6.12.2021 klo 06:30
Uutinen

Rekrytointiin ja henkilöstön sitouttamiseen lisää voimaa työsuhde-eduista

Kaupallinen yhteistyö: Eazybreak

Suomessa vallitsee tilanne, jossa monilla toimialoilla kärsitään työvoimapulasta ja osaavista työntekijöistä kilpaillaan erittäin paljon. Työnantajat joutuvatkin miettimään jatkuvasti, miten he voisivat sitouttaa ja motivoida työntekijöitään sekä rekrytoida tehokkaasti uusia osaavia työntekijöitä. Yksi apu tähän haasteeseen löytyy työsuhde-eduista.

Monissa organisaatioissa etätyön lisääntyminen lisää vaikeuskertoimia. Etätyö hankaloittaa entisestään perinteisten etujen hyötyjen mittaamista, koska yksittäisten työntekijöiden tilanteet poikkeavat toisistaan aikaisempaa enemmän. Tässä kirjoituksessa käsittelemme rekrytoinnin ja sitouttamisen näkökulmasta niitä etuja, joita voi maksaa kohdennetuilla maksuvälineillä.

Liikunta- ja kulttuurietu

Tänä päivänä lähes kaikki työnantajat tarjoavat liikunta- ja kulttuuriedun, vaikkakaan niin suosittuna etuna sitä ei voine enää katsoa työnantajan imagoa erikseen parantavana tekijänä, koska työntekijät pitävät sitä lähes itsestäänselvyytenä.

Pelkän liikunta- ja kulttuuriedun haasteena koetaan se, että se koskee pääosin aktiivisia työntekijöitä ja jättää huomioimatta sellaiset henkilöstöryhmät, jotka eivät käytä maksullisia liikunta- tai kultturipalveuita, joita organisaatiossa voi olla jopa enemmistö.

Ravintoetu, eli lounasetu

Ravintoetu on verrattain yleinen, mutta ei kuitenkaan niin yleinen työsuhde-etu kuin kuvitellaan: 45 % työnantajista ei tarjoa ravintoetua lainkaan, vaikka sen tärkeys ja suosio työntekijöiden joukossa tiedetään erittäin suureksi. Uusilla nykyaikaisilla maksuvälineillä voidaan karistaa ennakkoluulot kalliista ja hankalasti hallinoitavasta ravintoedusta.

Kaikki asiantuntijat pitävät ravintoetua tärkeänä osana työntekijöiden jaksamisen, työpäivän tauottamisen, työn tuottavuuden ja sosiaalisen kanssakäymisen kannalta. Ravintoedun tarjoamiseen löytyy ainoastaan hyviä argumentteja työnantajalle, joten työnantajilla ei ole mitään syitä olla tarjoamatta sitä.

Hyvinvointi- ja terveyspalveluedut

Hieronta- ja terveyspalvelut ovat viime vuosina tulleet uutena etuna markkinoille. Kun työntekijä tekee vertailua työnantajien välillä, lienee itsestään selvää, että työntekijä kiinnostuu työnantajasta, joka tarjoaa työterveyshuollon lisäksi vapaaehtoisia terveyspalveluita, kuten hieronta- ja hammaslääkäripalvelut perinteisten liikunta-, kulttuuri- ja ravintoetujen lisäksi.

Vastaavasti, jos työntekijä harkitsee työpaikan vaihtamista, hän todennäköisesti asettaa vaakakuppiin myös työsuhde-edut. Saaduista eduista on vaikeaa luopua, minkä ansiosta hyvät työntekijät saattavat hyvinkin pysyä yrittäjän palkkalistoilla pidempään.

Työsuhde-etujen suunnittelu ja toteutus

Työsuhde-etujen suunnittelu lähtee organisaation tarpeista: millaista toimintaa harjoitetaan, millaista fyysistä ja psyykkistä rasitusta se aiheuttaa, miten ruokailu on järjestetty, mistä poissaolot pääasiassa johtuvat ja niin edelleen. Siksi on tärkeää, että etujen suunnittelussa huomioidaan työsuhde-etujen kohdistaminen siten, että ne palvelevat parhaalla mahdollisella tavalla jokaista työntekijää ja sitä kautta koko organisaation toimintakykyä.

