29.1.2021 klo 14:22
Uutinen

Savon Yrittäjät: Sote-lakipaketti kaipaa korjauksia Ilman niitä Pohjois-Savossakin asiakkaiden palveluihin pääsy vaikeutuu ja monen yrittäjän työt loppuvat

Savon Yrittäjien ja Pohjois-Karjalan Yrittäjien sote-alan yrittäjille ja Savo-Karjalan kansanedustajille järjestämässä keskustelutilaisuudessa käytiin läpi sote-lakipaketin valuvikoja.

Toiminnanjohtaja Satu Grekin Suomen Kuntoutusyrittäjistä kokosi puheenvuorollaan sote-alan yrittäjien huolen ja huomiot lakipaketista.

– Toimivat markkinat voivat syntyä vain, kun hyvinvointialue tunnistaa roolinsa markkinoiden synnyttäjänä ja ylläpitäjänä. Jos hyvinvointialue ei tietoisesti luo toimivia palveluntuottajamarkkinoita, käy niin kuin talousteorioissa, eli iso voittaa, ja pienemmän kuihtuvat. Se johtaa lopulta tehottomuuteen.

Grekin muistuttaa, että lakiin on tehtävä korjauksia, mikäli halutaan varmistaa asiakkaiden pääsy palveluihin ja yksityisyritysten toimintaedellytykset.

– Yksityisten palveluntuottajien alihankintaoikeutta on rajoitettu lakiesityksessä niin paljon, että se estää useat tilanteet, missä terapeutti tekee ammatinharjoittajana työtä terapiayrityksessä. Tämä on ongelma. Hyvin monista terapeuteista on pulaa (puhe- ja toimintaterapeutit esimerkiksi). Lakiluonnos voi siis johtaa, siihen, että pääsy terapiaan viivästyy.

Sote-uudistuksen keskeiset tavoitteet ovat palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen, yhdenvertaisuuden parantaminen sekä kustannuskasvun hillitseminen. Jotta tavoitteisiin päästäisiin, täytyy uudistuksen mahdollistaa ja kannustaa tuottavuuden merkittävään parantamiseen kaikilla palvelujärjestelmän osa-alueilla.

Yrittäjäjärjestöjen mielestä järjestämislain osaksi pitää luoda velvoittava kustannuslaskennan malli. Tästä tilaisuudessa äänessä olleet kansanedustajat Anu Vehviläinen, Tuula Väätäinen, Matti Semi, Sari Essayah ja Marko Kilpi olivat asiasta yhtä mieltä.

Miksi yrittäjät koetaan uhkana?

Tilaisuudessa yrittäjien puheenvuorot käyttivät Savon Yrittäjien puheenjohtaja, Satuniemi Oy:n ja Ihalan Tupa ja Polku Oy:n yrittäjä Tarja Arbélius sekä Pohjois-Karjalan puolelta Ilomantsista Kuntoutumis- ja päiväkeskus Ilona Oy:n yrittäjä Hannu Urjanheimo.

– Sote-ala ei Suomessa pärjää ilman julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuutta ja monituottajuutta ja tämän tosiasian tunnustavat myös päättäjät. Kansalaisten palveluiden turvaamiseksi sote-alan yritysten spesifioituminen on tärkeää, jotta palvelut voidaan laaja-alaisesti turvata. Lakiluonnoksesta heräsi itselleni kysymys, miksi alan yrittäjät koetaan uhkana eikä mahdollisuutena? Kuitenkin Pohjois-Savon kuntien asukkaiden palvelut tälläkin hetkellä tuotetaan sekä julkisen että yksityisen sektorin turvin. Tätä kumppanuutta täytyy jatkossa vain jalostaa eikä tuhota, Arbélius sanoo.

Hannu Urjanheimo kertoo, että Pohjois-Karjalassa pahimmista sudenkuopista on jo päästy eteenpäin.

– Mielestäni kohti parempaa kumppanuutta ollaan matkalla. On tärkeää, että ihmiset julkisella sekä yksityisellä sektorilla tuntevat toisensa, se helpottaa yhteistyötä. Yrittäjille ja ennen kaikkea asiakkaille palveluiden ja päätösten ennakoitavuus ja jatkuvuus on tärkeää, jatkaa Urjanheimo.

Tulevaisuus rakennetaan yhdessä ja yhteistyöllä

Savon Yrittäjät esittää, että maakunnalliseen sote-valmisteluun otetaan yrittäjien edustajat mukaan.

– Koemme, että aito yhteistyö ja paremman tulevaisuuden rakentaminen tapahtuu vain siten, että alusta asti työhön sitoutetaan eri osapuolet. Uskomme, että Pohjois-Savossa on tahtotila viedä yksityisen ja julkisen kumppanuutta eteenpäin sekä kehittää muun muassa palveluseteliä paremmin maakunnan asukkaita ja asiakkaita palvelevaksi, kertoo Savon Yrittäjien toimitusjohtaja Paula Aikio-Tallgren.

Tiistaina 26.1. etäyhteyksin järjestetty sote-tilaisuus oli yksi Suomen Yrittäjien, Suomen Kuntoutusyrittäjien, Näe Ry:n, Lääkäripalveluyritykset ry:n, Hyvinvointiala HALI ry:n, Suomen kunto ja -terveysliikuntakeskusten yhdistys sote-aluetilaisuuksien sarjaa.

Yrittäjäjärjestö vaatii sote-uudistukseen muutoksia

· Sote-palveluiden järjestäminen ja tuottaminen erotettava velvoittavasti.

· Tarvitaan yhteinen kustannuslaskennan malli, jotta yksityisen ja julkisen sektorin tuottamien palveluiden hintoja voi vertailla.

· Palvelustrategioihin on kirjoitettava selkeästi se, että palveluita tarvitaan tuottamaan myös yritykset ja järjestöt.

· Palveluseteli pitää antaa kaikkiin kiireettömiin toimenpiteisiin.

· Palveluntuottajat – yksityiset ja julkiset – tarvitsevat tasapuoliset mahdollisuudet toimia.

· Julkinen sektori ei saa tehdä vähäriskistä liiketoimintaa.

Lisätietoja

Savon Yrittäjät
Tarja Arbélius, puheenjohtaja, puh. 0400 847 980, satuniemi@satuniemi.com
Mia Simpanen, asiakkuuspäällikkö, puh. 044 368 0505, mia.simpanen@yrittajat.fi

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
Satu Grekin, toiminnanjohtaja, puh. 050 550 3488, satu.grekin@kuntoutusyrittajat.fi