11.11.2021 klo 16:56
Uutinen

Pohjolan keskeytysvakuutuksien käsittelyssä välituomioita – “Tärkeää olisi saada nämä muutetuiksi mahdollisimman nopeasti euroiksi”

Noin sata yrittäjää on jättänyt käräjäoikeuteen haastehakemuksen liittyen Pohjola Vakuutuksen koronaepidemian aiheuttamiin tulonmenetyksiin.

Ravintola-alan yrittäjät ovat hakeneet korvauksia Pohjolan epidemiakeskeytysvakuutuksesta, mutta Pohjola ei ole ollut halukas niitä maksamaan.

– SY:lle on tullut paljon yhteydenottoja yrittäjiltä, joilla on ollut tämä Pohjolan keskeytysvakuutus. Moni on pohtinut asian viemistä tuomioistuimen ratkaistavaksi, ja joukko yrittäjistä niin päätyikin tekemään, kun Pohjola ilmoitti, ettei ajo noudattaa Vakuutuslautakunnan suositusta ja maksaa vakuutuskorvauksia, Suomen Yrittäjien asiantuntija Karoliina Katila kertoo.

Poikkeuksellinen menettely

Tänään koronakanteista saatiin viisi välituomiota, joiden sisältö oli osan ravintola-alan yrittäjien kannalta ilahduttava.

Asianajotoimisto Magnussonin asianajaja Mika Laapotti kertoo, että oikeudenkäynti on jaettu kahteen osaan, mikä on poikkeuksellinen menettely. Välituomioissa määritellään, ovatko vahinkotyypit korvauksiin oikeuttavina vahinkotapahtumia, eli ovatko esimerkiksi viranomaismääräykset perusteita korvauksiin. Korvausten euromääriä ei siis vielä tiedetä.

– Niitä aletaan nyt laskea. Jos niistä ei päästä vakuutuslaitoksen kanssa sopuun, korvausmäärät päättää oikeus. Nyt annetuista välituomioista voi myös valittaa.

Yleisötilaisuudet, alan sulkuaikoja lukuun ottamatta, katsottiin 18.3.2020 lukien korvauksiin oikeuttaviksi vakuutustapahtumiksi. Myös 1.11.2020 jälkeiset tartuntatautilakiin perustuvat vaateet ravintoloiden anniskelu-, aukioloaikoja sekä asiakaspaikkoja koskevista rajoitteista katsottiin korvauksiin oikeuttaviksi. Vakuutuslautakunta katsoi aiemmin vastaavat tartuntatautilakiin perustuvat vaateet korvattaviksi jo 1.6.2020 lukien.

Oikeuden mukaan ajalla 1.6.2020-31.10.2020 rajoitukset perustuivat viranomaismääräysten sijaan lakiin. Vasta 1.11.2020 lukien rajoitteet tältä osin katsottiin perustuvan viranomaismääräyksiin, eli tässä tapauksessa asiassa annettuihin valtioneuvoston asetuksiin.

Korvausmäärät tulevat olemaan kuitenkin jo tuomittavaksi katsottavien vakuutustapahtumien osalta huomattavia.

Sen sijaan vaadittuja sulkuaikoja, eli alan ykkössulku keväällä 2020 ja kakkossulku keväällä 2021, ei katsottu korvaukseen oikeuttaviksi vakuutustapahtumiksi.

Vahinkotapahtumat katsottiin korvattaviksi, mikäli viranomaismääräys oli annettu kyseisen asiakkaan vanhan ehdon voimassaollessa.

– Pohjolahan muutti ehtonsa sisältöä huomattavasti 1.1.2021 lukien. Osalla päämiehistämme vakuutusehto muuttui vuodenvaihteessa 2020-2021, osalla vanhan vakuutuksen sisältämä ehto ulottuu loppuvuoteen 2021. Korvauksen kesto riippuu siis kunkin asiakkaan vakuutuskirjaan merkitystä vakuutuskaudesta, Laapotti kertoo.

– Asiassa on katsottu, että väitteemme valtioneuvoston asetuksen tulkinnasta viranomaismääräykseksi pidettiin objektiivisesti arvioiden perusteltuna. Oikeus totesi, että mikäli Pohjolan tulkintaa vastaavasta olisi pidetty perusteltuna, ehto olisi ollut oikeuden mukaan vähintään epäselvä. Tuomioon on myös kirjattu, että epäselvää ehtoa tulkitaan laatijansa, eli tässä tapauksessa Pohjolan vahingoksi.

Perehtymistä ja askelmerkkejä jatkoon

Magnussonin päämiehet ovat luonnollisesti ilahtuneita välituomiosta.

– Hylättyjen vaatimusosien osalta perehdymme välituomioon perusteellisesti mahdollista muutoksenhakua harkiten.

Laapotti kollegoineen tulee olemaan yhteydessä myös Pohjolaan, kunhan on perehtynyt välituomioihin tarkemmin.

– Tärkeää olisi saada nämä välituomiot muutetuiksi mahdollisimman nopeasti euroiksi päämiestemme liiketoimintaa helpottamaan.

Pohjola kertoo perehtyvänsä ensin huolellisesti Helsingin käräjäoikeuden tuomioon ja tekevänsä päätökset etenemisestä sen jälkeen. Tässä vaiheessa se ei kommentoi vielä asiaa.

Katila muistuttaa, että Käräjäoikeuden päätös koskee nyt vain niitä yrittäjiä, jotka ovat olleet asiassa kantajina. On myös muita yrittäjiä, jotka ovat saaneet kielteisen vakuutuskorvauspäätöksen epidemiakeskeytysvakuutuksesta, mutta eivät ole vieneet asiaansa käräjäoikeuteen.

– Olisi kuitenkin kohtuullista, että Pohjola oikaisee korvauspäätöksensä myös muiden yrittäjien osalta, joilla on Pohjolan vakuutus ja jotka ovat saaneet aikaisemmin kielteisen korvauspäätöksen, Katila sanoo.

Elina Hakola