Turun Yrittäjien puheenjohtaja Mikko Rantanen
9.3.2022 klo 11:51
Uutinen

Puheenjohtajan terveiset: Vuosi 2022 ja uudet painopisteet!

Vuosi alkoi koronan suhteen hyvin epävarmassa tilanteessa, mutta nyt maailma alkaa onneksi viimein avautua ja ahdingossa olleet yritykset pääsevät toipumaan parhaansa mukaan. Tässä tietysti pyrimme yhdistyksenä tukemaan parhaamme mukaan!

Me hallituksessa toimimme luottamustehtävissä teidän jäsenien päätöksestä ja täällä olemme teitä varten. Meihin saa aina olla yhteydessä matalalla kynnyksellä, ja tarkoituksemme on tuoda juuri teidän äänenne kuuluviin. On kyse sitten edunvalvonnasta yritysten puolesta tai yrittäjän elämän laadun parantamisesta. Kuulemme myös mielellään ehdotuksia toiminnan kehittämiseksi ja esimerkiksi uusien tapahtumien tai koulutusten järjestämisestä.

Itsellä on suuri kunnia päästä jatkamaan Turun Yrittäjien uutena puheenjohtajana sen pitkää maineikasta historiaa. Luottamustehtävä tuo paljon vastuuta, mutta antaa mahdollisuuden myös toimia yrittäjien äänenä entistä paremmin.

Jatkamme yhdistyksessä totta kai hyväksi todettuja toimintamalleja ja järjestämme tapahtumia ja koulutuksia entiseen malliin. Keskitymme vuosittain kuitenkin tiettyihin painopisteisiin enemmän, jotta näissä saavutettaisiin mahdollisimman tehokkaasti kehitystä. Tänä vuonna painopisteinä ovat erityisesti yhteistyö kaupungin kanssa ja nuoret.

Yrittäjämyönteisyyden edistäminen kunnassa

Yhdistyksemme kärkitavoitteena on kehittää hyvässä hengessä keskustelua, työkaluja ja toimintamalleja kaupungin kanssa, joilla saavutettaisiin tulevaisuudessa toimiva yhteistyö. Matalan kynnyksen keskusteluyhteydet oikeiden tahojen välillä mahdollistavat palautteiden ja ehdotusten antamisen yrityksiin vaikuttavista asioista helposti ja oikeaan aikaan.

Hankintojen jakaminen pienempii osiin, jotta myös pk-yrityksen voivat osallistua kilpailutuksiin on yksi tärkeä kehityskohde. Toinen on kunnan omistamien in-house -yhtiöiden myyminen yksityisille toimijoille ja toiminnan saaminen tasavertaiseksi muiden yritysten kanssa.

Toimikunnat

Toimikuntatoimintaa jatketaan entiseen tapaan. Tänä vuonna toimivat seuraavat toimikunnat:

  • Start-up- ja kasvuyritykset sekä teknologia
  • Edunvalvonta ja vaikuttaminen
  • Viestintä
  • Yhteistyökumppanit ja talous

Toimikunnat edistävät aihealueeseen kuuluvia asioita Turussa. Toimikunnat koostuvat hallituksen jäsenistä sekä vapaaehtoisista yhdistyksen jäsenistä, alueen muiden organisaatioiden edustajista ja muista toimintaa edistävistä henkilöistä.

Toimikuntien avulla pystytään keskittymään tarkemmin eri aihealueisiin ja hyödyntämään myös ulkopuolisten tietotaitoa ja näkemystä. Ensisijainen tavoite on tarjota Turussa entistä parempaa ja laadukkaampaa palvelua ja tapahtumia jäsenistölle ja yrityksille niiden toimintaedellytysten parantamiseksi.

Nuoret yrittäjät

Nuoret ovat toinen tärkeä painopiste toiminnassa tänä vuonna. Nuorten toimikunta käsittää tällä hetkellä lähes 20 henkilöä, ja sen tarkoituksena on kasvattaa yrittäjämyönteisyyttä ja tarjota nuorille yrittäjille ja yrittäjyydestä kiinnostuneille työkaluja ja tietoa yrittäjyyteen liittyen. Toimikunta tuo yhteen tahot, jotka toimivat nuorten kanssa, tiedottaen näiden tarjoamista tapahtumista, koulutuksista ja muista mahdollisuuksista. Toimikunnassa on mukana myös nuoria, jotka tuovat näkemyksiä siitä, mitä nuoret haluavat ja tarvitsevat, ja miten heidät tavoittaa. Toimikuntaan etsitään edelleen mukaan erityisesti nuoria yrittäjiä tai siitä kiinnostuneita.

Haluan kiittää kaikkia teitä jäseniä ja erityisesti tekemästänne arvokkaasta työstä yrittäjinä, ja toivottaa menestyksekästä vuotta!

Mikko Rantanen
Turun Yrittäjien puheenjohtaja

Kirjoitus on alun perin julkaistu Turbåssa 1/2022.
Kuva: Katri Haavisto, Sielukas Media Oy