PRH hätyyttelee tekemään edunsaajailmoituksen
Tuhannet yritykset ovat jättäneet edunsaajailmoituksen tekemättä. Kuva: Getty Images

Saitko tällaisen kirjeen PRH:lta? Toimi heti

Edunsaajatiedot ovat jääneet ilmoittamatta kymmeniltä tuhansilta yrityksiltä.

Kaupparekisteriä ylläpitävä Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) kertoo, että edunsaajatiedot ilmoittamatta jättäneitä yrityksiä uhkaa yrityksen poisto kaupparekisteristä.

PRH on muistuttanut yrityksiä edunsaajailmoituksen tekemisestä asiakaskirjeillä, nettisivuilla ja useissa muissa kanavissa. Kaupparekisterissä on kuitenkin vielä noin 47 000 yritystä, joilta lakisääteinen ilmoitus on jäänyt tekemättä.

PRH ryhtyy poistamaan kaupparekisteristä yrityksiä, jotka kehotuksista huolimatta eivät ilmoita tietoja tosiasiallisista edunsaajistaan. Tällä viikolla PRH on lähettänyt kehotuskirjeitä tuhansille osakeyhtiöille ja osuuskunnille, jotka eivät ole ilmoittaneet edunsaajatietojaan. Näitä yrityksiä uhkaa myöhemmin poistaminen kaupparekisteristä, jos yritys ei kehotusten jälkeenkään ilmoita edunsaajatietoja määräajassa.

Laki velvoittaa

Kaupparekisterilain mukaan jokaisen osakeyhtiön ja osuuskunnan täytyy ilmoittaa kaupparekisteriin tiedot tosiasiallisista edunsaajistaan eli omistus- tai määräysvaltaa käyttävistä henkilöistä. Velvollisuus ei kuitenkaan koske pörssiyhtiöitä ja keskinäisiä kiinteistöosakeyhtiöitä. Yrityksillä ollut useampia vuosia aikaa tehdä ilmoitus.

PRH on rekisteröinyt yritysten edunsaajatietoja heinäkuusta 2019 alkaen. Velvollisuus tehdä maksuton edunsaajailmoitus ja pitää tiedot ajan tasalla koskee yhteensä noin 280 000 yritystä.

Kaupparekisteristä poistaminen tai selvitystilaan määrääminen perustuu osakeyhtiölakiin, osuuskuntalakiin ja kaupparekisterilakiin.

Vinkkaa meille juttuaihe!

  • Kerro siis meille, mitä yrittäjän elämässä tapahtuu.
Toimitus
Toimitus