16.10.2020 klo 09:52
Uutinen

RIS Boost -hankkeen työpajoissa paikkoja – Tutustu ja ilmoittaudu 16.10.2020 mennessä

Tervetuloa mukaan pohtimaan työpajoihin, miten Uudellamaalla kehitetään uudistuvaa teollisuutta, innovatiivisia palveluja, ihmisten kaupunkia ja ilmastoneutraaliutta! Työpajat ovat suunnattu kaikille alueen toimijoille ja toiveena on saada laajasti osallistujia eri sidosryhmistä ml. kaupungit ja kunnat, yritykset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset, viranomaiset, kehitysyhtiöt ja järjestöt. Ilmoittaudu työpajoihin 16.10.2020 mennessä.

Uudenmaan liiton RIS Boost -hankkeen järjestämässä työpajasarjassa pureudutaan käytännön toimenpiteisiin, joilla edistetään Uudenmaan älykkään erikoistumisen strategian toteutumista.

Työpajat tarjoavat laajalle joukolle mahdollisuuden vaikuttaa ja osallistua Uudenmaan vahvuusalueiden kehittämiseen. Tavoitteena on tunnistaa ja tarkentaa, mitä älykkään erikoistumisen teemat tarkoittavat alueen toimijoille, mihin kehityspanoksia tulisi erityisesti kohdistaa ja ideoida käytännön toimenpiteitä teemojen eteenpäin viemiseksi. Työpajoissa käydään keskustelua eri toimijoiden roolista ja tunnistetaan yhteistyön mahdollisuuksia. Lisäksi osallistujilla on mahdollisuus esittää toiveita Uudenmaan liiton roolista ja kehitystä tukevista toimista.

TYÖPAJAT JA AIKATAULU:

Uudistuva teollisuus ja innovatiiviset palvelut, keskiviikkona 21.10.2020 klo 911

Työpajassa käsitellään teollisuuden ja palvelujen mahdollisuuksia uudistua tavalla, joka tukee Uudenmaan kestävää kehitystä ja kilpailukykyä. Teemaan liittyviä aiheita ovat esimerkiksi teollisuuden uudet prosessit, terveysteknologiat, robotiikka tai matkailu.

Ihmisten kaupunki, tiistaina 3.11. klo 911

Työpajassa käsitellään kaupunkikehitystä tukevia toimintoja, jotka edistävät ihmisten sujuvaa arkea ja hyvinvointia. Teema liittyvät läheisesti esimerkiksi sujuva liikkuminen, kaupunkisuunnittelu ja terveydenhoito.

Ilmastoneutraalius, torstaina 5.11. klo 911

Työpajassa käsitellään toimintoja, jotka tukevat Uudenmaan hiilineutraalius-tavoitetta. Teemaan liittyviä aiheita ovat esimerkiksi kiertotalouden ratkaisut, energiatehokkuus ja uudet energiamuodot, joukkoliikenteen edistäminen, biotalouden innovaatiot ja uudet materiaalit.

Miten yhdessä eteenpäin? keskiviikkona 11.11. klo 9–11

Työpajassa esitellään aiempien työpajojen tulokset, täydennetään teemoja ja luodaan yhteenveto sekä mietitään konkreettiset askeleet teemojen eteenpäin viemiseksi.

Voit osallistua yhteen tai useampaan teematyöpajaan oman kiinnostuksesi mukaisesti. Suosittelemme, että osallistut vähintään yhteen teematyöpajaan sekä viimeiseen, tulokset kokoavaan ja jatkoa suunnittelevaan yhteenvetotyöpajaan.

ILMOITTAUTUMINEN

Ota yhteyttä sähköpostitse Satu Kilpiseen ( satu.kilpinen@gaia.fi) ja tiedustele vapaita paikkoja 16.10.2020 mennessä. Tilaisuudet järjestetään Teams-sovelluksessa, joka toimitetaan kalenterikutsun mukana. Ilmoittautumisessa saat kutsun, joka sisältää ohjeistuksen lyhyeen ennakkotehtävään Howspace-alustalla.

JÄRJESTÄJÄ

Tilaisuudet järjestää RIS Boost -hanke. Hanke keskittyy Uudenmaan älykkään erikoistumisen innovaatioekosysteemin vahvistamiseen. Toimenpiteet kohdistetaan maakunnan älykkään erikoistumisen strategiassa tunnistettuihin kärkialoihin ja osaamisalueisiin. Hankkeen toteuttaa Uudenmaan liitto. Se saa rahoitusta Kestävää kasvua ja työtä 2014 – 2020 EAKR -ohjelmasta.

Fasilitaattoreina toimivat Suvi Häkämies ja Satu Kilpinen Gaia Consulting Oy:stä.