10.5.2017 klo 13:53
Uutinen

Savon Nuoret Yrittäjät: Yrittäjän oikeus perheeseen?

Yrittäjät rahoittavat toisten perhevapaita, mutta eivät voi hyödyntää niitä itse. Asia on korjattava nopeasti.

Perhevapaajärjestelmän uudistaminen tulee miettiä eri osapuolia kuullen. Suomen Yrittäjät vaatii, että hallitus asettaa työryhmän valmistelemaan uudistusta, joka tulisi toteuttaa viimeistään seuraavalla vaalikaudella.

Savon Nuoret Yrittäjät pitää ehdotusta hyvänä, kun sen tavoitteena on yrittäjän aseman parantaminen perhevapaajärjestelmässä, oikeudenmukaisuus vanhemmuuden kustannusten rahoituksessa sekä erityisesti nuorten naisten työllisyyden vahvistaminen ja syntyvyyden lisääminen.

– Haluamme kaikille perhettä perustaville tasavertaiset mahdollisuudet nauttia perhe-elämästä sekä harjoittaa ammattia. Tarvitsemme tähän maahan pitkäjänteisemmän ja kestävämmän ratkaisun, joka myös kannustaa työllistämään lisääntymisikäisiä naisia tai ainakin poistaa heidän palkkaamisen esteitä. Lasten ja perheiden asia on koko yhteiskunnan asia, toteaa Savon Nuorten Yrittäjien puheenjohtaja Jenni Rutonen.

Nykymalli on ankara erityisesti yrittäjille, koska perhevapaista aiheutuvat, usein merkittävät kustannukset lankeavat suurelta osin työnantajille. Nykyjärjestelmä on niin jäykkä, että vain 54 prosenttia yrittäjistä on pystynyt pitämään lapsensa syntymän yhteydessä perhevapaata. Asia käy ilmi Suomen Yrittäjien tekemästä kyselystä.

Vanhemmuuden kustannuksia tasattava naisten työmarkkina-aseman parantamiseksi

Jenni Rutosen mukaan nykyjärjestelmä asettaa naisvaltaisen alan yrittäjät eriarvoiseen asemaan suhteessa miesvaltaisiin aloihin ja heidän työnantajiinsa. Järjestelmä voi johtaa jopa yrityksen kassakriisiin, kun yritys maksaa poissaolevalle työntekijälle ja saa vasta myöhemmin korvauksia Kansaneläkelaitokselta.

– Molemmat vanhemmat ovat kuitenkin ihan yhtä paljon syntyvän lapsen vanhempia, miksi siis äidin työnantajien täytyy kustantaa äitiysvapaa, Rutonen kysyy.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Jenni Rutonen, Savon Nuoret Yrittäjät
p. 040 845 7927, jenni.rutonen(at)gmail.com

toimitusjohtaja Arto Nykänen, Savon Yrittäjät
p. 044 368 0501, arto.nykanen(at)yrittajat.fi


Taustaa

70 prosenttia pk-yrittäjistä kannattaa työnantajille vanhemmuudesta aiheutuvien kustannusten kattamista nykyistä laajemmin verovaroista.

Yksi lapsi maksaa äidin työnantajalle nettona noin 8 000 euroa. Siinä on otettu huomioon huhtikuun 2017 alusta voimaan tullut 2 500 euron kertakorvaus.

Noin puolet kustannuksista syntyy päivistä, jolloin työntekijä on kotona hoitamassa alle 10-vuotiasta sairasta lasta. Päiviä on arvioitu olevan keskimäärin viisi vuodessa per lapsi. Näitä tilapäisen hoitovapaan kustannuksia ei korvata työnantajille. Lisäksi työnantajan kustannuksia lisäävät esimerkiksi raskauden aikaiset sairauspoissaolot.

Viime aikoina on esitetty eri perhevapaamalleissa, että isille ja äideille tulisi pitkät pakkokiintiöt ja perheiden mahdollisuuksia valita kotiin jäädä rajoitettaisiin. Tavoite saada enemmän isiä hoitovapaalle on hyvä, mutta esitetty keino vaikeuttaa yrittämistä ja sitä kautta työllisyyttä. Perheillä pitää kuitenkin olla mahdollisimman laaja mahdollisuus valita, kuka jää lasta hoitamaan.

Korjattava kolme kohtaa

1. Vastuunkantoa perhevapaajärjestelmästä laajennetaan niin, että korvataan verovaroista yrityksille tilapäisestä hoitovapaasta ja raskauden aikaisista lyhyistä sairauspoissaoloista aiheutuvat kustannukset. Ne maksavat noin 145 miljoonaa euroa vuodessa. Vastaavat säästöt saa esimerkiksi leikkaamalla yritystukia.

2. Työpaikoilla pitää olla mahdollisuus sopia paikallisesti sairausvakuutuslaista poikkeavia ratkaisuja työn ja perhevapaiden yhdistämiseksi niin, että työntekijällä säilyy oikeus päivärahaan päiviltä, jolloin hän hoitaa lastaan.

3. Yrittäjille on säädettävä nykyistä joustavampi mahdollisuus yhdistää yrittäjyys ja lapsen hoitaminen vanhempainpäivärahalla. Esimerkiksi esitykset pitkästä pakollisesta isä- ja äitikiintiöstä ovat erittäin ongelmallisia yrittäjille, joiden yritystoiminta on riippuvaista isän tai äidin omasta toiminnasta. Nykyjärjestelmä ei kannusta yrittäjiä saamaan lapsia.