8.5.2018 klo 13:02
Uutinen

Pohjanmaan yritykset uskovat kasvuun – Kansainvälistymiskiertueella kehotetaan varautumaan vientikaupan riskeihin paremmin

Pohjanmaalla toimivissa vientiyrityksissä on vahva usko kasvuun ja kansainvälistymiseen. Business Finland rahoitti vuonna 2017 noin 80 pohjalaisyritystä.

Valtaosa rahoituksesta kohdistui pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

– Noin puolet rahoituksen saajista hyödynsi innovaatiotoiminnan ja kansainvälistymisen käynnistämiseen räätälöityjä rahoituspalveluitamme. Maakunnan vientiteollisuuden vahvuus näyttäytyi puolestaan siinä, että rahoitustamme kansainvälisiin messuihin osallistumiseen käytettiin vilkkaasti, sanoo palvelujohtaja Kari Komulainen Business Finlandista.

Pohjanmaalla on Pohjoismaiden suurin energiaklusteri ja keskeisiä teollisuudenaloja ovat kone-, sähkö- ja metalli- ja rakennusteollisuus, elintarviketeollisuus, erittäin vahva veneteollisuus ja erikoisuutena muun muassa turkisala, joille löytyy potentiaalia vientimarkkinoilta.

– Juuri monipuolisuus toimialoissa on maakunnan hyvän työllisyystilanteen taustalla. Meidän tavoitteenamme on hallittu kasvu, ja korostamme myös vahvasti Pohjoismaista yhteistyötä, sanoo Vientiosuuskunta Viexpon toimitusjohtaja Marja-Riitta Vest.

Yrittäjä, muista UM:n edustustojen apu vientiponnistuksissa

Hallittu kasvu on teemana tänään 8. toukokuuta Vaasassa järjestettävässä Pk-yritykset maailmalle -tilaisuudessa, jonka ohjelmasta vastaa Pohjanmaan ELY-keskuksen kansainvälistymisyksikkönä toimiva Team Finland -toimija Viexpo yhteistyössä Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjien, Pohjanmaan kauppakamarin, Business Finlandin ja ulkoministeriön kanssa.

– Ulkoministeriön noin 90 edustuston globaali ulkomaanverkko auttaa varsinkin mahdollisten viennin esteiden ja ongelmien taklaamisessa, antaa yrityksille analyyttistä tietoa kohdemaasta ja auttaa monin eri tavoin yrityksen verkottumisessa ja kontakteissa kohdemarkkinalla, muistuttaa vientisuurlähettiläs Juha Markkanen ulkoministeriöstä.

Vientikauppoja tehdään suurella riskillä – riskit paremmin hallintaan

Valtaosa suoraa vientiä harjoittavista pohjalaisista pk-yrityksistä kertoo kevään Pk-yritysbarometrissa tekevänsä vientikauppoja laskua vastaan ilman luottovakuutusta. Tällöin viejä antaa ostajalle maksuaikaa ilman luottovakuutusta ja ottaa käytännössä suuren riskin mahdollisesta luottotappiosta, jos ostaja jättäisikin kaupat maksamatta.

Finnveran rahoituspäällikön Tom Siegfridsin mukaan osa yrityksistä on käyttänyt ennakkomaksua vientisaatavien varmistamiseen. Ennakkomaksun vaatiminen ostajalta voi taas johtaa siihen, että kaupan saa kilpailija, joka osaa käyttää ostajan rahoitusta hyväkseen.

– Vientikauppaa tekeviä pk-yrityksiä tarvitaan lisää, ja kansainvälistyminen on keskeinen väylä kasvuun. Luottoriskit voi suojata, ja riskinhallintatavat vaihtelevat sen mukaan, millä markkinoilla toimitaan, sanoo Siegfrids Finnverasta.

Maakunnan vientiyrityksistä neljännes kertoo olevansa voimakkaasti kasvuhakuisia, ja lisäksi noin 40 prosenttia kertoo kasvavansa mahdollisuuksien mukaan. Kasvuhakuisuus näkyy panostuksissa innovaatioihin, tuotantoon ja tuotekehitykseen sekä kansainvälistymiseen.

Tämä selviää kevään Pk-yritysbarometrista. Suomen Yrittäjät, Finnvera ja työ- ja elinkeinoministeriö tekevät Pk-yritysbarometrin yhteistyössä kaksi kertaa vuodessa. Kevään barometri perustuu yli 4 800 pk-yrityksen vastauksiin eri puolilta Suomea.

Vaasan tilaisuus on osa tiimitavattavissa-tapahtumakiertuetta, joka kattaa vuoden aikana viisi paikkakuntaa.

toimitus (at) yrittajat.fi