12.7.2021 klo 14:47
Uutinen

Savon Yrittäjät: Sote-uudistus ei ole tasapuolinen – tiukka ei Kela-korvausten poistolle

Sote-uudistus jättää vastuun monituottajamallin toteuttamisesta hyvinvointialueille. ”Sote-alalla vastuut ovat suuria ja niitä on alueiden resursseihin nähden liikaa. Tämä johtaa julkisen terveydenhuollon laadun kärsimiseen”, Savon Yrittäjien puheenjohtaja ja sote-alan yrittäjä Tarja Arbélius kertoo uudistuksen vaikutuksista.

Monituottajamallilla tarkoitetaan, että sosiaali- ja terveyspalveluita on tuottamassa julkisen sektorin lisäksi myös yrityksiä ja järjestöjä. Uudistuksen hyvinvointialueet eivät ole Arbéliuksen mielestä tasapuolisia.

– Elämää on muuallakin, kuin suurten kaupunkien näkökulmasta rakennetuilla hyvinvointialueilla. Ihmisten tulee päästä hoidon piiriin sijainnistaan riippumatta. Yksityiset palveluntarjoajat voivat auttaa julkista sektoria tässä asiassa.

Yrittäjäjärjestön esittämät konkreettiset parannusehdotukset olisivat parantaneet yritysten asemaa sote-alalla. Niitä ei juurikaan otettu huomioon lopullisessa laissa.

– On surullista, että Suomen suurimman elinkeinoelämän järjestön konkreettisia parannusehdotuksia ei oteta huomioon. Yrittäjät tietävät sen vipuvoiman, mikä yksityisellä elinkeinon harjoittamisella on.

Alihankintarajoituksia olisi pitänyt keventää

Esimerkiksi alihankintarajoituksiin olisi pitänyt puuttua ja palveluiden järjestäjä ja tuottaja eriyttää lailla velvoittavasti. Sote-ala on erikoistumista vaativa ja hankinnat ovat usein kalliita.

– Alihankintarajoitusten keventäminen olisi ollut merkittävä asia sote-alalla. Usein hankinnat eivät ole isoja, mutta sitäkin kalliimpia. Tuottajan ja järjestäjän erittely olisi tehnyt kilpailusta läpinäkyvämpää. Nyt järjestäjä voi valvoa itse itseään, Arbélius toteaa.

Sote-uudistus olisi parhaassa tapauksessa parantanut yritysten tuotantomahdollisuuksia. Näin ei kuitenkaan käynyt. Arbélius epäilee syynä olevan pelon julkisten palveluiden pärjäämisestä.

– Pelko on turha, sillä yrittäjät ja kunnat tarvitsevat toisiaan.

Hyvinvointialueille suuri vastuu hoitoon pääsystä

Uudistus jättää vastuun asiakkaiden hoitoon pääsystä, kustannusten hillitsemisestä sekä yritysten toimintaedellytyksien turvaamisesta hyvinvointialueiden varaan. Tämä luo julkiselle puolelle valtavat paineet.

– Hoitoon pääsystä on määrätty laki. Mikäli laki ei toteudu kuormittaa se julkista sektoria entisestään aikana, jolloin resurssit ovat muutoinkin tiukalla, Arbélius arvioi.

Arbélius on huolissaan uudistuksen vaikutuksista sote-alalle tuleviin yrityksiin.

– Nyt luodaan mielikuvaa, jossa yksityisiä toimijoita ei oteta mukaan tuottamaan palveluita julkisen sektorin rinnalle. Tämä tulee vaikuttamaan aloittavien yrittäjien mielenkiintoon alaa kohtaan, mikäli uhkakuvat ovat näin suuria, Arbélius ennakoi tulevaa.

Kelakorvauksen poisto olisi katastrofi

Hallituksessa esillä ollut mahdollinen Kela-korvauksen poisto olisi Tarja Arbéliuksen mielestä suuri virhe.

– Kela-korvaus parantaa ihmisten valinnanvapauden toteutumista. Poistettaessa hoitoon pääsy hidastuisi entisestään, ja jonot kasvaisivat. Tämä lisäisi julkisen sektorin hoitovelkaa, mikä tulisi huomattavasti kalliimmaksi kuin Kela-korvausjärjestelmän ylläpito.

Lisätietoja:

Savon Yrittäjät

puheenjohtaja Tarja Arbélius, yrittäjä Satuniemi, Ihalan Tupa ja Polku, 0400 847 980, tarja.arbelius@gmail.com

Yrittäjien eduskunnan sote-valiokunnalle lähettämät 15 muutosesitystä: https://www.yrittajat.fi/sites/default/files/yrittajat_sote_muutosvaatim…

Yrittäjien sote-ohjelma ja lausunnot eduskunnan valiokunnille: https://www.yrittajat.fi/yrittajajarjesto/nain-vaikutamme/kunnat-ja-yrittajyys//a/sote-618067

Yrittäjäjärjestö julkistaa syksyllä vaaliohjelman mahdollisesti tulevien hyvinvointialuevaalien yrittäjyyspainotuksiksi. Yrittäjät esittää minimivaatimuksena seuraavia:

  • Hyvinvointialueiden tulee erottaa järjestäminen ja tuottaminen.
  • Alueiden palvelustrategiassa tulee olla kirjaukset monituottajamallin käytöstä ja hankintojen jakamisesta osiin, jotta pk-yritykset voivat menestyä kilpailutuksissa.
  • Strategian tulee vahvistaa alueen elinvoimaa ja monituottajuutta.
  • Hyvinvointialueiden tulee laatia selkeät tavoitteet yksityisen sektorin tuotannosta ja niiden hankkimisesta esimerkiksi palvelusetelein ja ostopalveluin.