9.9.2020 klo 10:33
Uutinen

Pk-yritysbarometri: Yritysten näkymät synkentyneet keväästä

Pk-yritykset ovat olleet kuluvana vuonna hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa koronaviruksen leviämisestä johtuneen kriisin vuoksi. Se heijastuu suoraan pienten ja keskisuurten yritysten odotuksiin lähiajan suhdannekehityksestä. Tämä selviää tuoreesta Pk-yritysbarometristä.

Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö julkistavat kaksi kertaa vuodessa Pk-yritysbarometrin, josta käy ilmi, mitä pienet ja keskisuuret yritykset odottavat tulevalta 12 kuukaudelta. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 5100:n yrityksen edustajat.

Yritysten suhdannenäkymien saldoluku laski keväästä peräti 20 yksiköllä arvoon miinus 11; Päijät-Hämeessä luku oli -5. Edellinen Pk-yritysbarometri julkistettiin juuri ennen koronanviruksen leviämistä Suomeen. Silloin 17 prosenttia ennusti suhdanteiden heikkenevän ja 26 prosenttia paranevan. Koronakriisi muutti kaiken: nyt pienistä ja keskisuurista yrityksistä 32 prosenttia arvioi suhdanteiden heikkenevän ja 21 prosenttia paranevan seuraavien 12 kuukauden aikana.

-Huolestuttavaa on, että erityisesti suurempien pk-yritysten odotukset ovat lähitulevaisuuden suhteen pessimistisemmät kuin pienempien mikroyritysten. Suuremmat pk-yritykset ovat talouskasvun moottoreita, ne investoivat ja palkkaavat työntekijöitä ja toimivat useasti myös alueellisesti veturiyrityksinä. Nyt on ensiarvoisen tärkeää, että näitä yrityksiä autetaan syksyn ja talven aikana, sillä niin avitetaan myös pienempien yritysten selviytymistä, toteaa Suomen Yrittäjien pääekonomisti Mika Kuismanen

-Monille päijäthämäläisille yrityksille tilanne on erittäin kova, esim. palvelu-, ravintola- ja vähittäiskaupan aloilla; toisaalta osa yrityksistä näyttää löytäneen keinot sopeutua ja kehittää toimintaansa palvelemaan asiakkaiden tarpeita aivan uusissa olosuhteissa, toteaa Päijät-Hämeen Yrittäjien toimitusjohtaja Heta Vihervirta-Vuontelo. -Kun tulevaisuus on edelleen epävarma, melko hyvin selvinneiltäkin yrityksiltä vaaditaan poikkeuksellista sopeutumiskykyä vielä pitkään.

Liikevaihdon kasvu hiipuu ja investoinnit supistuvat; rahoitukselle tarvetta

Odotukset liikevaihdon kehityksestä laskivat jyrkästi: saldoluku oli -2, mikä on 24 yksikköä matalampi kuin keväällä. Pk-yritykset arvioivat myös vähentävänsä investointejaan merkittävästi lähiaikoina: kaikilla päätoimialoilla on enemmän investointejaan vähentäviä yrityksiä kuin niitä, joissa investoinnit lisääntyvät.

Rahoitusta tarvitsevien yritysten määrä nousi koko maassa. Päijät-Hämeessä 45 prosentissa pk-yrityksiä on ollut tarve hankkia rahoitusta viimeisen 12 kk:n aikana, kun keväällä vastaava luku oli 29%.

Eniten ulkopuolista rahoitusta, 35 prosenttia vastanneista, haettiin suhdanteesta aiheutuvaan käyttöpääomatarpeeseen (2019 14 prosenttia) samoin kuin yritysten kehittämishankkeisiin 31% (14%). Suhteellisesti eniten laski omistusjärjestelyihin ja yrityskauppoihin haettu rahoitus.

-Päijät-Hämeessä tulevaisuuden rahoitustarpeet kohdistuvat investointeihin (43 prosenttia vastanneista) ja kehittämishankkeisiin (30 prosenttia) mikä on erittäin hyvä asia, toteaa Finnveran aluejohtaja Juha Ketola. -Yritykset luottavat yhä tulevaisuuteen, vaikka näkymät ovat monella sumuisen harmaat.

Kriisistä huolimatta rahoituksen saatavuus on säilynyt hyvällä tasolla, sillä vain 4 prosenttia Päijät-Hämeen yrityksistä kertoo saaneensa rahoitushakemukseensa kielteisen päätöksen.

-Barometri kertoo, että rahoitus toimii hyvin nopeasti heikentyneestä talouden tilasta huolimatta. Aiemmissa talouskriiseissä rahoitusmarkkinoiden kitka on usein ollut joko kriisin käynnistäjänä tai ainakin syventänyt sitä, sanoo Juha Ketola.

Kasvuhaluisuutta löytyy edelleen; osaavasta työvoimasta pyritään pitämään kiinni

Vaikka tilanne on epävarma ja talouskasvu alenee selvästi, mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkivien yritysten osuus on pysynyt ennallaan. Voimakkaasti kasvuhakuisten määrä on laskenut vain vähän.

-Päijät-Hämeessä mahdollisuuksien mukaan kasvuhakuisten osuus 37% on jopa jonkin verran korkeampi kuin koko maan vastaava osuus 32%, mikä on kuitenkin rohkaisevaa, sanoo Heta Vihervirta-Vuontelo. -Kasvun edellytyksiä on syytä jatkossakin tukea paitsi rahoituksen ja yrityspalveluiden, myös osaavan työvoiman saatavuudella.

Pk-yritykset pyrkivät tässäkin taloustilanteessa pitämään kiinni osaavasta työvoimasta. Vaikka talous on supistunut ja tulevaisuuden näkymät muuttuneet poikkeuksellisen epävarmoiksi, yritykset eivät ennakoi henkilöstön pienenevän merkittävästi. Suuri enemmistö, 70 prosenttia pk-yrityksistä, pyrkii säilyttämään nykyisen henkilömääränsä.

Koko aineisto saatavilla 9.9.2020 klo 10.30 osoitteessa https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/pk-yritysbarometri-2-2020/