10.2.2017 klo 15:12
Uutinen

Sairastuneen yrittäjän neljän päivän omavastuu on epäreilua

Kansanedustaja, ex-yrittäjä Kaj Turusen (ps.) puheenvuoro yrittäjän neljän päivän omavastuuajasta sairaustapauksissa on herättänyt keskustelua sosiaalisessa mediassa. Suomen Yrittäjät on esittänyt omavastuun lyhentämistä yhteen päivään.

”Yrittäjien merkitys kansantaloudellemme on ihan keskeinen. Ei ole ihan sama miten yrittäjiä kohdellaan”, kansanedustaja ja eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja Kaj Turunen (ps.) kirjoitti pari päivää sitten Uuden Suomen Puheenvuorossa.

Turunen muistuttaa, että työntekijällä on omavastuuajalla työsopimuslain mukaan oikeus täyteen palkkaan, mutta yrittäjän omavastuuaika on sairastumispäivä ja sitä seuraavat kolme arkipäivää. Yrittäjä on siis tosiasiallisestikin sairastumisensa ensimmäiset neljä päivää työkyvyttömänä omalla vastuulla poissa työstä ja ilman toimeentuloa.

”Tämä on johtanut siihen, että yrittäjät valitsevat sairastuessaan huomattavasti palkansaajia useammin työnteon, sen sijaan että hoitaisivat terveyttään”, Turunen toteaa.

Asia kävi selkeästi ilmi Suomen Yrittäjien teettämästä sosiaaliturvakyselystä viime syksynä. Kyselyyn vastanneista yksinyrittäjistä noin 68 prosenttia kertoi olleensa sairaana töissä viimeksi kuluneen 12 kuukauden aikana ja heistä joka kuudes jopa yli 10 päivää.

Mitä nuoremmasta yrittäjästä on kyse, sitä useammin työskennellään sairaana: alle 35-vuotiaista sairaan töihin oli mennyt jopa 86 prosenttia. Paljon sairaana työskennelleet yrittäjät olivat myös muita useammin poissa yritystoiminnasta terveydellisistä syistä.

Suomen Yrittäjien sosiaaliturvakyselyyn vastasi 1000 yrittäjää.

Suomen Yrittäjät on esittänyt sosiaali- ja terveysministeriölle, että yrittäjän omavastuuaika sairauspäivärahassa tulisi lyhentää nykyisestä neljästä päivästä yhteen eli sairastumispäivään. Yrittäjille tehdyssä kyselyssä peräti 87 prosenttia vastaajista kannatti ajatusta.

Muutoksen tärkeydestä kertoo se, että jopa 56 prosenttia kyselyyn vastaajista oli valmis siihen, että yrittäjät itse rahoittaisivat uudistuksen, jos muuta rahoitusta siihen ei saada.

Jari Lammassaari

jari.lammassaari@yrittajat.fi