Hämeen Yrittäjien hankinta-asiantuntija Sanna Meronen-Vilenius esitti teesinsä hankintaseminaarissa Hämeenlinnassa 15.2.2022. Kuvakaappaus videostriiimauksesta (Showtekniikka Torvinen Oy).
23.3.2022 klo 10:02
Uutinen

Sanna Meronen-Vilenius: Teesit hyvään hankintaan

Julkisissa hankinnoissa pienten ja keskisuurten yritysten haasteena on usein ollut se, että hallinnollinen taakka ja hankintakokonaisuudet ovat olleet suuria, tietoa ei saada riittävästi tai tarjouksen valmistelussa on kohtuuttoman suuret vaatimukset ja kustannukset.

– Hankinnoissa ei ole kyse tähtitieteestä, vaikka itse kullakin menee välillä sormi suuhun lain tulkinnan kanssa. Yrittäjän kannattaa käyttää asiantuntijapalveluja, jotka ovat maksuttomia, vihjaa Hämeen Yrittäjien hankinta-asiantuntija Sanna Meronen-Vilenius.

Miten julkiset hankinnat paremmin haltuun?

Markkinavuoropuhelu tilaajan ja toimittajan kesken on aina tärkeää, käydään se millä keinoin hyvänsä. Se helpottaa molempia osapuolia. Hankinnan huolellinen aikatauluttaminen on hyödyllistä niin hankkijan kuin tarjoajan näkökulmasta. Prosessi onnistuu varmasti paremmin ja laatu paranee, kun kumpikin osapuoli pystyy valmistelemaan osuutensa ajoissa sekä huolellisesti.

– Tärkeää on myös, että pienhankinnat ovat avoimesti ja tasapuolisesti nähtävillä, esimerkiksi sähköisissä hankintapalveluissa.

Hankintojen osiin jakamisella voi olla oleellinen merkitys, koska se tarjoaa pienemmille yrityksille mahdollisuuden tarjota osakokonaisuuksia.

– Ilman perustelua EU-hankinnat tulee jakaa osiin. Joidenkin tarjouspyyntöjen ehtona voi jopa olla, että sama toimittaja ei voi voittaa kaikkia kilpailutuksien osia.

Tarjoajalle ei tule asettaa suhteettoman suuria vähimmäisvaatimuksia, vaan niiden pitää olla realistisia todellisiin tarpeisiin nähden. Aidon kilpailun nimissä tarjoajalta ei saisi estää muuta liiketoimintaa, esimerkiksi kaluston käytön muissa tilauksissa tai estämällä alihankintaa. Sopimusaikojen ja -ehtojen pitää olla riittävän selkeitä niin epäonnistumisten käsittelyn kuin onnistumisien huomioimisen osalta.

”Jos yritys markkinoi yrityksille, miksi se ei markkinoisi myös hankintayksiköille?”

”Jos yritys markkinoi yrityksille, miksi se ei markkinoisi myös hankintayksiköille?”

Hankinta-asiantuntija Sanna Meronen-Vilenius

Yrittäjän kannattaa osallistua!

Julkinen tilaaja voi olla yritykselle huomattavan merkittävä ja varma kauppakumppani. Julkinen kilpailutus antaa tietoa tilaajasta, kilpailijoista, tuotteista, palveluista ja markkinoista – mikä kehittää kaikkien osapuolten laatua ja toimintaa. Meronen-Vilenius kehottaa yrittäjää seuraamaan tärkeitä hankintakanavia, kuten Hilma (hankintailmoitukset.fi) ja Pienhankintapalvelu.

– Rekisteröitymällä voi luoda maksuttomia hakuvahteja, jolloin tarjouspyyntöjä kilahtaa suoraan omaan sähköpostiin. Kuntien nettisivuilla voi myös olla omia tarjouspyyntöjä ja hankintakalentereita. Aktiiviset yritykset huomataan eli kannattaa ottaa myös hankintayksiköt markkinoinnin kohteeksi ja osallistua markkinavuoropuheluun, painottaa Meronen-Vilenius.

Hankintalain tavoitteita

  1. Julkisten varojen käytön tehostaminen
  2. Laadukkaiden ja innovatiivisten hankintojen tekeminen
  3. Turvata pienten ja keskisuurten yrityksien ja yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tuotteita, palveluja ja urakoita julkisissa tarjouskilpailuissa

Katso video, niin saat myös Sannan vinkkejä tarjouspyynnön käsittelyyn ja tarjouksen laatimiseen!