13.2.2017 klo 10:26
Uutinen

Pk-yritysten suhdannenäkymät varovaisen myönteisiä

Suomen Yrittäjien, Finnveran sekä työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamassa kevään Pk-yritysbarometrissa Suomen pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannenäkymistä jatkavat hienoista kasvua. Koko maassa sekä alueella odotukset henkilökunnan määrästä ovat positiivisempia kuin syksyllä. Noin viidesosa maakunnan yrityksistä arvioi henkilökunnan määrän kasvavan kuluvan vuoden aikana. Ainoastaan 5 prosenttia alueen vastaajista ennakoi joutuvansa vähentämään henkilökuntaa.

– Nyt on tärkeää löytää suhdanneodotuksiin ja lisääntyneeseen kasvuhakuisuuteen sellaisia kannusteita, jotka rohkaisevat yrityksiä kehittämään ja kansainvälistymään, investoimaan ja työllistämään. Rahoituksen saatavuudella ja joustavilla työllistämisratkaisuilla on keskeinen rooli kehitysnäkymien toteutumisessa, Kymen Yrittäjien toimitusjohtaja Tiina Moberg sanoo.

Kymenlaakson pk-yritysten kasvuhakuisuudessa kehitystä

Kymenlaaksolaisten yritysten kasvuhakuisuus on lisääntynyt viime syksystä. Lähes puolet alueen yrityksistä on voimakkaasti tai mahdollisuuksien mukaan kasvua hakevia. Asemansa pyrkii säilyttämään kolmannes yrityksistä. Yritystoiminnan loppumista ennakoivia yrityksiä on saman verran kuin syksyllä eli 3 prosenttia. Kasvua haetaan muun muassa henkilöstön koulutuksesta ja investoinneista, vaikka investointeihin suhtaudutaan vielä varauksella.

Kymenlaaksolaisista yrityksistä 19 prosentilla on liiketoimintaa ulkomailla, näistä yli puolella on kyse suorasta vientitoiminnasta. Suoraa tuontitoimintaa on noin joka kymmenellä yrityksellä.

– Keino tukea alueen yrityksiä kasvussa ja kansainvälistymisessä on kouluttaa osaavaa työvoimaa yritysten tarpeisiin. Ammattikorkeakoulu tekee tiivistä yhteistyötä alueen yritysten kanssa muun muassa erilaisten projektien ja harjoittelujen muodossa, sanoo Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yritysyhteistyökoordinaattori Heta Vilén.

Työvoiman saatavuus haaste Kymenlaaksossa

Pk-yritysten merkittävimpiä työllistämisen esteitä ovat kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus, työvoiman saatavuus ja työn sivukulut. Kymenlaaksossa osaavan työvoiman saatavuus koetaan hiukan suurempana työllistämisen esteenä kuin koko maassa. Alueella noin puolet vastaajista katsoo työvoiman saatavuuden jossain määrin rajoittavan yrityksen kasvua.

Kymenlaaksossa ja koko maassa suurimpana kehittämisen esteenä nähdään yleinen taloustilanne. Myös kustannustaso, kilpailutilanne ja yritystoiminnan sääntely koetaan merkittävinä kehittämisen esteinä.

Rahoitusta haetaan kone- ja laiteinvestointeihin

Lähes kolmasosa Kymenlaakson pk-yrityksistä on saanut ulkoista rahoitusta viimeisen vuoden aikana. Tärkeimpänä syynä sille, jos rahoitusta ei ole haettu tai saatu, mainitaan kireät vakuusvaatimukset. Viidennes alueen yrityksistä ja neljännes koko maan yrityksistä aikoo hakea rahoitusta seuraavan vuoden aikana. Rahoitusta aiotaan hakea yleisimmin pankista, rahoitusyhtiöstä ja Finnverasta. Kymenlaaksossa aiotaan kääntyä myös ELY-keskuksen puoleen.

– Rahoituksen saatavuus on hyvällä tasolla. Pk-yritykset aikovat hakea rahoitusta pääasiassa erilaisiin kone- ja laiteinvestointeihin. Toisaalta odotusten hienoisesta epävarmuudesta kertoo se, että rahoitusta käyttöpääomaksi aikoo hakea hieman aiempaa suurempi osa yrityksistä. Tällaisen käyttöpääoman tarve on Kymenlaaksossa hieman korostuneempi kuin valtakunnallisesti, kommentoi Finnveran aluejohtaja Mirjam Sarkki.

Omistajanvaihdokset yhä ajankohtaisempia Kymenlaaksossa

Kymenlaaksossa vastanneista pk-yrityksistä 36 % suunnittelee omistajanvaihdosta seuraavan viiden ja yli 50 % seuraavan kymmenen vuoden aikana. Yrityksen tai liiketoiminnan ostoa kuitenkin suunnittelee alle viidennes alueen yrityksistä.

– Valtakunnallisesti ja myös Kymenlaaksossa joka viides pk-yritys näkee yrityskaupat mahdollisena kasvun kiihdyttäjänä. Koska valtakunnallisesti noin 40% yrityksistä ilmoittaa luopuvansa yritystoiminnasta tulevien kymmenen vuoden aikana, haluamme olla vaikuttamassa siihen, että myyjät valmistautuvat myyntiin ajoissa ja että kasvuhakuisilla ostajilla kauppa ei jää rahoituksesta kiinni, toteaa Mirjam Sarkki.

Lue koko Pk-yritysbarometri tästä: https://www.yrittajat.fi/yrittajat/a/suomen-yrittajat/tutkimukset/pk-yritysbarometrit/pk-yritysbarometri-12017-549090

Alueellinen raportti löytyy täältä: https://www.yrittajat.fi/tutkimukset/pk-yritysbarometri-1-2017/pk-yritysbarometri-1-2017-alueraportit/

Liite Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun mahdollisuuksista yritysten kasvuhankkeisiin.