14.2.2022 klo 09:22
Uutinen

Pk-yritysten odotukset tulevan suhteen ovat laskeneet

Pk-yritykset lähtivät kuluvaan vuoteen poikkeuksellisessa tilanteessa, kun pandemia alkoi kiihtyä uudelleen. Tilanne heijastuu suoraan pienten ja keskisuurten yritysten odotuksiin lähiajan suhdannekehityksestä ja odotukset ovat laskeneet, kertoo Suomen Yrittäjien pk-barometri.

Kymenlaaksossa alueen pk-yrittäjien yleiset suhdannenäkymät ovat samalla tasolla kuin koko maassa keskimäärin. Kymenlaaksolaiset yritykset uskovat, että niiden liikevaihto ja kannattavuus kasvaa maan keskiarvoa paremmin.

Rajoituskierre vaikuttaa suhdanedotuksiin
Tuloksissa näkyy pandemian pitkittyminen ja yritysten toimintaa haittaavat rajoitukset.

– Syksyllä voimakkaasti kohonneet suhdanneodotukset ovat nyt valitettavasti heikentyneet, kun yhteiskuntaa on jouduttu sulkemaan uudestaan pandemiatilanteen pahentuessa. Epävarmuutta yritysten keskuudessa lisää viruksen uudet muunnokset ja siitä seuranneet sulkutoimet monilla toimialoilla, Kymen Yrittäjien aluejohtaja Kari Jääskeläinen sanoo.

Liikevaihdon ja kannattavuuden uskotaan paranevan Kymenlaakson pk-yrityksissä
Odotukset liikevaihdon kehityksestä Kymenlaakson yrityksissä ovat sen sijaan muuta maata paremmalla tasolla. Myös kannattavuuden uskotaan paranevan kymenlaaksolaisissa yrityksissä.

– Liikevaihtoon voi varovaisesti odottaa kasvua ja kannattavuudenkin kohenevan, mutta se edellyttää yhteiskunnan avaamista rokotekattavuuden koko ajan lisääntyessä, yrittäjä Paula Tervolin sanoo toiveikkaana.

Sen sijaan yritysten työllisyystilanteen ei uskota kohenevan kymenlaaksolaisissa pk -yrityksissä.

– Väkeä otetaan töihin, joillakin toimialoilla reippaastikin, mutta samalla ammattitaitoisen työvoiman saaminen on iso haaste monille yrityksille, yrittäjä Jukka Miikkulainen sanoo.

– Lisääntynyt varovaisuus työntekijöiden palkkaamisessa on varmasti seurausta vuodenvaihteen ja alkuvuoden rajoitustoimista, mutta toivottavasti rajoituksia poistetaan ja yrittäjien luottamus tulevaan kasvaisi, yrittäjä Jukka Miikkulainen toteaa.

Pk yritysten investointihalukkuus edelleen nihkeää Kymenlaaksossa
Pk-yritykset tulevat vähentämään merkittävästi investointejaan lähiaikoina koko maassa. Investointiodotusten heikko kehitys on yhteydessä pandemian jatkumisen kestoon, talouskasvuun ja toimintaympäristön epävarmuuteen.

– Pk-yritykset arvioivat vähentävänsä investointejaan merkittävästi lähiaikoina Kymenlaaksossa. Investointien heikko kehitys on jatkunut jo pidemmän aikaa ja se on pois tulevasta kasvusta, sanoo aluejohtaja Jääskeläinen.

Kymenlaaksossa investointien rahoitusta on haettu muuta maata vähemmän. Myös yritysten aikomus hakea ulkopuolista rahoitusta on valtakunnallista tasoa matalampi, mutta investointien rahoitusaikeet ovat kuitenkin hieman nousseet edelliseen Pk-barometriin verrattuna. Investointien rahoituksen lisäksi myös vientikaupan rahoituksen hyödyntäminen on ollut alueella vähäistä.

– Vientikaupan rahoituksen avulla yritys voi suojautua vientikauppaan liittyviltä riskeiltä, mikä on keskeistä erityisesti epävarmoina aikoina, muistuttaa Finnveran aluejohtaja Anna Karppinen.

Yritysrahoituksen rakenne muuttuu hyvin hitaasti
Pankkikeskeisyys on pk-yritysten rahoituksessa edelleen yleistä, ja sen merkitys on kääntynyt nousuun kaksi vuotta jatkuneen laskun jälkeen. Samaan aikaan vaihtoehtoisten rahoituslähteiden osuus kääntyi laskuun.

Pankkitoiminnan sääntely ja pandemian seurauksena tapahtunut yritysten heikentynyt luottokelpoisuus näkyvät pk-yritysten ulkoisen rahoituksen käytössä.

Suhteessa syksyn barometriin ulkoisen rahoituksen käyttö ei ole kuitenkaan vähentynyt. Barometrin tulosten perusteella myös rahoituksen yleinen saatavuus näyttäisi säilyneen kohtuullisella tasolla. Valtakunnallista tasoa useampi kymenlaaksolainen yritys kuitenkin kokee luottopolitiikan kiristyneen.

– Erityisesti vakuusvaatimusten ja oman pääoman vaatimusten koetaan nousseen. Yli puolet alueen yrityksistä kertoivat tarvinneensa rahoituksen järjestymiseksi Finnveran takauksen, aluejohtaja Anna Karppinen Finnverasta sanoo.

Vain viidennes on kartoittanut liiketoiminnan ilmastovaikutuksia
Ajankohtaisaiheena barometrissä selvitettiin myös yritysten valmiuksia ilmastonmuutoksen hillintään.

Toistaiseksi suomalaisista pk-yrityksistä noin viidennes on kartoittanut liiketoiminnan ilmastovaikutuksia. Kymenlaaksossa pk-yrityksistä 12 % on kartoittanut liiketoiminnan ilmastovaikutuksia.

Kasvuhakuiset pk-yritykset tunnistavat ilmastonmuutoksen hillitsemistoimien vaikutukset yrityksen toimintaan muita yrityksiä useammin.

Pk-yritysbarometrin julkistavat kaksi kertaa vuodessa Suomen Yrittäjät, Finnvera ja Työ- ja elinkeinoministeriö TEM. Tällä kertaa kyselyyn vastasi 5 201 yritystä. Vastausaika oli joulukuu 2021 ja tammikuu 2022.

Lisätietoja:
Kymen Yrittäjät, aluejohtaja Kari Jääskeläinen, 0440 581 030
Yrittäjä Jukka Miikkulainen, 050 443 3332
Yrittäjä Paula Tervolin, 040 533 3833
Finnvera Oyj, aluejohtaja Anna Karppinen, 050 405 2706
Finnvera Oyj, aluepäällikkö Elisa Sipponen, 044 325 7224