4.9.2020 klo 16:30
Uutinen

Savon Yrittäjät järkyttyneitä sote-esityksestä: Kokonainen toimiala vaarassa – esitystä on korjattava paljon

Hallituksen sote-esitys otettiin Savon Yrittäjissä vastaan erittäin huolestunein miettein. Järjestö on vuosien varrella koonnut yrittäjien näkemyksiä päätöksentekoon eri hallitusten sote-esityksiin ja edesauttanut yritysten ja julkisen sektorin yhteistyötä alalla. Nyt tunnelmat ovat järkyttyneitä.

– Tulemme lausumaan nyt todella painokkaasti annetusta esityksestä. Esitys voi olla kuolemantuomio monille sote-alan toimijoille. Emme voi ymmärtää, että hallitus on esityksessään unohtanut kokonaan pienet -ja keskisuuret suomalaiset sote-alan yritykset ja niiden vaikutuksen kuntien hyvinvointiin, työllisyyteen ja elinvoimaan, toteaa sote-alan yrittäjä, Savon Yrittäjien puheenjohtaja Tarja Arbélius.

”Suomalainen sote-alan osaaminen on korkealla ja siitä pitäisi kehittää vientituote”

Savon Yrittäjien puheenjohtaja Tarja Arbéliuksen mielestä esitys toteutuessaan vaarantaa koko sote-toimialan.

– Tapasimme viime kuussa kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnarin Kuopiossa ja olimme hänen kanssaan erittäin samaa mieltä siitä, että suomalaisilla sote-alan yrityksillä on sellaista osaamispääomaa, josta voisi kehitellä vientituotteen maailmalle. Elinkeinojen kehittymistä pitää tukea valtion taholta, varsinkin isoissa rakennemuutoksissa, eikä päinvastoin, linjaa puheenjohtaja Arbélius.

Yhteiskunta – ja yritysvaikutukset arvioitava

Yrittäjäjärjestön perää hallitukselta kattavaa yritys- ja myös yhteiskuntavaikutusten arviointia asiassa. Suomessa on 18 000 sote-alan yritystä ja näissä työskentelee noin 80 000 ihmistä.

– Olemme erittäin huolissamme sote-alan yrittäjien jaksamisesta. Ala ja sen yrittäjät ovat muutoinkin kärsineet soteuudistuksen viivästyessä tulevaisuuden suhteen hyvin sumuisista olosuhteista. Tiedämme, että alalla on intoa kehittää toimintaa ja palveluita, jos siihen vain yhteiskunnan taholta annetaan mahdollisuus. Pohjois-Savon kunnissa tehdään nytkin vahvaa yhteistyötä yritysten ja julkisen sektorin välillä. Tätä hyvää kumppanuutta pitäisi tässä julkisen talouden tilassa vain kehittää edelleen, sanoo Savon Yrittäjien kuntavastaava, asiakkuuspäällikkö Mia Simpanen.

Yrittäjiltä kattava korjauslista esitykseen:

 • Mikro- ja pk-yrityksiä helpottavat välineet kuten monituottajamalli, palvelusetelit ja henkilökohtaiset budjetit on otettava käyttöön.
 • Palvelut voidaan turvata monituottajamallilla. Nyt esitys tunnistaa lähinnä julkisen tuottajan. Esityksestä puuttuu lähes kokonaan palvelumarkkinoiden ylläpito ja kehittäminen.
 • Yritykset pääsevät mukaan heikosti: enintään menestymällä raskaassa julkisessa hankinnassa, mikä usein suosii suuria yrityksiä. Ratkaisuina tähän palvelusetelin käytön on oltava velvoittava. Henkilökohtaisen budjetin käsite on sisällytettävä sote-järjestämislakiin.
 • Esitys on ristiriidassa uudistukselle asetettujen tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi esityksen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset ohjaavat toteutuessaan päinvastaisiin tuloksiin tavoitteisiin suhtautettuna.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen ja tuottaminen on eriytettävä.
 • Kilpailu- ja sivutoimikiellot kaventavat maaseudun palvelutarjontaa. Sote-ammattilaisia ei saa kilpailukielloin tai sivutoimikielloin pakottaa työskentelemään yksinomaan julkisella sektorilla.
 • Maakuntien verotusoikeus kiristäisi työn verotusta. Sitä ei pidä ottaa käyttöön.
 • Ennakointityöhön sekä ehkäiseviin palveluihin on panostettava.
 • Rajattu yleinen toimiala on poistettava.
 • On luotava kustannuslaskennan vertailukelpoinen malli.
 • Palvelutuotannon kehittymistä ei pidä hankaloittaa luomalla uusia markkinoille tulon esteitä.

Lisätietoja:

Savon Yrittäjätpuheenjohtaja Tarja Arbelius, puh. 0400 847 980, satuniemi@satuniemi.com
asiakkuuspäällikkö, Mia Simpanen, puh. 044 3680 505, mia.simpanen@yrittajat.fi

Yrittäjien yleiset linjaukset sote-lausunnosta: https://www.yrittajat.fi/lausunnot/sote-lausunto-yleiset-linjaukset/
Yrittäjien sote-lausunto, vastaukset kysymyksiin: https://www.yrittajat.fi/statement/632939-sote-lausunto-vastaukset-kysym…