Kun suunnittelu ja toteutus tehdään oikein, se parantaa monia osa-alueita. Työsuhde-edut voidaan ajatella uusista näkökulmista ja mittareilla, kuten vaikuttavuuden, työn tuottavuuden ja poissaolojen kannalta pelkkien kustannusten sijaan. Jatkossa pelkkien kustannusten laskeminen jää historiaan, koska oikeilla valinnoilla voidaan laskea myös henkilöetujen investoinnin tuottavuus.

Yksinkertaisin lähestymistapa suunnittelun pohjaksi on kysyä henkilöstön mielipide ja toiveet henkilöstökyselyn avulla. Jo sillä, että henkilöstö pääsee itse vaikuttamaan lopputulokseen, on sitouttava vaikutus. Tällä on myös rekrytointitilanteessa suuri merkitys, kun voidaan kertoa henkilöstön rooli työntekijöiden hyvinvoinnin suunnittelussa.

Eazybreak Combo ratkaisu henkilöstön sitouttamisen ja rekrytoinnin apuna

Eazybreakin tarjoama mahdollistaa juuri oikeanlaisten hyvinvointipakettien kokoamisen työnantajan tavoitteiden ja työntekijöiden hyvinvoinnin edistämiseen. Eazybreak Combon joustava tapa jakaa annettu hyvinvointisaldo eri etujen välillä on ainutlaatuinen. Yksi saldo on käytettävissä kaikkiin eri etuihin, kuitenkin verottajan asettamien rajojen ja työnantajan valitsemien etubudjettien mukaisesti. On hyvä muistaa, että hyvinvointipaketit voidaan sopia osaksi kokonaispalkkaa.

Eazybreakin ravintoetu henkilöstön sitouttamisen ja rekrytoinnin apuna

Eazybreakin ravintoedun ratkaisussa työnantaja voi kertoa työntekijöille jo rekrytointitilanteessa, että työnantaja tarjoaa joka viidennen aterian ilmaiseksi! Jotta ravintoetu koetaan kannustavana ja jokaiselle sopivana, kannattaa noudattaa verottajan asettaman verotusarvon ylärajaa, koska myös suurin osa ravintoloista käyttää sitä hinnoittelun perusteena.

Joissain tapauksissa, erityisesti kaupunkikeskuksissa, aterian hinta voi ylittää verotusarvon, eikä ateriaa pysty maksamaan pelkällä lounasedulla. Tällöin suosittu, työntekijöiden arvostama Eazybreak Lompakko-ominaisuus ratkaisee ongelman. Lompakko-saldo lisätään Eazybreakin maksusovellukseen omalta pankkitililtä. Kun maksun arvo ylittää lounasedun arvon, puuttuva osa vähennetään Lompakosta. Tällöin maksaminen onnistuu yhdellä maksutapahtumalla, eikä toista maksuvälinettä tarvita. 

Millä taloudellisilla perusteilla ravintoetu kannattaa tarjota?

Tärkeintä Eazyrbeakin tarjoamassa ratkaisussa on, että työnantaja ei maksa syömättömistä aterioista. Tämä tarkoittaa sitä, että on taloudellisesti turvallista antaa etu koko henkilöstölle, koska maksuvälinettä ei tarvitse lunastaa ennakkoon koko sen arvosta, vaan ainoastaan syödyistä aterioista. Työntekijät arvostavat mahdollisuutta käyttää ravintoetua, vaikka käyttäisivät sitä vain harvoin, koska jo tietoisuus annetusta edusta nostaa arvostusta työnantajaa kohtaan.

Työnantajien kustannukset jäävät käytännössä aina ajateltua budjettia edullisemmaksi, koska vain harvat työntekijät käyttävät ravintoetuaan päivittäin. Osa työntekijöistä syö myös edullisempia aterioita, jolloin myös työnantajan osuus jää pienemmäksi. Henkilö- ja kuukausitasolla ravintoedussa toteutuvan muutaman kymmenen euron kustannusta verrattaessa samansuuruiseen nettopalkan korotukseen, työnantajan kustannukset ovat monin kertaisesti pienemmät ravintoedun osalta.

Hyödynnä Suomen Yrittäjien jäsenetu ja järjestä työsuhde-edut Eazybreakilla

Eazybreak on Suomen Yrittäjien virallinen kumppani työsuhde-eduissa. Eazybreak on mobiilipalvelu, joka automatisoi etujen hallinnoinnin hyvin pitkälle. Etuja käytetään helppokäyttöisellä mobiilisovelluksella.

Suomen Yrittäjien jäsenet saavat Eazybreakin käyttöönsä jopa -60 % alennuksella.

Tutustu ja hyödynnä jäsenetusi