25.2.2021 klo 10:42
Uutinen

Rohkeasti, yhdessä – Juha Tähkäsen kolumni

Pari vuotta sitten Padasjoki herätti huomiota oivaltavalla ja humoristisella mainoskampanjallaan, jossa julistettiin, että Padasjoella ”ei ole mitään” – ja kuitenkin kaikki mitä hyvään elämään tarvitaan. Kiireettömyyttä ja rauhaa, yhteisöllisyyttä ja upea luonto. Kampanjavideo riemastutti ympäri Suomen ja myös maailmalla. Siitä välittyi paitsi kauniit maisemat, myös ylpeys omasta kunnasta. Ei haikailtu sitä mitä ei ole, vaan nostettiin rohkeasti esille ne mahdollisuudet mitä on.

Tällainen positiivinen ”henkselien paukuttelu” voi parhaimmillaan synnyttää positiivista virettä naapurikuntiinkin. Padasjoella näytetään hyvää esimerkkiä muussakin kunnan, kuntalaisten ja yritysten aktiivisuudessa ja arkisessa yhteistyössä. Tällaista ennakkoluulottomuutta ja yhdessä tekemistä voi suositella muuallekin Päijät-Hämeeseen, maakuntaa vahvistavaksi toimintatavaksi.

Korona, väestön ikääntyminen, työttömyys ja toisaalta työvoiman saanti, globalisaation ja digitalisaation vaikutukset esimerkiksi teollisuuteen – kaikki ovat koko Päijät-Hämeelle yhteisiä haasteita. Ja yhdessä kuntien, päättäjien ja yritysten on näihin haasteisiin myös tartuttava. Rohkeus, heittäytyminen ja verkostojen hyödyntäminen vievät myös yrittäjiä eteenpäin. Otetaan riski ja katsotaan mihin oma osaaminen vie, ja tarvittaessa pyydetään jotakin muuta osaava kaveri kumppaniksi ja yhdistetään voimat.

Matkailuyrittäjyydestä elinvoimaa

Tätä yhteisen tekemisen meininkiä on nähtävissä esimerkiksi matkailun alalla, mihin Padasjoellakin hienosti panostetaan. Upea Päijänne, ympäröivä muu luonto ja saavutettava sijainti pääkaupunkiseutuun ja muihin isoihin kaupunkeihin nähden luovat paljon mahdollisuuksia.

Matkailu- ja elämyspalveluiden, hyvinvointipalveluiden sekä urheilun ja liikunnan alalla toimivat pk-yritykset ovat osaltaan kuntien elinvoiman vetureita. Matkailu ja siihen liittyvät elinkeinot synnyttävät uutta työllisyyttä ja verotuloja kuntaan. Ne myös auttavat ylläpitämään ja kehittämään monia peruspalveluja. Kolmen kansallispuiston läheisyys luo Padasjoelle hyvät mahdollisuudet panostaa retkeily-matkailuun, jota käsittääkseni kunnassa ollaan jo hankkeistamassa. Alan toimintaedellytyksiä on syytä tukea ja ottaa yritykset varhaisessa vaiheessa mukaan matkailupanostusten suunnitteluun.

Ei kuntaa ilman yrityksiä

Yritysten toimintaedellytysten edistäminen onkin yksi kunnan tärkeimpiä tehtäviä. Perustettavista, kasvavista ja kuntaan sijoittuvista yrityksistä tulee kunnan elinvoima. Mistä ostat ruuat? Kuka korjaa pyöräsi tai autosi? Missä sinä käyt töissä? Mistä syntyvät ne verotulot, joiden avulla rahoitetaan palvelut kaikenikäisille kuntalaisille? Kunta on asukkailleen hyvä paikka asua, kun siellä on yrityksiä, joista asukkaat saavat työtä ja palveluja ja kunta verotuloja.

Kunnan päätöksenteossa ja mahdollisimman aikaisin jo eri prosesseja valmisteltaessa pitäisi aina arvioida toimintatapojen ja päätösten vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin. Edistääkö ja helpottaako tämä yritysten arkista toimintaa, luoko mahdollisuuksia kasvuun, vai onko riski, että käy toisinpäin? Yritysvaikutusten arviointiin voi kunta kehittää omia malleja tai hakea hyviä esimerkkejä muualta – yhteistyö on valttia tässäkin. Paikallinen yrittäjäjärjestö on luonteva kumppani kunnan kanssa käytävään elinvoimavuoropuheluun. Panostus uuden yksityisen yritystoiminnan edellytyksiin on panostusta kunnan elinvoimaan ja tulevaisuuteen.

Menestystä ja hyvää yhteistyötä tulevaisuuteen!

Juha Tähkänen

Teksti on julkaistu 11.2.2021 Padasjoen Sanomien Kynävinkkeli-kolumnisarjassa.