28.9.2020 klo 12:16
Uutinen

Ponssella kymmeniä oppisopimuksia ja koulutussopimuksia vuosittain – yhteistyö oppilaitosten kanssa ratkaisevan tärkeää

Metsäkonevalmistaja Ponssen menestymisen ja kilpailukyvyn yksi tärkeimmistä edellytyksistä on suomalainen koulutusjärjestelmä. Näin ajattelee hallituksen jäsen, omistaja ja yrittäjä Juha Vidgren.

– Koulutus on kaiken avain ja antaa eväät työelämään. Oppiminen on elinikäistä teollisuuden, robotiikan ja logistiikan muuttuessa jatkuvasti, Juha Vidgren toteaa.

Vieremäläinen Ponsse tarjoaa puunkorjuuratkaisuja 45:ssä eri maassa. Yrityksessä on 1750 työntekijää, joista Suomessa noin 930 henkilöä. Lisäksi yrityksen teknologiatytäryhtiö Epecssä on 125 työntekijää.

– Palveluksessamme on monenlaisia ammattilaisia muun muassa tuotekehityksessä, tuotannossa, toimitusketjussa, logistiikassa ja huoltopalveluverkostossa, Vidgren kertoo.

Yrityksessä kymmeniä oppisopimuskoulutuksia ja koulutussopimuksia vuosittain

Ponssella tarvitaan teknologiateollisuudessa vaadittavaa osaamista. Työvoiman saanti on keskeistä, ja työntekijöistä käydään kovaa kilpailua.

– Koulutamme Suomessa vuosittain kymmeniä henkilöitä oppisopimuskoulutuksella ja koulutussopimuksella. Moni opiskelija jää meille töihin valmistuttuaan, henkilöstöjohtaja Paula Oksman kertoo.

Ponsse panostaa laajasti myös työntekijöiden täydennyskoulutukseen.

– Kannustamme henkilöstöä kouluttautumaan esimerkiksi lyhytkursseilla tai tutkinnoilla. Hyödyllisiä tutkintoja ovat muun muassa logistiikan perustutkinto tai ulkomaankaupan ammattitutkinto. Paula Oksman toteaa.

Myös Juha Vidgren kertoo suorittaneensa johtamisen erikoisammattitutkinnon yrityksen JET-ryhmässä.

Systemaattinen oppilaitosyhteistyö tuo tuloksia

Ponsse on tehnyt pitkää ja systemaattista yhteistyötä eri oppilaitosten – pääasiassa Ylä-Savon ammattiopiston YSAO:n – kanssa. Yhteistyössä on mukana oppilaitoksia myös eri koulutusasteilta kuten esimerkiksi Savonia-ammattikorkeakoulu.

– Kokemustemme mukaan tavoitteellinen oppilaitosyhteistyö tuo tuloksia, Paula Oksman kertoo.

Oppilaitosyhteistyössä Oksmanin mukaan on tärkeää yritysten ja oppilaitosten tiivis suunnittelu sekä käytännön tason yhteistyö.

– Oppilaitosten opettajat käyvät Ponssella säännöllisesti. Määrittelemme yhteistyön muodot ja eri osapuolten roolit ja vastuut yhdessä, Oksman toteaa.

Ponsse-polulla yritys kouluttaa uusia ammattilaisia yhdessä YSAOn kanssa. Ponsse-polun ohjausryhmä linjaa toimintaa, jota Oksman koordinoi yritystasolla ja nimetyt henkilöt huolehtivat edelleen tiimeissä.

– Hyvien työpaikkaohjaajien löytäminen on koulutusten kriittinen piste. Työpaikkaohjaajalla tulee olla taitojen lisäksi vahva motivaatio tehdä ja opastaa, Oksman painottaa.

Alueellinen keskustelu toiveena osaajien houkuttelemiseksi

Juha Vidgren toivoo Ylä-Savossa alueellista keskustelua vetovoimatekijöistä osaajien saamiseksi. Alueen kilpailukykyyn ja elinvoimaisuuteen vaikuttavat ratkaisevasti yritysten henkilöstön osaaminen ja koulutuksen määrä. Hän näkee, että alueen nuorten työllistymisestä tulee pitää huolta.

– Olisi hienoa, että yritykset näkisivät yhteiseksi päämääräksi saada nuoret ensin koulunpenkiltä kesätöihin kerryttämään työelämätietoja ja -taitoja ja siten saada valmiuksia lähteä opiskelemaan ja hyvän yhteydenpidon kautta tarjoamaan täällä Ylä-Savossa heille työtä. Tämä vaatisi yhteistyötä kuntien ja kaupunkien kanssa, Vidgren toteaa.

Myös Paula Oksmanin mukaan yrityksillä on yhteiskunnallista vastuuta siitä, että erityisesti nuoriso saa ammatin ja tulee työelämään.

– Haluan rohkaista yrityksiä luomaan yhteyden oppilaitoksiin ja sopimaan yhteisiä käytänteitä, Oksman kannustaa.

Anne Öhman

anne.ohman(at)yrittajat.fi