15.2.2018 klo 12:43
Uutinen

Rekrytoinnit myötätuulessa

Kevään 2018 yritysbarometri julkaistiin tänään torstaina 1. Barometristä ilmenee, että liikevaihdon kasvamista odottaa 40 % vastanneista. Etelä-Savon Pk-yrityksissä kannattavuuden kehitysnäkymät ovat nousseet koko maan tasolle. Lisäksi suhdannenäkymät vaikuttavat odotuksiin henkilökunnan määrän kasvusta.

Suhdannenäkymät

Pienten ja keskisuurten yritysten odotukset lähiajan suhdannekehityksestä ovat vaimentuneet viime syksystä. Odotukset koko maassa ovat lähes viime syksyn tasolla. Etelä-Savon yrityksistä 32 % arvioi suhdannenäkymien paranevan ja huononemista arvio vajaa 10 % lähimmän vuoden aikana. Etelä-Savo on noin 10 prosenttiyksikköä jäljessä valtakunnantasosta.

Pk-yrityksiin syntyy uutta työtä hitaasti

Talouden kasvu näkyy vähitellen odotuksissa henkilökunnan määrästä. Etelä-Savon alueen suhdannenäkymät henkilökunnan määrän suhteen ovat hieman paremmat kuin syksyllä 2017. Vastaajista 23 % arvio henkilökunnan määrän kasvavan ja 6 % arvioi pienentyvän seuraavan vuoden aikana. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat hieman paremmat ja lähestyvät vähitellen normaalia pitkän aikavälin tasoa.

Odotuksista huolimatta suuri enemmistö eli noin 70 % koko maan ja noin 80 % eteläsavolaisista pk-yrityksistä aikoo säilyttää nykyisen henkilömääränsä. Työllistämismahdollisuuksia vaikeuttaa osaltaan se, että palkkojen odotetaan nousevan hieman nopeammin kuin lopputuotehintojen.

Liikevaihto, kannattavuus ja investoinnit

Koko maassa pk-yritysten odotukset liikevaihdon ja kannattavuuden kehityksestä ovat vastaavat kuin viime syksynä. Kannattavuusodotukset ovat pk-yrityksissä lievästi piristyneet samaan aikaan kun talouskasvu on jatkunut.

Liikevaihdon suurenemista odottaa 50 % koko maan yrityksistä ja eteläsavolaista 40 %. Liikevaihdon pienenemistä arvioi hieman yli 10 % yrityksistä niin Etelä-Savossa kuin koko maassa.

Kannattavuuden kehitysnäkymät ovat eteläsavolaisissa pk-yrityksissä tulleet koko maan tasolle; noin 35 % yrityksistä odottaa kannattavuuden nousevan ja reilu 20 % vähenevän. Odotukset kannattavuudesta alkavat vähitellen normalisoitua, sillä kannattavuusodotukset kokonaisuudessaan on tasolla 25 %. Odotukset eivät vielä ole saavuttaneet hyvien taloudellisten olojen tasoa, joka on 30 yksikön luokkaa.

Pk-yritysten arviot investointien lähiajan kehityksestä ovat nyt juuri ja juuri kokonaisuudessaan positiiviset, mutta edelleen hyvin alhaiset. Investointien heikko kehitys kertonee pk-yritysten heikosta uskosta talouden pidemmän aikavälin kehitykseen.

Kasvuhakuisuus ja uusiutuminen

Koko maassa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä, 37 %. Yritystoiminnan loppumista ennakoi 3 % koko maan pk-yrityksistä. Myös Etelä-Savossa on eniten mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä, 35 %. Määrä on hieman enemmän kuin syksyllä. Yritystoiminnan loppumista alueella ennakoi 2 % vastaajista. Voimakkaasti kasvuhakuisia pk-yrityksiä on koko maassa vastaava määrä kuin syksyllä. Luku on tällä hetkellä 10 %. Etelä-Savossa vastaava luku on 9 %. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Etelä-Savon pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

Kehittämisen ja työllistämisen esteet sekä sopeuttamistoimet

Koko maassa pk-yritysten pahimpina kehittämisen esteinä nähdään kilpailutilanne ja re-surssitekijät. Etelä-Savossa nämä koetaan pahimpana esteen kehittämiselle. Yritystoiminnan sääntely, kustannustaso, kilpailutilanne sekä suhdanne/taloustilanne ovat Etelä-Savossa tasapäisesti seuraavaksi pahimmat esteet kehittämiselle.

Työn sivukulut, kysynnän riittämättömyys tai epävakaisuus ja työvoiman saatavuus ovat suurimmiksi koetut työllistämisen esteet. Koko maassa joka seitsemäs ja Etelä-Savossa joka kymmenes suunnittelee toimintansa sopeuttamista tilapäisluonteisesti nykyisen suhdannetilanteen vuoksi. Työaikajärjestelyt ja lomautukset ovat yleisimmät suunnitteilla olevat sopeutustoimet.

Kansainvälistyminen ja tekoälyn hyödyntäminen liiketoiminnassa

Joka viidennellä koko maan ja joka kymmenennellä Etelä-Savon alueen pk-yrityksistä on vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla. Koko maan pk-yrityksissä suoraa vientiä on näistä reilulla puolella. Seitsemän kymmenestä pk-yrityksestä ei hyödynnä tekoälyä mitenkään.

Omistajanvaihdos

Hyvin suunnitellut ja onnistuneet sukupolven- ja omistusvaihdokset vievät yrityksiä yleensä eteenpäin, ja yritykset lähtevät usein kasvu-uralle järjestelyjen jälkeen. Erittäin tärkeä asia koko maassa, ja erityisesti Etelä-Savossa. Yli puolet vastanneista koko maan ja 40 % Etelä-Savon pk-yrityspäättäjistä ei suunnittele omistajanvaihdosta

Yrityksen tai liiketoiminnan ostamista suunnittelee noin joka viides.

Linkki valtakunnalliseen raporttiin
Etelä-Savon raportti

Lisätietoja:
toimitusjohtaja Mirja Haavikko, Etelä-Savon Yrittäjät p. 0500 651 310 mirja.haavikko@yrittajat.fi
puheenjohtaja Nina Rasola, Etelä-Savon Yrittäjät p. 050 517 0472 nina.rasola@rl-huolinta.fi