15.1.2021 klo 09:01
Uutinen

Riihimäellä edistetään kehon ja mielen hyvinvointia

Kirsi Vuorinen pyörittää nyt kolmatta yritystään. Vuorikide Hyvinvointipalvelut tarjoaa asiakkailleen palveluita, jotka edistävät heidän hyvinvointiaan. Yritysidea on syntynyt intuitioista, joita Vuorinen on kohdannut elämässään tutustuessaan syvemmin itseensä ja opittuaan kuuntelemaan paremmin sydämensä viestejä.

Hämeen Yrityssanomat / Riihimäki/ Katri Ahonen

Kirsi Vuorinen on yrittäjä kolmannessa sukupolvessa. Omien sanojen mukaan Kirsi on kulkenut vaiheikkaan elämänpolun työurallaan.

– Ensimmäinen yritykseni oli kaupan alalla toimiva yritys. Haastattelussani, jonka tuolloin annoin sanoin, että tavoittelen aina täydellisyyttä. Tein kaiken, vaikka hampaat irvessä ja vein kaiken läpi hinnalla millä hyvänsä. Olen muuttunut vuosien aikana ja kehittynyt ihmisenä tällaisesta ajatusmallista pois. Täydellisyyden tavoittelu rajaa elämästä tärkeitä näköaloja ja viestejä. Elämää on tyytyväisempää taivaltaa, kun hyväksyy itsensä kaikkine puolineen ja on itselleen armollinen. Vuonna 2001 yritys päättyi muun muassa uupumiseni vuoksi ja matka itseni tutustumiseen alkoi, kertoo Kirsi Vuorinen.

Ohjaustoiminnan artenomiksi Vuorinen valmistui 2007. Koulutuksen aikana perustettu toinen yritys ei ottanut tuulta purjeisiin. Kirsi jätti yrityksen pöytälaatikkoon, meni töihin opettajaksi ja aluksi myös ohjaajaksi Kiipulaan ja kouluttautui samalla erityisopettajaksi.

Vuorinen täydensi osaamistaan valmistuen vuonna 2018 neuropsykiatriseksi valmentajaksi ja seuraavana vuonna kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi. Myöhemmin Kirsi koki hyödylliseksi oppia lisää kehon rentouttamisesta ja sen ohjaamana Brain Relief- rentoutushoito tuli mukaan kuvioihin.

– Rentouttava pitkäkestoista stressiäkin laukaiseva Brain Relief-kehohoito on tuonut palveluihini ja työnkuvaani mahdollisuuden hoitaa kosketuksen ja musiikin keinoin asiakkaan kehon ja mielen yhteyksiä. Mielen ja kehon yhteys on häilyvä. Vaikka käsittelet asioita mielessäsi, kehon muistijälkiin se jäänee siitä huolimatta, tämä toimii myös toisinpäin.

Työtä sydämen kutsumuksesta

Kirsin elämästä on jäänyt pois liiallinen vaativuus ja kriittisyys. Tilalle on tullut eteenpäin vievä toivonpilke ja tavoite kohti unelmia.

– Nykyisin minun ei tarvitse pelätä ja vältellä erehdyksiä tai virheitä, päinvastoin kiitän niistä kuten muistakin vastoinkäymisistä. Ne ovat tärkeä osa inhimillistä elämää. Olen ollut oppimisen polulla koko elämäni. Toisen ihmisen hyvinvointi on aina ollut minulle tärkeää ja sen huomioiminen on minulle luontaista. Menneisyydessäni sivuutin usein liiaksi omat toiveeni ja tarpeeni. Opittuani sallimaan tilaa yksinololle ja itseni eri puolien kohtaamiselle itsetuntemukseni eheytyi ja vahvistui. Olen kiitollinen, kun saan kulkea asiakkaideni rinnalla pienen matkan ja tarjota heille hyvinvointia edistävää palvelua. Olen saanut huomata, kuinka palkitsevaa tämä työ minulle on, positiivinen Vuorinen kertoo.

Yhdessä enemmän ja positiivisin mielin

Vuorikide Hyvinvointipalvelut toimi ensin sivutoimisesti kahden vuoden ajan. Oman työtilan yritys vuokrasi elokuussa 2020 ja päätoimiseksi yrittäjäksi Vuorinen siirtyi loppusyksystä. Kirsi on positiivinen tulevaisuuden suhteen ja luottaa asiakasmäärien kasvuun koronatilanteen hellittäessä.

– Pyrin lisäämään tunnettavuutta toiminnalleni. Nettisivuilta löytyvä ajanvarausjärjestelmä valmistui 11.1.2021. Odotan tulevaisuudelta myös yhteistyötä uusien yritysten kanssa.

– Luotan tulevaan. Rohkeus kannattelee ja vie eteenpäin tämän epävarman poikkeusajan yli. Usein lähtiessäni kotiin, katson ovelta vielä tyytyväisenä työtilaani ja hymyillen suljen oven lähtiessäni, naurahtaa Kirsi Vuorinen.

Kirsille yrittäjyys on aina ollut tärkeää ja se on työ mitä arvostaa. Riihimäen Yrittäjiin Vuorinen liittyi suosittelujen kautta.

– Tehdessäni starttirahahakemusta minulle suositeltiin Riihimäen Yrittäjien jäsenyyttä, koska siellä on hyvä ”pöhinä” sekä minun uskottiin saavan yksinyrittäjänä paljon irti jäsenyydestä. Minulla on mahdollisuus verkostoitua ja on tärkeää kuulua johonkin. Jäsenenä tuen samalla yrittäjyyttä ja saan hyviä etuja, kuten koulutuksia, joihin olen jo ilmoittautunut. Yhdessä olemme enemmän, kiteyttää Kirsi Vuorinen.

Vuorikide Hyvinvointipalvelut www-sivut

INFO

Brain Relief- rentoutushoito parantaa hapensaantia ja aktivoi hermoratoja. Hoito tähtää syvärentoutukseen, jonka avulla asiakkaat ovat saaneet apua mm. pitkittyneen stressin katkaisussa, helpotusta erilaisiin kiputiloihin, migreeniin, ylivilkkauteen, levottomiin jalkoihin, nukahtamis- ja uniongelmiin.

Kognitiivinen lyhytterapia on hoitomuoto, jota hyödynnetään esim. suruun, mielialan laskuun, uniongelmiin, ahdistukseen, ärtyisyyteen ja keskittymisongelmiin. Lyhytterapian keinoin voidaan ennaltaehkäistä muun muassa yritysten henkilöstön sairauslomakuluja, jos esimerkiksi työntekijä kokee työnsä kuormittavaksi. Käyntejä toteutuu keskimäärin 5–10 kertaa, mutta maksimissaan 20 kertaa ja joissain tapauksissa yksikin käynti voi riittää. Lyhytterapiaa käytetään apuna ihmissuhteiden parantamiseen, työssä jaksamiseen ja moniin erilaisiin kriiseihin ja muutoksiin elämässä.

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus on asiakkaan vahvuudet huomioiva ohjauksellinen ja tavoitteellinen kuntoutusmuoto. Valmennuksen tavoitteena on asiakkaalle mahdollisimman myönteinen ja itsenäinen elämä. Kuntouttavan työotteen menetelmin asiakasta tuetaan, vahvistetaan ja rohkaistaan. Usein asiakas tarvitsee toistoja askel askeleelta etenemiseksi kohti mahdollisimman hyvää arjen- ja elämän hallintaa. Tärkeää on saada onnistumisenkokemuksia, rohkaistuakseen itsenäisempään toimintaan ja luottaakseen omiin taitoihinsa.