Julkista ja yksityistä sektoria ei pitäisi asettaa vastakkain, vaan nähdä toisiaan tukevina toimijoina, aluevaltuutettu Aino Kanniainen korostaa.
3.2.2022 klo 13:00
Uutinen

Pohjoissavolainen yksinyrittäjä kokeilisi rohkeasti uusia toimintamalleja – ”Soten pahin visio on keskittäminen”

Leppävirtalainen psykoterapeutti ja yksinyrittäjä Aino Kanniainen (kesk.) nousi Pohjois-Savon aluevaltuustoon isolla, 1079 äänen määrällä. Kanniainen on yksi aluevaltuuston 14 yrittäjävaltuutetusta.

Aino Kanniainen pitää yrittäjävaltuutettujen yhteistyötä yli puoluerajojen todella tärkeänä. Aluevaltuustossa on keskustalla kahdeksan, kokoomuksella kolme sekä vihreillä, perussuomalaisilla ja Liike NYTillä yksi yrittäjävaltuutettu.

− On hienoa saada olla yksi aluevaltuuston 69 jäsenestä. Tehtävä tulee vaatimaan aikaa ja paneutumista varsinkin ensimmäisen vuoden aikana. Tavoitteena on järjestää maakunnan sote-palvelut ja pelastustoimen palvelut aiempaa joustavammin, asiakaslähtöisemmin ja samalla kustannustehokkaasti. 

Kanniainen uskoo yrittäjien tuovan palveluihin vaihtoehtoja, jotka tukevat ja tuovat joustavuutta julkiseen palveluntuotantoon. Monissa tapauksissa se tarkoittaa myös säästöä.

− Hoitojonoissa ei kukaan parane. Yksityiselle puolelle pääsee usein nopeasti ja se voi tulla jopa kokonaisuudessaan edullisemmaksi sairauslomien lyhentyessä. Jonottamiseen kuluva aika on parempi käyttää toipumiseen. Ja tietenkin on inhimillistä, että ei tarvitse olla pitkään epätietoisuudessa tai kärsiä kivuista tutkimukseen, hoitoon ja toimenpiteeseen pääsyä odottaessa.

Kanniaisen mukaan yksityisten palvelujen mukaan saamiseksi on tärkeätä jakaa kilpailutukset ja hankinnat sopiviin osiin, jotta myös pienet yritykset voivat osallistua. Julkista ja yksityistä sektoria ei pitäisi asettaa keskustelussa vastakkain, vaan nähdä nämä toisiaan tukevina toimijoina, jotka käyvät avointa vuoropuhelua.

− Toivon, että yksityistä puolta ei nähdä alueella uhkana, vaan mahdollisuutena. Hyvinvointialueen alkuvaihe on äärimmäisen tärkeä, kun rakennetaan rakenteita. Valuvikoja ei saisi tulla.

Valtuutettujen työ on jo alkanut Pohjois-Savossa aloitusseminaarilla, jossa käytiin läpi nykytilaa, palveluiden tarvetta ja rahoitusta.

− Haasteita tulee riittämään. Uskon kuitenkin, että ne eivät ole mahdottomia. Kokonaiskuvan luominen, tulevaisuussuuntautuneisuus, ratkaisukeskeisyys ja rohkeus kokeilla uusia joustavia toimintamalleja ovat avainsanoja onnistumiseen.

”Yksioikoisesti ja lyhytnäköisesti raha edellä”

Vajaan 10 000 asukkaan Leppävirralla on Kanniaisen mukaan hyvät ja monipuoliset sote-palvelut. Ne tuottaa sairaanhoitopiirin alainen Kysteri-liikelaitos.

Paikkakunnalta löytyvät neuvolapalvelut, akuutti- ja kiireetön vastaanotto, laboratorio ja röntgen, vuodeosasto, mielenterveyspalvelut, muistineuvola, fysio- ja toimintaterapia, ravitsemusterapia ja suun terveydenhuolto. Tiettyinä päivinä paikkakunnalla on myös psykiatrian ja ortopedin vastaanotot.

Kanniaisen mukaan lähipalvelujen väheneminen on pelkona sote-uudistuksessa.

− Jos uudistus toteutetaan yksioikoisesti ja lyhytnäköisesti raha edellä, toimintoja keskitetään ja supistetaan. Tämä on tietenkin pahin visio, joka heikentäisi palveluiden saatavuutta ja johtaisi erikoissairaanhoidon tarpeen kasvuun.

Kustannuksia voidaan Kanniaisen mukaan pitää kurissa vahvistamalla ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen lähipalveluita.

− Kokonaisuutta tulee katsoa ihmisten arjen tasolta. Silloin nähdään lähipalveluiden merkitys niin palveluiden käyttäjien kuin hyvinvointialueen kannalta. Tapoja, kuinka lähipalvelut voidaan toteuttaa, on monia. Uskon tämän olevan lopulta myös kustannustehokasta.

Kanniaisella on pitkä kokemus sekä kunnan että sairaanhoitopiirin luottamustoimista. Psykoterapiayrittäjänä hän on toiminut vuodesta 2003. Työssään hän kohtaa erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä, joka avaa näköaloja myös aluevaltuutetun tehtävään.

− Nostin vaalityössä esille erityisesti lähipalvelut, nopean hoitoon pääsyn ja ennaltaehkäisevän työn. Nämä ovat vastauksia lisääntyneeseen mielenterveysongelmien kasvuun ja lasten ja nuorten pahoinvointiin. Tänä aikana tarvitsemme toivoa, turvaa ja terveyttä, hän korostaa.

Tiina Rantakoski