9.1.2019 klo 14:05
Uutinen

Raision lukion yrittäjyystiimi on vuoden YES Agentti 2018

Varsinais-Suomen vuoden YES Agentti 2018 on Raision lukion yrittäjyystiimi.

Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatustoimija YES-verkosto on jälleen palkinnut suomalaisia toimijoita työstään yrittäjyyskasvatuksen edistämisessä.

YES Agentti – yrittäjyyskasvatuksen kehittäjä -tunnustukset on myönnetty 17 toimijalle eri puolella Suomea. Tunnustuksen myöntää Valtakunnallinen YES ry yhdessä YES-verkoston kanssa.

Varsinais-Suomen vuoden YES Agentti 2018 on Raision lukion yrittäjyystiimi. Tiimiin kuuluvat Tuula Putkuri, Pauliina Aaltonen sekä Janina Lönnroth (kuvassa).

– Yrittäjyyskasvatus on yhdessä tekemistä ja yhteistä kehittämistä. Agentti -tunnustuksen saavat sellaiset henkilöt, tiimit ja organisaatiot, jotka ovat kehittäneet yrittäjyyskasvatusta kokonaisvaltaisesti yhteistyössä muiden kanssa, sanoo YES Varsinais-Suomen aluepäällikkö Johanna Vainio.

Raision lukion yrittäjyystiimi on aktiivisesti kasvattanut ja toteuttanut yrittäjyyskasvatusta Raision lukiossa tehden yhteistyötä muiden oppilaitosten, kaupungin ja elinkeinoelämän kanssa. Raision lukion on uskaltanut rohkeasti kokeilla uutta ja hakea uusia yhteistyömuotoja, jotta tulevaisuuden haasteisiin löydetään ratkaisuja.

YES-verkoston tavoitteena on, että jokainen suomalainen lapsi ja nuori saa yrittäjyyskasvatusta kouluasteesta ja paikkakunnasta riippumatta ja että jokaisella opettajalla on valmiudet toteuttaa yrittäjyyskasvatusta omassa työssään.

Lisätiedot:

YES Varsinais-Suomi, Johanna Vainio, 0503588409, johanna.vainio@yrittajat.fi

Mikä YES?

YES on Suomen merkittävin yrittäjyyskasvatuksen asiantuntijaverkosto, jonka tavoitteena on opetushenkilöstöä tukemalla vahvistaa lasten ja nuorten elämässä tarvittavien valmiuksien ja taitojen oppimista ja luoda yrittäjämäistä toimintakulttuuria. YES-palveluja ovat opettajien valmennukset, yrittäjyyskasvatuksen kehittäminen, koulu-yritysyhteistyö sekä Nuori Yrittäjyys ry:n aluepalvelut. YES rakentaa tulevaisuutta, jossa jokaisella nuorella on mahdollisuus yrittäjyyskasvatukseen. YES toimii ympäri Suomen alueellisten YESien kautta, joita koordinoi Valtakunnallinen YES ry. Valtakunnallisen YES ry:n jäseniä ovat Suomen Yrittäjät, Taloudellinen tiedotustoimisto TAT, Nuori Yrittäjyys ry, Elinkeinoelämän Keskusliitto, OAJ, Perheyritysten liitto, MTK sekä Suomen 4H-liitto.