25.1.2019 klo 08:34
Uutinen

Savon Yrittäjät ja MTK Pohjois-Savo: Yhteisillä teemoilla kohti kevään eduskuntavaaleja

Savon Yrittäjät ja MTK Pohjois-Savo ovat sopineet yhteistyöstä kevään eduskuntavaaleissa.

Yhteistyö näkyy mm. yhteisinä alueellisina vaaliteemoina. Lisäksi järjestöt tekevät yhteistyötä eduskuntapuolueiden ja -ryhmien kanssa. Kaikkien yhteinen intressi on edistää koko vaalipiirin ja Itä-Suomen elinvoimaisuutta.

Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Arto Nykänen kehuu yhteistyötä erinomaiseksi.
– Meillä on MTK Pohjois-Savon kanssa hyvin yhtenäinen näkemys yrittäjyydestä. Meillä on myös paljon yhteisiä jäsenyrittäjiä, joiden ääntä haluamme vaalikeskustelussa tuoda esille. Panostamalla esille tuomiimme vaaliteemoihin, elinvoima alueellamme kasvaa ja yritykset pystyvät työllistämään. Tällä kaikella on merkittävä vaikutus siihen, että ihmisillä olisi paremmat elämisen edellytykset Itä-Suomen alueella, Nykänen perustelee.

Toiminnanjohtaja Jari Kauhanen MTK Pohjois-Savosta jatkaa samalla linjalla.
– Yrittäjien kanssa tehtävä yhteistyö tuo lisäarvoa molempien järjestöjen jäsenille ja samalla koko Itä-Suomen alueelle. Elinvoimaisen ja kehittyvän yrittäjyyden kautta niin maaseudulla kuin kaupungeissa voimme parhaiten vastata Itä-Suomen alueen kehittämisen haasteisiin, Kauhanen toteaa.

Itä-Suomen tulevaisuus kiinni panostuksista infraan

Järjestöjen yhdessä mietityt alueelliset teemat kumpuavat Itä-Suomen alueen ihmisten ja yritysten perustarpeista ja arjen sujuvuudesta. Itä-Suomi kärsii muuttotappiosta, josta aiheutuu monenlaisia seurauksia.

-Ilman yhteiskunnan satsauksia luonnonvaroiltaan rikasta aluettamme ei voida pitää elinvoimaisena, painottavat Nykänen ja Kauhanen.

Teemat:

Sähköverotuksen uudistaminen pitää selvittää. Naapurimaassa Ruotsissa on tästä hyviä kokemuksia. Sähkön toimitusvarmuuden vuoksi pitkien välimatkojen alueella sähkön siirtohinnat ovat huomattavasti korkeammat lisäten näin alueellista eriarvoisuutta voimakkaasti.

Alemman tieverkon korjausvelan purkamista tulee jatkaa. Korjausvelan purkamisen konkretisoimiseksi MTK on kerännyt noin 200 esimerkkikohdetta ympäri maata, joiden kunnostamisella voidaan edistää maaseudun elinkeinojen menestymistä. Lisäksi yksityisteissä on paljon tarpeita. Pohjois-Savon teiden kunto on maan huonoimpia, vaikka alkutuotannon vahvimpana seutuna tiet pitäisi olla kunnossa.

Itäinen junarata pitää saada nopeammaksi siten, että Kuopiosta Helsinkiin on kolmen tunnin matka. Tämä on saavutettavissa siten, että samaan yhteyteen keskusteluun otetaan myös Helsinki-Kouvola-Pietari-rata.

Yritysten kasvu ja kehittyminen ovat hyvin pitkälti kiinni osaavan työvoiman saannista. Seuraavalla hallituskaudella on asiaan kiinnitettävä huomattavasti aiempaa enemmän huomiota. Elinikäinen oppiminen pidentää työuria ja varmistaa osaavan työvoiman muuttuvassa työelämässä. Yritysten ja oppilaitosten syvemmällä yhteistyöllä parannetaan nuorten työllistymistä.

Savo-Karjalan vaalipiirin yhteinen edunvalvonta tulee seuraavalla vaalikaudella siirtää uudelle tasolle. Itä-Suomella ei ole varaa hävitä muun muassa aluepoliittisissa kysymyksissä muulle Suomelle. Yritysten sijoittuminen alueelle on varmempaa, kun Savo-Karjala esiintyy yhtenäisenä ja houkuttelevana.

Tietoa, koulutusta ja näkyvyyttä

Savon Yrittäjät ja MTK Pohjois-Savo järjestävät kaikille avoimen vaalitilaisuuden IsoValkeisella torstaina 21.2. klo 17. Kaikki paikalla olevat ehdokkaat pääsevät ääneen ja kertomaan lyhyesti omista ajatuksistaan.

Suomen Yrittäjien #kasvasuomi-vaalibussi kiertää Pohjois-Savossa tiistaina 26.2. Bussille ovat tervetulleita kaikki ehdokkaat. Yleisöä toivotaan runsaasti. Näiden lisäksi pidetään senaattorikoulutus kaikille jäsenyrittäjäehdokkailleen Savo-Karjalan alueella. Koulutuksen järjestävät Savon Yrittäjät, Pohjois-Karjalan Yrittäjät, MTK Pohjois-Savo sekä MTK Pohjois-Karjala. Koulutuksen lisäksi yrittäjäehdokkaille annetaan näkyvyyttä näiden kaikkien järjestöjen viestintäkanavissa.

Lisätietoja:

Savon Yrittäjät, toimitusjohtaja Arto Nykänen, arto.nykanen(at)yrittajat.fi, p. 044 3680 501
Savon Yrittäjät, yhteyspäällikkö Mia Simpanen mia.simpanen(at)yrittajat.fi, p. 044 3680 505
MTK-Pohjois-Savo, toiminnanjohtaja Jari Kauhanen, jari.kauhanen(at)mtk.fi, p. 040 505 6718
MTK-Pohjois-Savo, aluepäällikkö Sirpa Lintunen, sirpa.lintunen(at)mtk.fi, p.044 084 3352

Puolueet/ryhmät:
Keskusta, toiminnanjohtaja Kimmo Valta, kimmo.valta(at)keskusta.fi, p. 044 369 9600
Kokoomus, toiminnanjohtaja Eeva-Liisa Perki-Latvaniemi, eeva-liisa.perki-latvaniemi(at)kokoomus.fi, p. 0505670170
Kristillisdemokraatit, toiminnanjohtaja Raija Iskanius, iskaniusraija(at)gmail.com, p. 050 522 3928
Perussuomalaiset, Vesa Niskanen, vesa.ni(at)hotmail.com, p. 045 154 1800
Siniset, Jari Turpeinen, jariturpeinen(at)mac.com, p. 040 184 2686
Sosialidemokraatit, toiminnanjohtaja Seppo Eskelinen, seppo.eskelinen(at)sdp.fi, p. 0400 767 200
Vasemmisto, toiminnanjohtaja Jaakko Turunen, jaakko.turunen(at)vasemmistoliitto.fi, p. 040 638 6007
Vihreät, toiminnanjohtaja Eija Vatanen, eija.vatanen(at)vihreat.fi, p. 040 552 4994