8.4.2019 klo 13:56
Uutinen

Sairaspoissaoloja vähentämällä kannattavampaa liiketoimintaa?

Säästä aikaa ja rahaa valitsemalla Fennian Hyvinvointiturva ja FenniaHoitaja.

Maailma muuttuu jatkuvasti ja myös vakuutusyhtiöiden on pysyttävä muutoksessa mukana. Olemme muun muassa teknologisen murroksen, väestörakenteen muutoksen sekä kansainvälistymisestä aiheutuvan muutoksen vaikutuksen alaisena. Haluamme Fenniassa tuottaa alan parhaan asiakaskokemuksen meneillään olevassa jatkuvassa muutoksessa ja samanaikaisesti auttaa yrityksiä liiketoimintaan liittyvissä haasteissa.

Olemme havainneet, että pystyäksemme tähän, meidän tulee tuottaa asiakkaillemme sekä yhteistyökumppaneille konkreettista lisäarvoa esimerkiksi palveluidemme avulla. Samanaikaisesti meidän pitää pystyä keskustelemaan laaja-alaisemmin yrittäjien kanssa mahdollisuuksista, joilla me voisimme tukea yrittäjiä ja yrityksiä kasvattamaan liiketoimintaansa sekä ennaltaehkäisemään liiketoimintaan liittyviä taloudellisia riskejä.

Fennia ja Suomen-Yrittäjät tekivät yhdessä tutkimuksen yrittäjiä huolestuttavista riskeistä. Yksi suurimmista huolenaiheista tutkimuksen perusteella liittyi yrittäjän sekä avainhenkilöiden hyvinvointiin ja työkyvyttömyysriskin hallintaan. Kyselyn vastaukset eivät olleet yllättäviä, koska valtaosa suomalaisista yrityksistä on yrittäjävetoisia. Tällöin yrittäjän työpanos yritykselle on erittäin merkityksellinen. Samanaikaisesti mahdolliset työntekijöiden sairaspoissaolot maksavat yrittäjälle keskimäärin noin 350 euroa päivässä.

Hyvinvointiturva

Vastataksemme huutoon kutsuimme vuonna 2017 ryhmän yrittäjiä kasaan ja aloimme yhdessä pohtia ratkaisuja, joilla voisimme tukea ja ennaltaehkäistä edellä mainittuja riskejä. Keskusteluissa yrittäjien kanssa nousi nopeasti esiin kolme aihealuetta, joissa oli tunnistettu haasteita yrittäjien näkökulmasta:

  1. Työterveys -> Mitä työterveys kattaa? Mitä se maksaa? Voisiko se olla helposti budjetoitavissa?
  2. Lakisääteinen tapaturmavakuutus -> Vahingon sattuessa toimintamallit epäselviä – mistä saadaan vakuutustodistus, mihin olemme yhteydessä? Mikä on korvattava tapaturma?
  3. Sairaskuluvakuutus -> Milloin käytän työterveyshuoltoa ja milloin omaa vakuutusta? Sairaskuluvakuutus tuntuu kalliilta. Vahinkoilmoituksen teko on työlästä ja vakuutuksen saamisessa on haasteita, jos olen joutunut leikkaukseen tai minulla on todettu sairauksia.

Yhteistyössä yrittäjien ja alan asiantuntijoiden kanssa rakensimme Hyvinvointiturva-palvelun. Palvelua rakennettaessa fokuksessa oli kolme asiaa: helppous, jatkuvuus sekä tuloksentekokyvyn turvaaminen. Hyvinvointiturvan avulla helpotamme yrittäjien arkea ja nopeutamme yrittäjän tai työntekijän hoitoon pääsyä sekä töihin palaamista. Samanaikaisesti tarjoamme kumppanimme Pihlajalinnan kautta työterveyspalvelun, jonka kulut ovat ennustettavissa ja näin ollen budjetoitavissa.

Hyvinvointiturva ja FenniaHoitaja

Hyvinvointiturva-palvelu on koottu lakisääteisestä työterveyshuollosta, lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta sekä koko yrityksen henkilöstön kattavasta sairaskuluvakuutuksesta. Vahinkotilanteen sattuessa yrittäjän tai yrityksen työntekijän ei tarvitse täytellä vahinkoilmoituksia tai miettiä kuuluuko minun käyttää työterveyshuoltoa, lakisääteistä tapaturmavakuutusta vai omaa sairaskuluvakuutustani – edellä mainittuja tilanteita varten perustettiin FenniaHoitaja helpottamaan yrittäjän arkea.

Sairastapauksen tai tapaturman yllättäessä vahingonkärsijän ei tarvitse kuin soittaa FenniaHoitajalle, joka koordinoi vahinkoprosessia alusta loppuun asti. FenniaHoitaja täyttää vahinkoilmoituksen, varaa tilanteesta riippuen vastaanottoajan joko työterveyshuoltoon tai suoraan erikoislääkärille ja varmistaa, että hoitotoimenpiteistä aiheutuvat laskut ohjautuvat suoraan Fenniaan.

Mitä Hyvinvointiturva mahdollistaa?

FenniaHoitajan avulla yrittäjä säästää aikaa ja rahaa, koska hänen ei tarvitse enää murehtia hoitoketjusta ja siitä mitä vakuutusta työntekijän tai hänen itsensä tulee käyttää. Yrityksen työterveyshuollon kustannukset ovat selkeästi budjetoitavissa kiinteästi hinnoitetulla ratkaisulla.

FenniaHoitajan avulla olemme onnistuneet lyhentämään leikkausta vaativan tapaturman hoitoketjua seitsemään vuorokauteen. Hyvinvointiturvan ja FenniaHoitajan avulla asiakas voi saada merkittäviä kustannussäästöjä sairaspoissaolomäärien vähenemisellä.

Asiakkailta saamamme palaute on erittäin hyvä, mistä kertoo yli 80 NPS (Net Promoter Score) -luku. Olemme onnistuneet tuottamaan asiakkaillemme Hyvinvointiturva-palvelun avulla selkeää lisäarvoa toimimalla taloudellisen turvallisuuden neuvonantajina.

Asiakkaan kommentti:

Sammutusjärjestelmäurakoitsija Kimmo Metso (kuvassa) Besase Oy:stä kertoo, miksi hän valitsi Hyvinvointiturvan ja FenniaHoitajan:

”Halusimme työterveyshuollon puolelta toimijan jolla on toimipaikka lähellä Naantalia, mutta heidän palveluverkostonsa on koko maanlaajuinen. Kiinteähintainen sopimus sekä Fennian että Pihlajanlinnan kanssa helpottaa budjetointiamme. Olemme käyttäneet FenniaHoitajan palvelua ja se on toiminut hyvin.”

Kirjoittaja: Fennian lounaisen alueen myyntijohtaja Mikko Huhto

Voisimmeko olla auttamassa ja tuottamassa lisäarvoa myös teille? Olemme mielellämme rinnallasi rakentamassa juuri sinun näköistä tulevaisuuttasi – ole yhteydessä niin keskustellaan lisää puh. 040-57571890 tai mikko.huhto@fennia.fi.