Hallitus aikoo sujuvoittaa osakeyhtiön purkamismenettelyä. Kuva: Pirjo Tuominen / Eduskunta

Pöytälaatikkofirmat pois rekisteristä: Hallitus haluaa sujuvoittaa osakeyhtiön purkamista – Näin muutokset vaikuttaisivat

Hallitusohjelmassa uudistetaan osakeyhtiöiden sääntelyä. Yrittäjien asiantuntijalla on toive hallitukselle.

Pääministeri Petteri Orpon (kok) tuoreen hallituksen tavoitteena on keventää yritysten hallinnollista taakkaa uudistamalla osakeyhtiöitä koskevaa sääntelyä.

Hallitusohjelmaan on kirjattu osakeyhtiön purkamismenettelyn sekä oman pääoman menettämistä koskevan sääntelyn sujuvoittaminen. Toteutuessaan sääntelyn muuttaminen helpottaisi poistamaan rekistereistä toimimattomia pöytälaatikkofirmoja ja helpottaisi yritysten käytännön toimintaa.

Suomen Yrittäjät on pitää tärkeänä hallitusohjelmaan selkeästi kirjattua tavoitetta.

– Purkamismenettelyn sujuvoittamisella päästään helpommin eroon toimimattomista osakeyhtiöistä. Yrityksen helppo ja vaivaton purkaminen on yhtä tärkeää kuin helppo perustaminen, Yrittäjien asiantuntija Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.

Yrittäjät kritisoi nykyistä lakia liian vaikeana yrityksen kannalta. Yrityksen purkaminen on paitsi hidasta, myös kallista etenkin pienille osakeyhtiöille. Purkaminen on tehtävä selvitystilamenettelyn kautta.

– Raskaasta ja kalliista menettelystä on seurannut, että lopettaneita yhtiöitä jätetään purkamatta ja pöytälaatikkoon. Muutoksilla toimimattomat yritykset poistettaisiin kaupparekisteristä nykyistä nopeammin ja tehokkaammin, Rytkönen-Sandberg huomauttaa.

Edellisellä hallituskaudella tehdyt muutokset osakeyhtiölakiin helpottivat yhtiökokousten järjestämistä etänä. Muutokset olivat Yrittäjien mielestä tältä osin onnistuneita.

Toiveena määräaika rekisteri-ilmoitukselle

Rytkönen-Sandberg pitää myös tuoreen hallitusohjelman kirjausta oman pääoman menettämistä koskevan sääntelyn täsmentämisestä kannatettavana. Nykyisin yhtiön on osakeyhtiölain mukaan tehtävä rekisteri-ilmoitus oman pääoman menettämisestä viipymättä, mutta sanamuotoon liittyy tulkintaongelmia.

– Osakeyhtiölaki sallii tällä hetkellä yhtiön perustamisen ilman pääomaa. Jo osakeyhtiön perustamisen kaupparekisterimaksun maksuvelvollisuus käytännössä synnyttää yhtiön hallitukselle velvollisuuden tehdä oman pääoman menettämistä koskeva rekisteri-ilmoitus. Nämä ongelmat voitaisiin korjata muuttamalla osakeyhtiölakia siten, että lakiin kirjattaisiin esimerkiksi kahden kuukauden määräaika rekisteri-ilmoituksen tekemiselle.

Muutos selventäisi Rytkönen-Sandbergin mukaan yhtiön hallituksen velvollisuuksia.

– Määräaika mahdollistaisi sen, että oman pääomansa menettäneet yhtiöt voisivat määräajassa korjata oman pääomansa määrän positiiviseksi, jolloin rekisteri-ilmoituksen tekemiseltä ja turhalta hallinnolliselta byrokratialta vältyttäisiin.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Pauli Reinikainen