11.10.2018 klo 12:35
Uutinen

Säkylä – Satakunnan Yrittäjäaktiivisin kunta 2018

Satakunnan Yrittäjät on valinnut Vuoden Yrittäjäaktiiviseksi kunnaksi 2018 Säkylän, jonka kuntastrategia kulkee eteenpäin otsikolla ”Vastuullinen ja rohkea Säkylä”. Säkylä on valittu palkinnon saajaksi erityisesti siksi, että se on viime vuosina kehittynyt vahvasti yrittäjäystävällisempään suuntaan. Erikoismaininnat positiivisesta suunnanmuutoksesta saivat Eurajoen ja Huittisten kunnat.

– Säkylän positiivinen kehitys ja panostus kunnan yrityksiin näkyy myös ulospäin. Jo viime vuonna palkitsimme Säkylän Vuoden yrittäjyysteko -kunniakirjalla ja tämän vuoden Elinkeinopoliittisessa mittaristossa Säkylällä oli valtakunnallisesti suurin kasvu tuloksissa, Satakunnan Yrittäjien toimitusjohtaja Markku Kivinen avaa valinnan perusteluja.

Säkylän kunnan säännöllinen ja aktiivinen yhteydenpito yrittäjiin on kasvanut ja kehittynyt viime vuosina merkittävästi. Lisäksi Säkylässä on toimiva elinkeinotiimi sekä muita tapaamisia kunnan ja yrittäjien välillä. Säkylän kunnalla on myös erillinen Yrittäjyyssuunnitelma, jossa on määritelty, mikä on kunnan tavoite yrittäjyyden edistämisen suhteen ja millaisilla toimenpiteillä näihin tavoitteisin lähdetään.

Vuoden 2018 aikana Säkylän kunta on perustanut merkittävän yritysalueen, jossa on jo kunnallistekniset valmudet ja kaksi yritystä onkin alueella jo aloittanut toimintansa. Myös kunnan yrityspalveluihin on palkattu uusi liiketoimintajohtaja, jonka tehtävänä on lisätä yhteistyötä yrittäjien ja yrityksien suuntaan. Myös kunnan viestintää on parannettu yrittäjien näkökulma huomioiden.

– Yksi perustelu on myös se, että Säkylässä käydään Suomen Yrittäjien Elinkeinopoliittisen mittariston vastaukset laajasti läpi monella tasolla, ja tuloksia peilataan omaan toimintaan; kehittämiskohteita pohditaan ja mittaristoa analysoidaan tulevaisuutta silmällä pitäen, Markku Kivinen kuvaa Säkylän kehittämistyötä.

– Otamme tunnustuksen ilolla vastaan. Se on osoitus ja kiitos siitä, että meillä Säkylässä on jo pitkään tehty työtä yrittäjyyden eteen. Myös vuoropuhelu paikallisen yrittäjäyhdistyksen kanssa on kaksisuuntaista ja sujuvaa, Säkylän kunnanjohtaja Teijo Mäenpää toteaa ja liiketoimintajohtaja Hanna Nieminen jatkaa ja kiitteleekin Säkylän Yrittäjien puheenjohtaja Juuso Perkolaa hyvästä ja luottamuksellisesta yhteistyöstä.

Kunniamaininnat Huittisiin ja Eurajoelle

Tänä vuonna nousi esiin myös muita vahvoja yrittäjäaktiivisia ja yhteistyöhön entisestään panostavia kuntia. Eurajoen ja Huittisten kohdalla on nähtävissä selvää aktiivisuuden kasvua yritysten ja yhteistyön kehittämisen suuntaan. Siksi Huittinen ja Eurajoki palkitaankin kunniakirjoilla.

– Meillä on myös monia muita kuntia, jotka toimivat vuodesta toiseen aktiivisesti ja positiivisesti yrittäjien suuntaan. Näitä kuntia ovat mm. Ulvila, Merikarvia ja Rauma, Markku Kivinen toteaa yrittäjäaktiivisesta kuntatyöskentelystä Satakunnasta.

Mikä Yrittäjäaktiivinen kunta?

Satakunnan Yrittäjät palkitsee myös 80-vuotis juhlavuonnaan Satakunnan Yrittäjäaktiivisen kunnan. Tänä vuonna Yrittäjäaktiivinen kunta valitaan jo kahdeksannen kerran. Yrittäjäaktiivisessa kuntakyselyssä kunnan päättäjät vastaavat yhdessä paikallisen yrittäjäyhdistyksen edustajien kanssa kunnan yrittäjäaktiivisuuden arviointiin.

– Arviointi on hyvin laaja ja tulokset antavat hyvän kuvan kunnan yrittäjälähtöisestä ajattelusta. Se kertoo kunnan aktiivisuudesta panostaa yrittäjyyteen ja kunnan elinvoimaan yritysten kautta. Samalla arviointi toimii kehittämistyökaluna, jonka avulla kunta ja yritykset voivat yhdessä pohtia kehitettäviä asioita, Satakunnan Yrittäjien yhteyspäällikkö Heikki Kaplas avaa Yrittäjäaktiivinen kunta -konseptia.

Yrittäjäatkiivinen kunta -kyselyssä arvioidaan mm. kuntastrategian ja elinvoimaohjelman ajantasaisuutta, elinkeinotoimen resursseja sekä yrityspalvelujen ja hankinta- ja lupa-asioiden toimivuutta. Arviointi myös mittaa yrittäjien ja kunnan välistä yhteistyötä sekä päättäjien yrittäjyysasennetta. Kysely on enemmänkin kunnan yrittäjälähtöisyyden laatuarviointi. Mikäli kunta saa hyvät arviot tässä kyselyssä korreloi se yleensä kahden vuoden välein tehtävään Elinkeinpoliittiseen mittaristoon, joka toimii tavallaan kunnan asiakastyytyväisyysmittarina yrittäjyyden näkökulmasta.

Tänä vuonna kaikki Satakunnan 17 kuntaa osallistuivat arviontiin ja tätä myötä kipailuun, mikä on osoitus siitä, että Satakunnassa kunnat haluavat olla mukana kehittämässä omaa yrittäjälähtöistä ajatteluaan, joka näkyy tietenkin alueen elinvoimassa ja sen kehitysnäkymissä. Yrittäjäaktiviinen kunta -konseptin on kehittänyt Satakunnan Yrittäjät yhdessä alueen kuntien kanssa. Malli on otettu käyttöön myös jo muun muassa Pirkanmaalla ja Savossa.

Terveisin
Satakunnan Yrittäjät

Lisätietoja:
Markku Kivinen, toimitusjohtaja, Satakunnan Yrittäjät, 0503778006
Heikki Kaplas, yhteyspäällikkö, Satakunnan Yrittäjät, 0503735870
Teijo Mäenpää, kunnanjohtaja, Säkylä, 044 517 1012