16.2.2017 klo 10:42
Uutinen

Pk-yritysten rahoituksessa edelleen pullonkauloja

Pankkitoiminnan tiukka sääntely, normaalia vähäisempi luottojen kysyntä sekä yritysten heikentynyt luottokelpoisuus näkyvät pk-yritysten ulkoisessa rahoituksessa. Kevään Pk-yritysbarometrin mukaan harvemmalla kuin joka toisella yrityksellä on lainaa pankista tai muusta rahoituslaitoksesta.

Suurimmat muutokset yritysrahoituksen saatavuudessa vaikuttaisivat ainakin hetkellisesti olevan takana. Rahoituksen yleinen saatavuus ei näyttäisi muuttuneen oleellisesti, koska 29 prosenttia yrityksistä raportoi ottaneensa ulkoista rahoitusta viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana.

Yrityksiltä kysyttiin, olisivatko ne tarvinneet rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana, mutta eivät hakeneet sitä. Tulos yllätti: lähes joka kymmenes pk-yritys kertoi, että ei ole hakenut rahoitusta viimeisen 12 kuukauden aikana, vaikka sille olisi ollut tarvetta. Luku on suuri verrattuna siihen, että rahoitusta hakeneista yrityksistä ainoastaan kolme prosenttia kertoi saaneensa kielteisen rahoituspäätöksen. Vaikuttaa siltä, että merkittävä osa rahoitusta tarvitsevista pk-yrityksistä jättää hakematta sitä.

Pk-yritykset aikovat hakea rahoitusta seuraavien 12 kuukauden aikana hieman enemmän kuin edellisen barometrin aikaan. Nyt 26 prosenttia vastaajista aikoo hakea rahoitusta. Rahoituksen hakuaikomusten taustalla ovat havainnot talouden nousun jatkumisesta ja sitä seuraava investointiaktiviteetin kasvu. Kasvun epätasaisuudesta kertoo kuitenkin se, että rahoitusta käyttöpääomaksi hakevien osuus on hieman noussut edellisestä barometrista. Pk-yrityksistä, jotka aikovat hakea rahoitusta, 14 prosenttia hakee sitä yrityksen heikosta taloustilanteesta johtuvaksi käyttöpääomaksi.

Yritysrahoituksen rakenne muuttuu hyvin hitaasti. Pankkikeskeisyys on pk-yritysten rahoituksessa edelleen yleistä. Finnveran rooli pankkilainojen vaihtoehtona ja täydentäjänä on säilynyt lähes ennallaan. Kanta-Hämeessä neljännes rahoituksen hakua suunnittelevista kertoo kääntyvänsä Finnveran puoleen.

Vaikka vähitellen vaikuttaisi siltä, että luottopolitiikan suurimmat muutokset olisivat tällä erää ohi, lähes puolet barometrin vastaajista raportoi, että luottopolitiikka on edelleen kiristynyt. Rahoittajien luottopolitiikka on muuttunut hyvin laajasti. Aiempaa kovempien vakuusvaatimusten ja marginaalien nousun ohella myös oman pääoman vaatimus on kasvanut.

Rahoituksen ehdoilla ja saatavuudella on suora vaikutus siihen, miten yritykset kykenevät toteuttamaan erilaisia hankkeita. Tällä kertaa pk-yrityksistä lähes joka kuudennella jäi tärkeitä investointi-, kehitys-, markkinointi- tai muita hankkeita toteutumatta rahoituksen heikon saatavuuden vuoksi.

Tässä barometrissa kysyimme ensimmäistä kertaa sitä, miten yritys käyttäisi yllättäen saamansa yhtä kymmenesosaa viime vuoden liikevaihdosta vastaavan rahasumman. Selvästi yleisimmät käyttökohteet olisivat investoinnit ja jättäminen yrityksen käyttöön varareserviksi. Osinkojen maksuun tätä rahaa käyttäisi vain yhdeksän prosenttia pk-yrityksistä.’

>>> Tutustu kevään 2017 Pk-yritysbarometrin raporttiin

Hämeen Yritysviestintä / JL
toimitus@hameenyrityssanomat.fi

Muita kiinnostavia aiheita