10.1.2019 klo 11:41
Uutinen

Pohjois-Karjalan Yrittäjien hallinnoimaa JATKIS-hanketta vetämään Jan Kontiainen

Pohjois-Karjalan Yrittäjät nimesi JATKIS-hankkeen projektipäälliköksi 49-vuotiaan Jan Kontiaisen Joensuusta.

Kontiainen tuntee hyvin yritysjärjestelyihin liittyvät prosessit, ja on ollut toimeenpanemassa työuransa aikana fuusioita sekä yrityskauppatilanteissa liiketoimintakauppoja ja osakekauppoja.

Kontiainen on työskennellyt aiemmin metalliteollisuuden, muoviteollisuuden ja sosiaali- ja terveydenhoidon aloilla pääasiassa johtotehtävissä, keskijohdossa sekä yhtiön ylimmässä johdossa. Hän on myynyt reilu vuosi sitten perheyhtiö Itä-Suomen Hoitokodit Oy Mehiläinen Oy:lle.

Yrityskauppoja ja sukupolvenvaihdoksia tehdään vuositasolla koko Suomessa noin 2 500, Pohjois-Karjalassa vastaava luku on arviolta 200.

Vaikka yrityskauppojen määrä onkin Suomessa jossain määrin viime vuosina lisääntynyt, yritystoiminnan jatkuvuuden näkökulmasta niitä pitäisi tapahtua paljon nykyistä enemmän.

Suomessa on noin 80 000 yli 55-vuotiasta yrittäjää, joiden kohdalla omistajanvaihdos tulee ajankohtaiseksi lähimmän kymmenen vuoden aikana.

Pohjois-Karjalassa 17 % kaikista yrityksistä omistajanvaihdos on ajankohtainen seuraavan kahden vuoden aikana, 3-5 vuoden aikana omistajanvaihdos on ajankohtainen 15 % kaikista yrityksistä.

Tavoitteena jatkajien löytyminen

Varsinkin mikro- ja pk-yritykset kaipaavat tukea sekä omistajanvaihdokseen aktivoitumisessa että jatkajan löytämisessä, mutta myös omistajanvaihdoksen käytännön asioissa.

Monen yrittäjän tietoisuus omistajanvaihdoksen toteutustavoista onkin puutteellinen. Markkinoilla on myös ostajia/jatkajia, mutta he eivät löydä itsellensä sopivaa myytävää yritystä.

Kevään 2018 pk-yritysbarometrin mukaan tilitoimistot/tilintarkastajat/kirjanpitävät ja oman alueen maksuttomat omistajavaihdospalvelut sekä konsultti ovat yleisimmät tahot, joiden puoleen pk-yrittäjät kääntyisivät ensisijaisesti omistajanvaihdostilanteessa. Peräti 50 % vastaajista käyttäisi mieluiten oman alueen maksuttomia palveluja omistajanvaihdostilanteessa (ml. yrittäjäjärjestöjen palvelut).

Myös ostajat kaipaavat tietoa myytävistä yrityksistä ja asiantuntijoista, jotka voivat auttaa omistajanvaihdosprosessissa.

Syksyn 2018 pk-barometrikyselyyn vastanneista yrityspäättäjistä 13 % on suunnitellut yrityksen tai liiketoiminnan ostamista.

Yrityksen tai liiketoiminnan osto toteutettaisiin yleisimmin lähitulevaisuudessa, seuraavan kahden vuoden aikana.

Hankkeen tavoitteena on lisätä omistajanvaihdoksiin liittyvää osaamista, mutta myös omistajanvaihdoksien määrää maakunnassa. Hankkeen avulla etsitään jatkajia yrityksiin.

Varapuheenjohtajana jatkaa Kyösti Kakkonen

Pohjois-Karjalan Yrittäjien puheenjohtajana toimii Perttu Kouvalainen ja varapuheenjohtajaksi hallitus valitsi 9. tammikuuta kokouksessaan Kyösti Kakkosen.

Pohjois-Karjalan Yrittäjien kyky on olla aktiivinen toimija. Järjestön tapahtumiin yrittäjät osallistuvat aktiivisesti. Viime vuonna Pohjois-Karjalan Yrittäjien järjestämiin koulutuksiin osallistui 937 henkilöä, Y-aamukahveilla kävi 237 henkilöä ja järjestötapahtumiin osallistui 1929 henkilöä.

Pohjois-Karjalan Yrittäjät avarakatseisesti tarjoavat jokaiselle yrittäjälle paikkansa järjestöstä. Nuorten Yrittäjien verkosto toimii aktiivisesti ja viime vuonna yrittäjänaisten lopettaessa toimintansa syntyi Pohjois-Karjalan Yrittäjien alle Bisnesleidit naisyrittäjäverkosto.

Pohjois-Karjalan Yrittäjät on Joensuussa kotipaikkaa pitävä Suomen Yrittäjien aluejärjestö, johon kuuluu 15 paikallisyhdistyksen kautta yli 2600 jäsenyritystä. Pohjois-Karjalan Yrittäjillä on vahva ja arvostettu asema yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten edunvalvojana, verkostona ja tukena Pohjois-Karjalassa. Lisätietoa: www.pkyrittajat.fi

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Merja Blomberg p. 050 367 5194

Projektipäällikkö Jan Kontiainen p. 045 7873 8297