8.5.2018 klo 15:02
Uutinen

Pk-yritysmääritelmä tarkastelussa – Parlamentin lobbaus käy kuumana

Euroopan komissio harkitsee pk-yritysmääritelmän muuttamista. Suomen Yrittäjät katsoo, että määritelmä toimii nykyisellään hyvin, eikä kannata määritelmän muuttamista.

Pk-yritysmääritelmää hyödynnetään Euroopan unionissa esimerkiksi valtiontukisääntelyssä, rakennerahastoissa sekä tutkimus- ja innovaatio-ohjelma H2020:ssa.

– SY:n mukaan kaksi pääkriteeriä, henkilöstömäärä ja vuosittainen liikevaihto, pitäisi säilyttää määritelmässä, sillä ne kuvaavat parhaiten yrityksen resursseja ja tuen tarvetta, Suomen Yrittäjien asiantuntija Mira-Maria Kontkanen kertoo.

Pk-yritysmääritelmä kattaa jo varsin lavean joukon yrityksiä; 99,8 prosenttia eurooppalaisista yrityksistä lukeutuu määritelmän piiriin. Suomen Yrittäjien mukaan määritelmän laajentaminen entisestään mitätöisi määritelmän vaikutukset ja perimmäisen tarkoituksen.

Tarkastelun taustalla painaa kaksi oikeustapausta

Euroopan komissio on sitoutunut seuraamaan säännöllisin väliajoin pk-yritysmääritelmän vaikutuksia käytännössä ja arvioimaan määritelmän ajantasaisuutta. Viimeisin arviointi on tehty syyskuussa 2013, jolloin määritelmän todettiin yhä ajavan asiansa.

Kontkasen mukaan lisäksi tämänvuotisen tarkastelun taustalla painaa kaksi Euroopan Unionin tuomioistuimen oikeustapausta.

– Komissio haluaa selkeyttää määritelmää oikeustapausten esiintuomien kiistanalaisten soveltamiskysymysten osalta. Nämä koskivat lähinnä sitä, millaisia sidoksia yrityksellä voi olla muihin yrityksiin/yritysyhteisliittymiin ilman, että se menettää pk-yritysstatustaan.

Komissio julkaisee asiaa koskevan loppuraportin lähikuukausina.

– Oletettavaa kuitenkin on, että määritelmä avataan, mutta tämänhetkisten tietojemme mukaan komissio pyrkisi pitämään uudistamisen suppeana ja keskittyisi siihen, että määritelmää selkeytetään vain em. sidosyritys-kysymyksen osalta.

Kontkasen mukaan pk-yritysmääritelmä annetaan komission suosituksena, eikä se ole jäsenmaita juridisesti sitova, vaikka monet jäsenmaat sitä noudattavatkin yksin tai yhdessä omien kansallisten määritelmiensä kanssa.

Parlamenttia lobbaavat tukipottia hamuavat intressitahot

– Parlamentti laatii asiasta oman päätöslauselmansa, jonka komissio voi halutessaan ottaa työssään huomioon mutta ei ole velvoitettu ottamaan sitä huomioon, Mira-Maria Kontkanen kertoo.

Parlamentin päätöslauselmasta äänestetään jo 16. toukokuuta.

– Parlamentin kantaan ovat vaikuttamassa monet intressitahot, jotka tietysti toivoisivat saavansa osansa pk-yrityksille tarkoitetusta tukipotista. Tällaisia tahoja ovat esimerkiksi tietyt julkisomisteiset pk-yritykset, esimerkiksi Ranskassa. Joidenkin tahojen tavoitteena on myös saada pk-yritysmääritelmän kautta tukea midcap-yrityksille, eli yrityksille jotka työllistävät 250-500 hlöä, Brysselissä asuva Kontkanen selvittää asiaan liittyviä erinäisiä intressejä.

Määritelmä auttaa tunnistamaan kokonsa ja resurssiensa puolesta tukea tarvitsevat yritykset, jotka ovat oikeutettuja tiettyihin lainsäädännöllisiin tai taloudellisiin tuki-instrumentteihin.

Kuva: iStock Photo

Riikka Koskenranta

riikka.koskenranta (at) yrittajat.fi