28.1.2022 klo 14:16
Uutinen

Risikolta ajankohtaista tietoa koronatilanteesta yrittäjille

Arvoisa yrittäjä!

Olen saanut teiltä tänään lukuisia yhteydenottoja, jotka liittyvät koronaan ja yritystoiminnan rajoituksiin. Kokosin tähän viestiin päivityksen muuttuneista rajoituksista ja muista ajankohtaisista asioista.

Yrittäjät voivat saada väliaikaista työmarkkinatukea tammi-helmikuulta 2022

Yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea tavallista kevyemmin ehdoin koronaviruspandemian aikana. Heikentyneen koronatilanteen vuoksi väliaikaista muutosta jatketaan. Tasavallan Presidentti vahvisti lakimuutoksen tänään ja se tulee voimaan 31.1.2022.

Päätoimisesti yrittäjänä työllistyneellä on oikeus työttömyysetuuteen lähtökohtaisesti sen jälkeen, kun yritystoiminta on lopetettu kokonaan. Korona-aikana yrittäjät ovat voineet väliaikaisesti saada työmarkkinatukea, jos päätoiminen työskentely on päättynyt tai tulot vähentyneet koronapandemian vuoksi. 

Väliaikaisen työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

  • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 103,92 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Tuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista.

Työnhakijaksi TE-toimistoon ilmoittauduttava 15.2.2022 mennessä

Väliaikaisen muutoksen perusteella työmarkkinatukea voidaan maksaa tammi–helmikuun 2022 ajalta. Muutos on voimassa helmikuun 2022 loppuun. Työmarkkinatuen maksaminen edellyttää, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi TE-toimistoon ja että TE-toimisto antaa hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen työvoimapoliittisen lausunnon Kelalle. Tämän jälkeen yrittäjä voi hakea työmarkkinatukea Kelasta.

Työmarkkinatukea hakevien yrittäjien tulee ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon viimeistään 15.2.2022, jotta työmarkkinatukea voitaisiin maksaa koko tammi- ja helmikuun ajalta.

Tartuntatautipäivärahan saantia helpotetaan

Hallitus antoi eilen eduskunnalle esityksen, jonka mukaan työntekijälle ja yrittäjälle tulee väliaikaisesti oikeus saada tartuntatautipäivärahaa myös luotettavasti todetun positiivisen testituloksen perusteella ilman virallista karanteenipäätöstä.

Esitys on Yrittäjien vaatimusten mukainen. Luotettavasti todetun positiivisen testituloksen jälkeen kuka tahansa lääkäri voi todistuksellaan mahdollistaa tartuntatautipäivärahan saannin eikä enää tarvita tartuntatautilääkärin päätöstä.

Monet kunnat ovat jo lopettaneet karanteenipäätösten tekemisen suuren tartuntamäärän takia. Ilman eilistä lakiehdotusta koronatapaukset olisivat käytännössä siirtyneet yritysten kustannettavaksi. Tartuntatautipäiväraha korvaa ansiotulon menetyksen täysimääräisenä.

Hallitus esittää, että työntekijällä ja yrittäjällä olisi oikeus tartuntatautipäivärahaan, kun hänellä on

1) luotettavasti PCR-testillä tai antigeenitestillä (kotitesti ei riitä) todettu koronatartunta ja

2) työhön osallistuminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisriskin vuoksi (tarvitaan lääkärintodistus).

Oikeus tartuntatautipäivärahaan olisi myös alle 16-vuotiaan lapsen huoltajalla, jos lapsella on todettu koronatartunta ja lapsen päivähoitoon tai kouluun meneminen ei ole suositeltavaa tartunnan leviämisen takia ja huoltaja on sen vuoksi estynyt tekemästä ansiotyötään.  Etuuden saaminen edellyttää lääkärintodistusta. 

Tartuntatautipäivärahan takautuvaa hakuaikaa esitetään pidennettäväksi nykyisestä kahdesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Virallista päätöstä eristämisestä tai karanteenista voi tällä hetkellä joutua odottamaan useamman viikon ja jopa pidempään kuin tartuntatautipäivärahaetuuden hakemiseksi edellytettävän kahden kuukauden ajan.

