21.12.2018 klo 12:21
Uutinen

Raskaille kuorma-autoille tulossa tienkäyttövero: Näin se näkyisi kustannuksissa

Lakiehdotuksen mukaan raskas kuorma-autoliikenne maksaisi tulevaisuudessa tienkäyttöveroa. Veroa kompensoitaisiin ajoneuvoveroa alentamalla.

Hallitus antoi kuluvalla viikolla eduskunnalle esityksen raskaiden kuorma-autojen tienkäyttöverosta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä.

Tienkäyttöveroa maksaisivat jatkossa kuorma-autot ja ajoneuvoyhdistelmät, joiden kokonaismassa on yli 12 tonnia. Vero koskisi Suomessa ja ulkomailla rekisteröityjä ajoneuvoja.

Vero määrättäisiin veroilmoitusten perusteella. Verovelvollinen voisi ilmoittaa kuorma-auton käyttökaudeksi 1, 7, 30 tai 365 päivää. Veron määrä olisi 400–1122 euroa vuoden käyttökaudelta ajoneuvon euro-päästöluokan ja akseliluvun mukaan. Päivän käyttökaudelta vero olisi kahdeksan euroa kaikille kuorma-autoille.

Näin verouudistus vaikuttaisi

Hallitus laskee, että yli puolella ajoneuvoista verorasituksen muutos olisi enintään 200 euroa nykyiseen verrattuna. Vetolaitteettomien kuorma-autojen verotus kiristyisi noin 70 prosentilla ajoneuvoista. Noin 20 prosentilla ajoneuvoista vuotuinen vero nousisi jonkin verran yli 300 eurolla. Raskaiden ajoneuvoyhdistelmien verorasitus sen sijaan kevenisi.

Verojen määrä lisääntyisi noin kolmasosalla täysperävaunuyhdistelmistä ja noin 60 prosentilla puoliperävaunuyhdistelmistä.

Tienkäyttöveroa kompensoitaisiin alentamalla ajoneuvoveroa mahdollisimman lähelle EU-lainsäädännön edellyttämää minimitasoa. Samalla veron rakennetta muutettaisiin siten, että se määräytyisi kuorma-auton kokonaismassan, akselien lukumäärän ja jousitustyypin perusteella. Veroon vaikuttaisi myös se, onko auto varustettu perävaunujen vetämiseen.

Uuden lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta. Tienkäyttöveron arvioidaan lisäävän valtion vuotuisia verotuloja noin 34 miljoonalla eurolla, josta kotimaisten kuorma-autojen osuus olisi noin 28 miljoonaa euroa.

Kotimaisten kuorma-autojen ajoneuvoveron alentamisen arvioidaan puolestaan vähentävän valtion verotuloja noin 28 miljoonalla eurolla.

Kuva: Getty Images

Pauli Reinikainen

pauli.reinikainen (at) yrittajat.fi