14.5.2019 klo 16:00
Uutinen

Savon Yrittäjät auttaa ja innostaa yrittäjiä digipolulle

Tutkimus: Pk-yritysten digitaalisuus etenee jälleen suvantovaiheen jälkeen

Elisan ja Suomen Yrittäjien teettämän tutkimuksen mukaan useampi kuin joka toinen pk-yritys on tehnyt useita digitekoja viimeisen kahden vuoden aikana.

Digiteolla tarkoitettiin tutkimuksessa yrityksen digitaalisuutta kehittäviä muutoksia ja kehitysprojekteja. Tällaisia olivat esimerkiksi toimistoratkaisujen, taloushallinnon tai asiakkuudenhallinnan sähköistäminen, IT:n ulkoistaminen, digitaalisen markkinoinnin tai verkkokaupan käyttöönotto sekä digitaalisuutta hyödyntävien tuotteiden kehittäminen.

Tutkimuksen mukaan digitekojen hyödyt näyttävät realisoituvan vasta pidemmällä aikavälillä, ja siksi myös yrittäjän sitoutumisella ja kärsivällisyydellä on suuri painoarvo onnistumisessa.

YOM-palvelu vauhdittaa digitalisaatiota

Myös pohjoissavolaiset yritykset ovat aktivoituneet digitalisaation haltuun ottamisessa. Savon Yrittäjien Yritys oppii ja menestyy (YOM) -palvelu on järjestänyt tänä vuonna jo yli 30 digitalisaatiota edistävää koulutusta, joihin on osallistunut lähes 300 yrityksen edustajaa. Koulutusaiheet ovat olleet digitalisaation eri osa-alueilta, mm. somemarkkinoinnista ja digitaloudesta.

– Kun koulutusten jälkeen on kysytty, onko osallistuva yritys kiinnostunut jatkamaan aiheen parissa digitalisoitumisen eteenpäin viemisessä, niin 91% vastanneista toteaa kyllä, kertoo YOM-palvelun projektipäällikkö Mia Hakulinen ja kannustaa yrittäjiä rohkeasti lähtemään digipolulle.

– Oli kyseessä sitten ihan vain verkkosivut, somemarkkinointi tai vaikka tekoäly, tässä kehityksessä täytyy pysyä mukana, jotta yritys voi elää ja hengittää, Hakulinen jatkaa.

Tietotyön välineiden käyttö harpannut jumiutumisen jälkeen eteenpäin

Elisan ja Suomen Yrittäjien edellinen, vuonna 2017 tutkimus osoitti pk-yritysten digitaalisuuden tason jumiutuneen, mutta nyt selkeitä kehitysponnistuksia on taas havaittavissa. Tietotyön välineistä älypuhelinta, kannettavaa tietokonetta ja etäyhteyttä hyödynnetään aiempaa enemmän, ja moni aloittava yrittäjä lähtee liikkeelle monipuolisella välineistöllä.

Yritystoiminnan perusprosesseista sähköinen laskutus ja asiakkuudenhallinta ovat alkaneet digitalisoitua vauhdilla. Verkkokokouksien ja videoneuvottelujen määrä on puolestaan kasvanut suhteessa eniten viimeisen kahden vuoden aikana.

Yrittäjät suosittelisivat erittäin usein niitä digitekoja, joiden tekemiseen he olivat sitoutuneet alusta lähtien. Nämä arvioidaan myös liiketoiminnan kannalta hyödyllisimmiksi. Todennäköisimmin digitekoja suosittelee päätöksentekijä, joka on ollut mukana myös projektin toteutuksessa. Työnantajayritykset suosittelisivat useimmiten IT:n ulkoistusta ja digitaalisia tuotteita.

– Jotta yrityksen digi-investointi kantaisi hedelmää, on yrittäjän itse oltava sen toimeenpanossa aktiivinen. Kaikkea ei tietenkään tarvitse tehdä itse. Tulos kuitenkin vahvistaa käsitystä siitä, että digitalisoimiseen kannattaa suhtautua liiketoiminnan kehittämisenä, ei niinkään teknisluonteisena harjoituksena, Suomen Yrittäjien digi- ja koulutusasioiden päällikkö Joonas Mikkilä sanoo.

Tutkimuksen suunnittelusta, tiedonkeruusta, analyysista ja raportoinnista on vastannut Prior Konsultointi Oy. Tutkimuksen toimeksiantajat ovat Elisa Oyj ja Suomen Yrittäjät. Tutkimukseen vastasi 1091 yrittäjää, joista noin puolet on yksinyrittäjiä. Muut yrittäjät edustavat pääosin 1-50 hengen yrityksiä. Tutkimuksen virhemarginaali 95 % luottamustasolla on 2-3 prosenttiyksikköä.

Tutustu tutkimukseen tästä >>

Lisätietoja:

Mia Hakulinen, projektipäällikkö
Savon Yrittäjät
Yritys oppii ja menestyy (YOM) -palvelu
p. 044 368 0508, mia.hakulinen(at)yrittajat.fi

Joonas Mikkilä, digi- ja koulutusasioiden päällikkö
Suomen Yrittäjät
p. 045 129 6791, joonas.mikkila(at)yrittajat.fi

Elisa Mediadesk
p. 0503051605, mediadesk(at)elisa.fi