11.12.2017 klo 15:09
Uutinen

Rovaniemelle syntyy 10 miljoonan euron sijoitusrahasto sekä co‐working tilat kiihdyttämään startup‐yritysten syntymistä Lappiin

Rovaniemen Kehitys Oy on solminut aiesopimuksen Lapin startup‐yritysten kiihdyttämiseen keskittyvän investointirahaston ja toimitilojen perustamisesta. Tavoitteena on tuottaa koko Lapin alueelle yli 100 kansainvälisesti kasvavaa startup‐yritystä vuoteen 2021 mennessä.

Helsingissä 29.11.2017 allekirjoitetussa aiesopimuksessa Rovaniemen Kehitys Oy ja FinestLove Oy ovat sopineet Rovaniemelle suunniteltavan sijoitusrahaston perustamisesta. Koko Lapin aluetta palvelemaan tarkoitettu startup‐toiminta on tarkoitus saada käyntiin kevään 2018 aikana.

Sopimus pitää sisällään myös yhteisölliset, paikkaan ja aikaan sitomattoman työn mahdollistavat coworking ‐tilat, joka tullaan suunnittelemaan yhdessä alueella toimivien oppilaitosten, yritysten ja Rovaniemen Kehitys Oy:n kanssa.

FinestLove Oy:n taustalla ovat startup‐yritysten asiantuntijat ja sijoitustoiminnan ammattilaiset Peter Vesterbacka, Kustaa Valtonen, Timo Teimonen ja Riikka Erkkilä. Rovaniemelle sijoittuvaan rahastoon tullaan hakemaan mukaan myös muita sijoitustoiminnan ammattilaisia ja rahastoja.

”Saimme erittäin positiivisen kuvan Rovaniemellä marraskuussa järjestetystä 180 sekuntia tapahtumasta, jossa pitsaamassa oli 15 yritystä, joista peräti kymmenen oli todella kovia. Monen yrityksen kohdalla ollaan jo nyt erittäin lähellä kansainvälistä läpilyöntiä”, toteavat 180 sekuntia ‐tapahtumassa mukana olleet Peter Vesterbacka ja Kustaa Valtonen.

Vesterbackan ja Valtosen mielestä Lappi ja Rovaniemi ovat nyt erittäin kiinnostavia matkailullisesti ja juuri nyt olisi loistava tilaisuus tehdä muillakin toimialoilla kansainvälisiä läpilyöntejä. He näkevät erityisesti Lapin yliopiston muotoilijoissa ja ammattikorkeakoulun peli‐ ja tekniikan opiskelijoissa valtavan potentiaalin.

Rahaston kokonaiskokotavoite on 10 miljoonaa euroa. Toiminta voidaan käynnistää pienemmällä kokonaissummalla, jonka jälkeen rahaston kokoa on mahdollista kasvattaa toiminnan käynnistymisen jälkeen. Rahaston kotipaikka tulee olemaan Rovaniemi ja sen sijoitustoiminta kohdentuu ensisijaisesti alkuvaiheen startup‐yritysten tarpeisiin.

Sijoitustoiminnan keskeisimpiä toimialoja tulevat olemaan muun muassa muotoilun alat, pohjoiset elintarvikkeet, opetuksen ja koulutuksen alat, peliala sekä ohjelmisto‐ ja sovelluskehityksen alat.

Rahaston toimintamallin tavoitteena on vahvistaa alueellisen startup‐ekosysteemin kehittymistä, toimia osaajaverkostojen, rahoitus‐ ja myyntikanavien avaajana sekä samalla luoda vahva perusta alueen yksityissijoittajille päästä mukaan startup yritysten alkuvaiheen toimintaan ja rahoittamiseen. Rahasto ja toimitilat edesauttavat myös ulkomaalaisten opiskelijoiden opiskelua ja sijoittautumista Rovaniemelle.

Toiminnan keskipisteenä tulee olemaan 1500–2000 neliön coworking ‐tilakokonaisuus. Rahoitushakemuksille luodaan selkeä prosessi, jonka avulla rahaston operatiivinen asiantuntijatiimi käy läpi hakemukset joko kvartaaleittain tai puolivuosittain järjestettävässä avoimessa pitsaustilaisuudessa.

”Yrityspanimo‐hankkeessa olemme vuoden 2017 aikana pystyneet saamaan aikaan Rovaniemelle yli kymmenen uutta yritystä, joista useampi on onnistunut saamaan myös sijoittajia mukaan toimintaansa. Yrityspuolella on nyt erittäin positiivinen vire ja meillä on täällä Lapissa erittäin paljon osaamista, jonka pohjalle on mahdollista perustaa kansainväliseen kasvuun tähtääviä startup‐yrityksiä”, sanoo Game Brewery ‐hankkeen projektipäällikkö Marko Alamartimo Rovaniemen Kehitys Oy:stä.

Alamartimo näkee, että Rovaniemellä Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu luovat erinomaisen pohjan uusille innovaatioille.

”Meidän on nyt pystyttävä tukemaan startup‐ yrityksiä entistä paremmin, jotta alueena Lappi voi kilpailla etelän isojen kaupunkien vetovoimaa vastaan. Rahaston ja startup‐keskittymän syntyminen on hyvä alku, sillä kasvu vaatii toimivan pohjan ja toimintamallit”, Alamartimo toteaa.

Kuva: Rovaniemen Kehitys Oy

Muita kiinnostavia aiheita