Esityksen tavoitteena on turvata etenkin niiden henkilöiden toimeentuloa, joita ei ole määrätty tartuntatautilain mukaiseen eristykseen, mutta jotka jäävät palkatta pois ansiotyöstään koronatartunnan vuoksi. Tavoitteena on samalla kannustaa tartunnan saaneita jäämään pois työstään silloin, kun työpaikalle meneminen aiheuttaa tartuttamisriskin muille työntekijöille.

Tavoitteena on lisäksi korvata työnantajalle työntekijän työstä poissaolosta aiheutuvia kustannuksia niissä tilanteissa, kun työnantaja maksaa palkkaa poissaolon ajalta. 

Ruokaravintoloiden aukiolorajoituksia lievennetään

Asetusmuutokset tulevat voimaan 1.2.2022 ja ovat voimassa ravitsemisliikkeiden osalta 31.3.2022 asti.

Leviämisalueen rajoitukset ravitsemisliikkeille 1.2. klo 00.00 alkaen

Epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömät ravitsemistoiminnan rajoitukset ovat käytössä kaikilla leviämisalueilla eli sekä Pohjanmaalla että Etelä-Pohjanmaalla.

Alkoholia päätoimisesti tarjoilevissa ravintoloissa anniskelu päättyy klo 17 ja ravintolan saa pitää avoinna ravitsemistoiminnan asiakkaille klo 18 asti. Ruokapainotteiset ravintolat saavat jatkossa anniskella klo 20 asti ja pitää ravintolan auki ravitsemistoiminnan asiakkaille klo 21 asti.

Ravitsemisliikkeissä, joissa alkoholin anniskelu on päätoimiala, sisä- ja ulkotiloissa on käytössä vain puolet asiakaspaikoista. Muissa ravitsemisliikkeissä on sisätiloissa käytössä vain 75 % asiakaspaikoista.

Ravitsemisliikkeen kaikilla asiakkailla tulee sisätiloissa olla oma istumapaikkansa pöydän tai sitä vastaavan tason ääressä.

Poikkeukset rajoituksiin säilyvät ennallaan

Asetuksessa säädetyt rajoitukset eivät koske henkilöstöravintoloita eivätkä noutoruuan myymistä asiakkaille. Aukioloaikoja koskevat rajoitukset eivät koske Suomen ja ulkomaiden välillä tai ulkomailla kulkevassa vesi- tai ilma-aluksessa eivätkä polttonesteiden jakeluaseman yhteydessä toimivia ravitsemisliikkeitä.

Kokoontumisrajoitukset Etelä-Pohjanmaalla

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 10 (kymmenen) henkilöä.

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueella kaikki ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Määräykset ovat voimassa ajalla 1.2. – 28.2.2022

Kokoontumisrajoitukset Pohjanmaalla

Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Pohjanmaan hyvinvointialueella kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 20 (kaksikymmentä) henkilöä.

Määräys on voimassa 1.2. – 28.2.2022.

Tilojen sulkemismääräys kevenee Etelä-Pohjanmaalla

Tilojen sulkemista koskeva päätös ei enää 31.1.2022 lähtien koske seuraavia tiloja: yleiset saunat, uimahallit, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat ja niiden välittömässä läheisyydessä olevat pukuhuonetilat.

Määräys on voimassa kaksi viikkoa ajalla 31.1.-13.2.2022.

Jaksamista ja terveyttä teille yrittäjät!

Ystävällisin terveisin

HEIKKI RISIKKO
toimitusjohtaja
ETELÄ-POHJANMAAN YRITTÄJÄT
Alvar Aallon katu 3, 60100 Seinäjoki
Puhelin 050 3175 145
heikki.risikko@yrittajat.fi
www.etelapohjanmaanyrittajat.fi

YRITTÄJYYDEN PUOLESTA.

Heikki Risikko