Mervi Pihlaja kädessään Pudasjärven Yrittäjien tervetulokukkakimppu jäseneksi liittymisen johdosta.
26.1.2023 klo 20:20
Uutinen

Psykoterapiassa muutos on aina mahdollista

Mervi Pihlaja on uusin Pudasjärven Yrittäjät ry:n jäsen ja hän tarjoaa psykoterapiaa sekä
työnohjauspalveluita. Hän kertoo liittyneensä Pudasjärven Yrittäjiin, koska muut yrittäjät kehuivat yhdistyksen paikallista toimintaa sekä etuja.

Päätoimisena itsenäisenä ammatinharjoittajana hän on toiminut kolme vuotta, jota ennen noin vuoden opiskelun ja julkisen sektorin työn ohella. Terapiasuuntauksena hänellä on kognitiivinen käyttäytymisterapia ja hän toimii Terapiatalo Nosteen tiloissa.

Asiakkaat käyvät joko vastaanotolla tai etäterapiassa, joka mahdollistaa asiakkuudet ympäri Suomen. He hakeutuvat terapiaan muun muassa ahdistuksen, masennuksen, uupumuksen, traumojen tai vaikkapa pakko-oireiden vuoksi, Pihlaja kertoo.

Psykoterapia-asiakkaat ohjautuvat hänelle mielenterveyspalvelujen tai työterveyshuollon kautta, myös Nosteen asiakaspalvelu ohjaa tai asiakas hakeutuu itsenäisesti.

Psykoterapia on prosessi ja vaatii aikaa sekä työtä, jotta muutosta tapahtuu. Muutos on kuitenkin aina mahdollista, jos vain uskaltaa mennä kohti pelkoja, epämukavia tunteita, Pihlaja kertoo.

Kuntoutuspsykoterapiaa on mahdollista saada kolmeksi vuoksi ja terapiakäynnit pidetään yleensä viikoittain. Pääasiassa asiakkaat ovat Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiassa, vaativan kuntoutuksen terapiassa tai itsemaksavana asiakkaana.

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa muun muassa opetellaan uusia taitoja, asiakas saa psykoedukaatiota eri asioista, tutkitaan ja havainnoidaan käyttäytymistä sekä tehdään erilaisia tietoisuusharjoitteita – psykoterapiassa asiakkaan tietoisuus itsestä ja käyttäytymisestä lisääntyy ja hänelle tulee taitoja tehdä arvovalintoja.

Mervi Pihlajalta löytyy kaikkiaan 30 vuotta työkokemusta erilaisista hoitoalan tehtävistä. Koulutusta onkin alalta monipuolisesti: sairaanhoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, kognitiivinen lyhytterapiatutkinto, psykoterapeuttitutkinto 2019 Tampereen yliopistosta sekä hän suorittaa parhaillaan kognitiivisen käyttäytymisterapian kouluttajakoulutusta.

Psykoterapeuttikoulutus kestää noin neljä vuotta ja se on yliopistotason koulutus, vaatimuksena psykoterapeuttikoulutukseen on soveltuva sosiaali- tai terveysalan koulutus tai yliopistotutkinto sekä työkokemusta kliinisestä työstä vähintään kaksi vuotta. Koulutukseen valitaan pääsykokeiden kautta. Valmistuttua Valvira myöntää luvan toimia laillistettuna psykoterapeuttina.