12.3.2020 klo 18:25
Uutinen

Savon Yrittäjät: Pk-yritysten maksuvalmiuden turvaaminen koronavaiheen yli ratkaisevaa Suomen taloudelle

Koronavirus julistettiin eilen pandemiaksi ja ongelmat yrityskentässä ovat nähtävissä myös Savon alueella. “Erityisesti pienet ja keskisuuret yritykset joutuvat koetukselle. Yritysten toiminnan ja jatkuvuuden turvaamiseksi tarvitaan määrätietoisia toimia ja yhteinen tahtotila”, toteaa Savon Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja ja Suomen Yrittäjien hallituksen jäsen Tarja Arbélius.

Koronan leviämisen estämisessä Arbélius korostaa terveydestä ja hygieniasta huolehtimista.

– Tähän voimme vaikuttaa jokapäiväisellä toiminnalla. Työnantajan tehtävä on huolehtia työntekijöiden terveyden turvaamisesta. Yrityksissä tehdään jo etätöitä mahdollisuuksien mukaan. Tosin etätyöt eivät sovi kaikkiin työtehtäviin ja näissä yrityksissä mm. karanteenit aiheuttavat ylimääräistä huolta.

Pohjoissavolaisten yritysten maksuvalmius turvattava laajalla yhteistyöllä

Yrityksissä korona aiheuttaa poikkeustoimia sekä operatiivisen toiminnan että maksuvalmiuden ja käyttöpääoman osalta, muistuttaa Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren. Hän korostaa joustavan ja nopean toiminnan tärkeyttä yritysten ja rahoittajien välillä.

– Jo pienikin häiriö yritysten vakiintuneissa tulovirroissa vaikuttaa lyhyellä kassavarannolla toimiviin pk-yrityksiin. Verkostoituneissa toimintatavoissa ongelmat kumuloituvat koko toimitusketjuun. Tästä tulee viestejä kentältä koko ajan.

Aikio-Tallgren peräänkuuluttaa pankkien omaa aktiivisuutta ja ratkaisuhakuisuutta pk-yritysten rahoitusongelmien estämiseksi.

– Tämä on tärkeää siksi, että suomalaisyritysten rahoitus on poikkeuksellisen pankkipainotteista eurooppalaisessa vertailussa, muistuttaa Aikio-Tallgren.

Savon Yrittäjät katsoo erityisluottolaitoksen Finnveran suuntaan. Finnveran tulee erityisesti huomioida yksinyrittäjät sekä mikroyritykset.

– Yrittäjien tulee myös itse rohkeasti lähestyä rahoittajia riittävän aikaisessa vaiheessa, sillä tilanteen pitkittyessä rahoituksen tulee olla mietittynä valmiiksi, Savon Yrittäjien varapuheenjohtaja Hannu Raatikainen toteaa.

Suomen Yrittäjät esittää laajaa koronakriisipakettia

· Hallitus antaa Verohallinnolle ohjeen mahdollistaa yrityksille oma-aloitteisten verojen, kuten arvonlisäveron ja työnantajasuoritusten, ilmoitusten ja maksujen määräaikainen ja koroton lykkäys koronakriisin yli.

· Mahdollistetaan, että yrittäjäeläke- (YEL) ja työnantajan työeläkemaksuja (TyEL) voi lykätä määräajan koronakriisin yli.

· Huolehditaan siitä, että työeläkeyhtiöiden vakavaraisuussäännöt mahdollistavat sen, että eläkeyhtiöt voivat joustaa kriisitilanteessa ja että ne eivät ole pakotettuja myymään suomalaisia osakkeita alihintaan.

· Finnvera rakentaa pk-takauksesta “koronalainan”, joka on käytettävissä kaikille yrityksille, ei vain kasvuyrityksille, sekä varaa riittävästi resursseja sen rahoitukseen ja hakemusten käsittelyyn. Valtio varmistaa, että Finnveralla on edellytyksiä turvata yritysten rahoitus.

· Pankit suhtautuvat myönteisesti lainojen lyhentämisten lykkäyksiin eivätkä peri sanktiomaksuja, jos yritys ei pysty toimimaan koronakriisin vuoksi lainaohjelman mukaisesti.

· Valtiovarainministeri kutsuu pankkien ja työeläkeyhtiöiden johdon ja elinkeinoelämän edustajat ”pyöreän pöydän keskusteluun”, jossa käydään läpi Suomessa toimivien pankkien ja eläkeyhtiöiden mahdollisuudet auttaa yrityksiä koronakriisin yli.

· Edellytetään, että työeläkeyhtiöt suhtautuvat joustavasti maksuvaikeuksiin joutuvien yritysten eläkemaksujen perintään.

· Yrityksissä neuvotellaan paikallisesti ratkaisuja, joilla voidaan alentaa palkkakustannuksia ja etsiä muita joustoja, jotta voidaan minimoida lomautukset ja irtisanomiset.

· Työehtosopimusosapuolilla pitää olla valmius myös käyttää kriisilauseketta, jos sellainen on työehtosopimukseen kirjattu.

Lisätietoja:

Paula Aikio-Tallgren, toimitusjohtaja, Savon Yrittäjät

puh. 040 0404 346 s.posti: paula.aikio-tallgren@yrittajat.fi

Tarja Arbélius, Savon Yrittäjien puheenjohtaja

puh. 040 0847 980 s.posti: satuniemi@satuniemi.com

Hannu Raatikainen, Savon Yrittäjien varapuheenjohtaja

Puh. 0400 272 750

s.posti: hannu.raatikainen@hanx.fi