19.7.2021 klo 09:29
Uutinen

Savon Yrittäjät: Palkka-avoimuus lisäisi eripuraa työpaikoilla – ”Palkka on henkilökohtainen asia”

Yrittäjät eivät kannata esityksiä palkka-avoimuuden lisäämiseksi. Vain kahdeksan prosenttia Suomen Yrittäjien kyselyyn vastanneista haluaa, että työntekijällä olisi oikeus koska tahansa tietää toisen palkkatiedot ilman tämän suostumusta. ”Tarvitaanko pakollista palkka-avoimutta todella? Nytkin luottamusmies voi pyytää tasa-arvovaltuutettua tutkimaan epäiltyä palkkasyrjintää. Tätä mahdollisuutta on kuitenkin käytetty vähän.”, Savon Yrittäjien varapuheenjohtaja Merja Korkalainen sanoo.

Työnantajayrittäjät kannattavat palkka-avoimuutta selvästi vähemmän kuin yksinyrittäjät. Tervon ja Vesannon Yrittäjien puheenjohtaja Aki Sirén ymmärtää miksi työnantajayrittäjät suhtautuvat palkka-avoimuuteen nyreämmin.

– Palkat määräytyvät monen tekijän summana ja voivat vaihdella työntekijöiden välillä. Työpanokset ovat harvoin samanlaisia ja hyvästä työstä maksetaan paremmin. Palkka-avoimuus voisi aiheuttaa perusteettomien palkankorotusvaatimusten suman.

Puolet vastanneista yrittäjistä ei usko, että palkkojen julkisuus lisäisi työpaikalla naisten ja miesten tasa-arvoa. Neljännes uskoo, että palkkojen julkisuus edistäisi tasa-arvoa. Tulokset käyvät ilmi Kantarin toteuttamasta Yrittäjägallupista. Korkalainen uskoo palkka-avoimuuden parantavan tasa-arvoa oikein käytettynä.

– Palkka-avoimuus voi korjata perusteettomia palkkaeroja työpaikoilla. Vertaillessa pitää kuitenkin aina huomioida henkilöiden laadullinen suoriutuminen työssään.

Yksinyrittäjät, nuoret ja naiset suhtautuvat myönteisimmin, mutta heistäkin selvä vähemmistö näkee palkkojen julkisuuden lisäävän tasa-arvoa.

Palkkojen avoimuutta kannattaa 19 prosenttia yrittäjistä ja vastustaa 65 prosenttia. 17 prosenttia ei osaa sanoa.

Henkilöstön edustajan oikeus saada koska tahansa kaikkien palkkatiedot kohtaa myös laajaa vastustusta (66 %). Noin puolet yrittäjistä arvioi, ettei palkka-avoimuus vaikuttaisi yrityksen palkkakehitykseen. 13 prosenttia kuitenkin uskoo, että palkat nousisivat, ja kahdeksan prosenttia, että ne laskisivat. Yli viisi henkilöä työllistävistä reilu viidennes uskoisi palkkojen nousevan.

– Jos palkka-avoimuus koskisi kaikkia tilanteita, palkat varmaan nousisivat, koska siitä tulisi selvemmin kilpailutekijä työmarkkinoilla, Korkalainen pohtii. Nyt esitetyssä muodossa palkka-avoimuus nostaisi palkkoja silloin, kun se koskee naisten ja miesten perusteettomien palkkaerojen korjaamista.

Myös työntekijät kriittisiä palkka-avoimuudelle

Työntekijäpuolella on enemmän ymmärrystä palkka-avoimuudelle, mutta sielläkin kriittisyys on suurta, Suomen Yrittäjien teettämä Työelämägallup kertoo. Vain neljännes työelämässä olevista haluaa, että toisella työntekijällä olisi oikeus koska tahansa tietää toisen palkkatiedot ilman tämän suostumusta. 61 prosenttia on tätä vastaan.

Alle puolet työntekijöistä kannattaa myös sitä, että kaikkien palkkojen pitäisi olla avoimia ja kaikkien tiedossa tai henkilöstönedustajalla tulisi oikeus saada tietoonsa toisen palkkatiedot ilman työntekijän suostumusta. Sirén ymmärtää työntekijöiden huolen.

– Palkka on henkilökohtainen asia. Kyseessä on työnantajan ja työntekijän keskeinen sopimus. Työpaikan sisäiset avoimet palkkatiedot voisivat aiheuttaa työntekijöiden kesken riitoja ja pahaa verta.

Lisätietoja

varapuheenjohtaja Merja Korkalainen, Savon Yrittäjät, 044 366 6503, merja.korkalainen@etilit.fi
puheenjohtaja Aki Sirén, Tervon ja Vesannon Yrittäjät, 0400 573 564, aki.siren@lohimaa.fi