11.9.2018 klo 09:14
Uutinen

Pk-yritysbarometri syksy 2018: Yritysten kasvuun, vientikaupan rahoitukseen ja digitalisaatioon tarvitaan toimia

Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat pysyneet hyvinä, vaikka ne ovat kokonaisuudessaan hieman maltillistuneet viime keväästä. Varsinais-Suomen alueella yleinen suhdannenäkymä on hieman koko maata parempi. Varsinais-Suomessa 52 prosenttia pk-yrityksistä arvioi suhdanteiden pysyvän ennallaan seuraavien 12 kuukauden aikana ja 40 prosenttia uskoo niiden paranevan, kertoo tänään julkaistu Pk-yritysbarometri.

Mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä on Varsinais-Suomessa 33 prosenttia, mikä on hieman alhaisempi kuin koko maassa (35 prosenttia). Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on Varsinais-Suomessa nyt 10 prosenttia eli saman verran kuin keväällä 2018.

– Voimakkaasti kasvuhaluisten yritysten määrä on muualla maassa pienentynyt. Suhdanneodotusten kääntyessä laskuun, meidän on pystyttävä yhä paremmin pitämään huolta pk-yritysten kasvun edellytyksistä. Nimenomaan kasvuyritykset ovat talouskasvun tekijöitä ja työllistäjiä, sanoo Varsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

Koko maan työllistämisodotukset ovat hieman heikommat kuin keväällä. Varsinais-Suomessa 20 prosenttia Pk-yritysbarometriin vastanneista arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden aikana ja 7 prosenttia arvioi sen pienentyvän. Työvoiman saatavuus, kilpailutilanne ja kustannustaso ovat alueemme yrittäjien useimmiten mainitsemat esteet kehittämiselle.

– Jotta aluetalouden kasvu voi realisoitua täysimääräisesti, työllisyystoimet ja maakuntamme saavutettavuus olisi nostettava kehittämisen kärkiteemaksi, sanoo Munter.

Yrittäjät uskovat viennin arvon kasvavan

Viimeisen 12 kuukauden aikana neljännes (25 prosenttia) alueen pk-yrityksistä on nostanut ulkopuolista rahoitusta. Taso on pysynyt samana verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen. Sekä alueelliset että valtakunnalliset tasot ovat käytännössä samat. Vain yksi prosentti alueen pk-yrityksistä ei ole saanut hakemaansa rahoitusta.

– Vastaustulos osoittaa, että pk-yrityksissä ei ole ongelmia rahoituksen saatavuudessa, toteaa Finnveran aluejohtaja Seija Pelkonen.

Alueen yrityksistä 29 prosenttia (koko maassa 27 prosenttia) on suunnitellut toteuttavansa omistuksenvaihdoksen viiden vuoden sisällä.

– Lähivuosina omistuksenvaihdosta suunnittelevien osuus näyttää tasaantuvan, mutta on silti korkealla tasolla, arvioi Pelkonen.

Varsinaissuomalaisista yrityksistä 27 prosenttia harjoittaa joko vientiä tai niillä on liiketoimintaa ulkomailla. Vastaava luku koko maassa on 24 prosenttia. Ylivoimaisesti suurin markkina-alue on Eurooppa sekä alueellisesti että valtakunnallisesti tarkasteltuna. Alueen yrityksistä 38 prosenttia (koko maassa 42 prosenttia) arvioi viennin arvon kasvavan seuraavan vuoden aikana. Vientikaupoissa edelleen tyypillisin rahoitusinstrumentti on myydä laskua vastaan ilman luottovakuutusta. Sen osuus sekä alueellisesti että valtakunnallisesti on 55 prosenttia. Lähes yhtä yleinen maksutapa on toimitus ennakkomaksua vastaan.

– Yleisemmin käytössä olevat maksutavat ovat ääripäistä. Näiden välissä on useita erittäin toimivia ratkaisuja, joita ei tunneta. Tämän takia Finnvera on panostamassa vientikauppojen rahoitusneuvontaan. Tavoite on, että pk-yritykset eivät vientikaupoissaan ota tarpeettoman suuria riskejä, mutta myös, että kauppoja ei menetä liian tiukkojen ehtojen takia, Pelkonen kertoo.

Finnvera rahoitti kesäkuun loppuun mennessä Varsinais-Suomessa pk-yrityksiä 66 m€:lla (67 m€ kesäkuu 2017). Tästä vientikauppojen rahoitukseen kohdentui peräti 33 prosenttia (koko maassa osuus 21 prosenttia). Viennin rahoituksen näkökulmasta Varsinais-Suomi on pk-yritysten keskuudessa Suomen vienti-intensiivisin alue. Yrityskauppoja Varsinais-Suomessa rahoitettiin 51 kappaletta (43 kesäkuu 2017).

Vain muutama prosentti yrityksistä hyödyntää korkean tason digitalisaatiota

Varsinaissuuomalaisista pk-yrityksistä 81 prosentilla on yrityksen omat verkkosivut ja 59 prosenttia hyödyntää sosiaalista mediaa. Alueen yrityksistä 12 prosenttia suunnittelee verkkokaupan käyttöönottoa seuraavien 12 kuukauden aikana.

– Vain muutama prosentti alueen yrityksistä käyttää digitaalisia kasvualustoja, tekoälysovelluksia, robotiikkaa, big dataa ja teollista internettiä. Näitä hyödyntämällä yritykset saisivat etua tuottavuuteen, kannattavuuteen ja menestyksen, toteaa Munter.

Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä tekemä Pk-yritysbarometri julkistetaan kaksi kertaa vuodessa. Siinä kysytään pienten ja keskisuurten yritysten odotuksia tulevalle 12 kuukaudelle. Tulokset julkaistaan sekä valtakunnallisesti että alueellisesti. Varsinais-Suomen Pk-yritysbarometriin vastasi 337 yrittäjää.