentilla on ollut maksuvaikeuksia viimeisen kolmen kuukauden aikana. Keväällä 2017 maksuvaikeuksia oli Varsinais-Suomessa vielä 17 prosentilla pk-yrityksistä.

– Taloudellinen tilanne näyttäisi alueella tämän tiedon perusteella olevan paranemaan päin, arvioi aluejohtaja Seija Pelkonen Finnverasta.

Viimeisen vuoden aikana Varsinais-Suomen alueen pk-yrityksistä joka neljäs on nostanut ulkopuolista rahoitusta. Edelleenkin pankit (61 %) ja rahoitusyhtiöt (37 %) ovat alueen merkittävimmät rahoituksen lähteet.

– Näyttäisi myös sitä, että rahoituksen saatavuus on parantunut, sillä vain 12 prosenttia alueen pk-yrityksistä kertoi, että hankkeita on jäänyt toteutumatta rahoituksen heikon saatavuuden takia. Vielä keväällä vastaava luku oli 17 prosenttia, toteaa Pelkonen.

Finnveran rahoitus elokuun loppuun mennessä varsinaissuomalaisille pk-yrityksille oli 76 m€ (81 m€ elokuun loppuun mennessä 2016). Myönnetystä rahoituksesta puolet suuntautui kasvuyrityksille. Finnvera on rahoittanut elokuun loppuun mennessä alueella 61 yrityskauppaa (64). Alueen pk-yrityksistä 27 prosenttia on suunnitellut toteuttavansa omistuksen vaihdoksen viiden vuoden sisällä. Koko maassa vastaava luku on 28 prosenttia. Vastaavasti yritysostoja suunnittelee 16 prosenttia alueen yrityksistä viiden vuoden sisällä (koko maassa 17 %).

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä tekemä Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Siinä kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle. Tulokset julkaistaan sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Varsinais-Suomen Pk-yritysbarometriin vastasi 315 yrittäjää.

Lisätiedot:

Pk-yritysbarometri, syksy 2017,
Koko materiaali: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/a/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-22017-562696
Alueraportit: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/a/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-22017/pk-yritysbarometri-22017

Hanna Munter, toimitusjohtaja, Varsinais-Suomen Yrittäjät
puh. 044 296 9071
hanna.munter@yrittajat.fi

Seija Pelkonen, aluejohtaja, Finnvera Lounais-Suomen alue
puh. 040 573 9553
seija.pelkonen@finnvera.fi